Home

Měrné skupenské teplo tání ledu laboratorní práce

Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 8. ročník, který prakticky ověřuje určování měrného skupenského tepla tání ledu. Autor: Mgr. Marek Killar (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem další materiály k tomuto očekávanému výstupu LABORATORNÍ PRÁCE č. 2 Měrné skupenské teplo tání Úkol: Urči měrné skupenské teplo tání ledu Jméno a příjmení: Třída: Datum: Spolupracovali: Příprava: Jestliže do nádoby s horkou vodou o hmotnosti m 1 a teplotě t 1 přidáme led o hmotnosti m 2 a teplotě tání t 2 = 0 0C, bude probíhat tepelná výměna tak dlouho Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 8. ročník, který prakticky ověřuje určování měrného skupenského tepla tání ledu. Očekávaný výstup: určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem Laboratorní práce č. 16 - měrné skupenské teplo.doc KILLAR, Marek. Laboratorní práce č. 16 - měrné skupenské teplo. Metodický portál. Měrné skupenské teplo tání. Jana Pokorná. Laboratorní práce z fyziky - mísení vody a ledu. Měření teploty po dobu rozpouštění ledu. - použití senzor teploměr. Rozsah jedné vyučovací hodiny

 1. Led o hmotnosti 1 kg a počáteční teplotě 233,15 K jsme za atmosférického tlaku zahřívali tak dlouho, až se všechen proměnil ve vodu o teplotě 323,15 K. Na celý tento děj se spotřebovalo 628 kJ tepla. Určete měrné skupenské teplo tání ledu
 2. Laboratorní práce č. 16 - měrné skupenské teplo Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 8. ročník, který prakticky ověřuje určování měrného skupenského tepla tání ledu. Očekávaný výstup: určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem Laboratorní práce č. 16 - [] Laboratorní.
 3. Urči měrné skupenské teplo táni ledu a porovnej ho s tabulkovou hodnotou. Zvaž suchý kalorimetr a zapiš sijeho hmotnost. Do kalorimetru nalij asi 3ml teplé . Urči skupenské teplo tání ledu určité hmotnosti a teploty 0ºC. Laboratorní práce z fyziky č. Měření teploty vody v okamžiku, kdy roztaje všechen led t= 7

Laboratorní práce č. 16 - měrné skupenské teplo. Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 8. ročník, který prakticky ověřuje určování měrného skupenského tepla tání ledu. Mgr. Marek Killar, publikováno 19.3.2010 11:01, zhlédnuto 2838×, hodnocení Laboratorní práce č. 16 - měrné skupenské teplo. Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 8. ročník, který prakticky ověřuje určování měrného skupenského tepla tání ledu. Mgr. Marek Killar, publikováno 19.3.2010 11:01, zhlédnuto 2835×, hodnocení

Měrné skupenské teplo tání ledu l L = 332 kJ kg-1 varu vody l V = 2260 kJ kg-1 Úlohy 1. Led o hmotnosti 850 g a teplotě 0 C vložíme do kalorimetru, v němž je voda o hmotnosti 420 g a teplotě 55 C. LABORATORNÍ PRÁCE Z FYZIKY - TEORETICKÉ CVIČEN. Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu Teorie: V kádince smícháme horkou vodu a led o teplotě 0°C. Voda se ochladí a při tom uvolní teplo. Led změní skupenství na vodu o teplotě 0°C a voda vzniklá z ledu se ohřeje. Při těchto dějích látka přijímá teplo Laboratorní práce č. Tepelné jevy Téma: Určení měrného skupenského tepla tání ledu Jméno a příjmení: Ročník: Školní rok: Datum provedení: Třída: Datum hodnocení: Podpis vyučujícího: Úkol: Urči měrné skupenské teplo tání ledu. Pomůcky: led, rovnoramenné váhy, sada závaží, kádinka, teplomě Laboratorní práce číslo: Měrné skupenské teplo tání ledu Jméno: Teplota vzduchu: Třída: Tlak vzduchu: Datum: Vlhkost vzduchu: Úkol: Určete měrné skupenské teplo tání ledu Pomůcky: směšovací kalorimetr, váhy, odměrný válec, teploměr, voda, led. Postup: 1) Vážením určete hmotnost m Laboratorní práce Protokol č. Z daných hodnot a známé měrné tepelné kapacity vody a z měrné tepelné kapacity kalorimetru vypočteme měrné skupenské teplo tání ledu. Naměřené hodnoty: voda led kalorimetr. c1 = 4180 J ( kg -1( K-1 c2 = 2090 J ( kg -1( K-1 C = 60 J ( K-1

Protokol na praktické práce v příloze. 1C 2011 Praktické práce-měrné skupenské teplo tání ledu. lundi 13 février 2012 par Jaromír Kekule par Jaromír Kekul Laboratorní, prace c.v Jméno a příjmení: Třída: Datum: Určeníměrného skupenského teplatáníledu Pomůcky led, kalorimetr, teploměr, váhy. Úkol Urči měrné skupenské teplo táni ledu a porovnej ho s tabulkovou hodnotou. Postup 1. Zvaž suchý kalorimetr a zapiš sijeho hmotnost válec 100 ml, papírové ubrousky či ručníky, kostky ledu Během tání je teplo pohlcováno tajícím tělesem. V tomto experimentu se pokusíme určit, kolik tepla je potřeba k roztání 1g ledu (jinak řečeno, určíme měrné skupenské teplo tání ledu). Teplo (v J) potřebné k tání ledu pochází z ochlazující se teplé vody Laboratorní práce Doba na přípravu: 10 min Doba na provedení: 90 min Obtížnost: nízká Mirek Kubera Měrné skupenské teplo tání ledu Změny skupenství látek. 120 Fyzika. informace pro užitele Fyzika 12

Led před přidání do kalorimetru osušte. Skupenské teplo tání ledu stanovte ze vztahu: c (t t ) m (m c K) (t t) l t 1 2 t. (2) Pokyny pro měření: 1) Připravte si z mrazničky led a nechte jej na misce za pokojové teploty se ohřívat. Pro měření je důležité, aby teplota ledu se co možná nejvíce blížila teplotě tání Měrné skupenské teplo tání ledu Ověření stavové rovnice Řazení kondenzátorů Odpor kovového vodiče Řazení rezistorů Fotorezistor Pružinový oscilátor Měření tíhového zrychlení kyvadlem Elektrický zdroj napětí Elektrolytický vodič Termistor. 7.A, 7.B, 3.F, 3.H Stacionární magnetické pol Mosazný předmět má hmotnost 500 ga teplotu 20 0 C. Vypočtěte měrné skupenské teplo tání mosazi, pokud víte, že na roztavení daného předmětu třeba 2,67.10 5 J tepla. Teplota tání mosazi je 970 0 C a měrná tepelná kapacita c (mosaz) = 394 J.kg-1 K-

Měrné skupenské teplo tání Experimentem k poznán

3.1 Teplota a teplo Teplota t, T (angl. temperature) je stavová veličina, která se mění při zahřívání, nebo ochlazování tělesa, nebo soustavy těles měří se teploměry (nikoliv teplotoměry :-) kapalinové teploměry nezávisle na sobě sestrojili A. Celsius (0 °C - tání ledu, 100 °C - var vody) D. G. Farnheit (100 °F - teplota lidského těla Měrné skupenské teplo tání. Jana Pokorná. Laboratorní práce z fyziky - mísení vody a ledu. Měření teploty po dobu rozpouštění ledu. - použití senzor teploměr. např. 100 ml vody nalité z varné konvice o teplotě 100 °C a 100g ledu o teplotě 0°C, měříme průběh teploty.. Teplota tání olova při tlaku 100 kPa je 327 °C. Určete měrné skupenské teplo tání olova, jestliže při zvětšení vnějšího tlaku na hodnotu 200 kPa se teplota tání zvětšila o hodnotu 0,008 °C. Olovo táním zvětší svůj objem o 3,4 % Led a voda vzniklá táním ledu přijme teplo. Za předpokladu tepelné izolace soustavy od okolí je Q1 + Q2 = Q3, neboli platí kalorimetrická rovnice ve tvaru. Z této rovnice vypočítáme měrné skupenské teplo tání ledu. Úkoly: Stanovení tepelné kapacity kalorimetru. Stanovení měrného skupenského tepla tání ledu Laboratorní práce č. Jméno: Andrea Kadidlová Spolupracovník: Jandová, Hrubý Třída: KA Datum: 24. 1. 2017. Téma: Měrné skupenské teplo tání ledu Úkol: Určení měrného skupenského tepla tání ledu Postup. Pomocí digitální váhy jsme určili hmotnost mk směšovacího kalorimetru

Měrná tepelná kapacita vody. Skupenské teplo varu vody. Laboratorní práce z fyziky č. Datum měření: Datum odevzdání: Název úlohy: Určení měrného skupenského tepla tání ledu. Získání dovedností vyhledat v tabulkách teplotu tání a měrné skupenské teplo tání látky MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ LEDU Postup jak určit NÁVOD K SESTAVENÍ PROTOKOLU Úkolem je co nejpřehledněji zapsat protokol o provedení měření. Nezapomeňte psát čitelně, za každým číslem napsat správnou jednotku, používat pravítko! Do hodnocení bude započítáno i grafické zpracování Cíl laboratorní práce. Určit měrnou tepelnou kapacitu, měrné skupenské teplo tání a měrné skupenské teplo vypařování vody. Teorie. Definice. Měrné skupenské teplo Tání. Teplo, které je potřeba dodat tělesu o hmotnosti 1kg a o teplotě tání, aby se změnilo z pevné látky na kapalinu. Měrné skupenské teplo vypařován 1C 2011 Několik úloh na teplo a změny skupenství (přidány úlohy !!) 1C 2011 Praktické práce-měrné skupenské teplo tání ledu; 1C 2011 Vypařování - pokus; 1C 2011 Protokol z laboratorní práce - ZZE; 1C 2011 Síly - domácí úkol; 1D Tepelné motory; 1D : TP : Kalorimetr; 1D Praktické práce na měření Ec a E měrné skupenské teplo tání ledu.docx. (184k) Lenka Takáčová

Druhým důvodem jsou fyzikální vlastnosti ledu: led má relativně velké, tzv. měrné, skupenské teplo tání. To znamená, že k tomu, aby roztál jeden kilogram ledu, musí tento led přijmout poměrně velké teplo (přibližně 330 kJ) Pokud tedy k ledu či ledové tříšti přidáváme sůl, snižuje se teplota tání/tuhnutí této směsi a led tak začíná rychle tát. Aby mohla tato fázová přeměna proběhnout, odebírá led ze svého okolí skupenské teplo tání, což způsobuje značný pokles měřené teploty Laboratorní práce pro žáky partnerských základních škol (ZŠ Břeclav - Slovácká, ZŠ Břeclav - Komenského, ZŠ Lednice, ZŠ Lanžhot, ZŠ Mikulov - Hraničářů) probíhají v rezervovaných pátečních termínech v odborných laboratořích Gymnázia a Jazykové školy Břeclav Urči skupenské teplo tání ledu o určité hmotnosti a teplotě 0 °C, ověř hodnotu měrného. skupenského tepla tání . Pomůcky : váhy , teploměr, kádinka, varná konvice, voda , led. Popis měřidel : jednotka měřící rozsah nejmenší dílek odchylka měření váhy teploměr Postup práce

Měrné skupenské teplo tání — Sbírka úlo

 1. ut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem celý život. Offline (téma jako vyřešené označil(a) Dana1) #2 06. 03
 2. Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky Na roztavení 2,5 kg železa při teplotě tání potřebujeme 722,5 kJ tepla. Příklad 2: Do sklenice s vodou byly vhozeny 3 kostky ledu, každá kostka.
 3. Laboratorní práce z chemie II. Laboratorní práce z fyziky; Název DUM (VM) Forma DUMu (VM) v originále Odkaz na DUM (VM): Měření fyzikálních veličin, zpracování výsledků měření Měrné skupenské teplo tání ledu: PL - W: VY_32_INOVACE_F_CH.1.12: Vlastnosti plynů.

Určit měrnou tepelnou kapacitu, měrné skupenské teplo tání a měrné skupenské teplo vypařování vody Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika. PROMETHEUS, Praha 2000. Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy nad Vltavou CZ.1.07/1.1.06/03.0057. Pracovní list 3/3. Title: Pracovní list - Fyzika Měrná tepelná kapacita. Teplo, měrná tepelná kapacita. Zahřívání látek - měrná tepelná kapacita. Postup práce s kalorimetrem. 1.5 Teplelná kapacita a kalorimetrická rovnice. Laboratorní cvičení - Fyzika: 1. Teplo, tepelná kapacita těles. kalorimetr Měrná tepelná kapacita ledu tabulky Měrná tepelná kapacita - Wikipedi . Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia), respektive představuje množství tepla vyvolávající u kilogramů hmotnosti látky změnu teploty : = TÁNÍ. Tání = děj, při kterém látka přechází ze skupenství pevného do skupenství kapalného. A) průběh děje u krystalické látky. obrázek. (graf závislosti t na Q) dodáváme-li pevné látce teplo Q, bude se její teplota zvyšovat až dosáhne určité teploty t t (teplota tání) potom, ačkoliv dodáváme teplo stále, se. 1.18 Tání a tuhnutí. Závody kostek ledu. Proč se solí silnice? Tání - pracovní listy. Měrné skupenské teplo tání ledu. Měrné skupenské teplo tání ledu (jiné) Křivka tání pevné látky. 1.19 Vypařování. Tepelné změny při vypařování kapalin. 1.20 Var. Var - pracovní listy. Hučení rychlovarné konvice. 1.22.

Měrné skupenské teplo tání ledu laboratorní prác

Fyzika - Metodický portál RVP

jak vapočítat měrné skupenské teplo tání ledu ? Dobry den mam led o teplote 0 stupnu celsia, jeho hmotnost je 00g, led smícham s vodou o teplote 47 stupnu celsia, hmotnost vody 150 g. vysledna teplota by mela bejt 30 stupnu celsia Skupenské teplo sublimační . Látka může přecházet z pevného skupenství do plynného i bez tání. Tato změna skupenství se nazývá sublimace.Známe ji např. u sněhu a ledu, který se vypařuje za mrazivého suchého počasí . Laboratorní práce z chemie - Gymnázium, Vlašim, Tylova 2

Měrné skupenské teplo tání. Jana Pokorná. Laboratorní práce z fyziky - mísení vody a ledu. Měření teploty po dobu rozpouštění ledu. - použití senzor teploměr. např. 100 ml vody nalité z varné konvice o teplotě 100 °C a 100g ledu o teplotě 0°C, měříme průběh teploty.. Teplo, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, měrné skupenské teplo, trojný bod, sytá pára, vlhkost vzduchu. Ideální plyn: stavová rovnice ideálního plynu univerzální test z fyziky : Kapaliny - Změny skupenství - B. stačí jit do složky testy, fyzika a tam máš jako první položku Výsledky testů z fyzi Po roztátí ledu se teplota vody ustálila na 55 ºC. Urči měrné skupenské teplo tání ledu. Měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ/kg. ºC. (336kJ/kg TEST K OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ: VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE, TEPLO Pokyny: 1) Z každého oddílu volíš po dvou otázkách, tudíž tvůj test bude tvořen z 6 úkolů

1C 2011 Praktické práce-měrné skupenské teplo tání ledu

Laboratorní práce z fyziky Gymnázium Pardubice, www

Měrné skupenské teplo kondenzace (též měrné skupenské teplo zkapalnění) je teplo, které odevzdá 1 kilogram plynu, pokud se celý přemění na kapalinu o téže teplotě. WikiMatrix Teplo pohlcené teď bude měrné skupenské teplo tání ledu Teplo označujeme Q a jeho jednotkou je J [džaul] Jaké teplo se přitom uvolnilo? (9,1MN) 8. Voda o hmotnosti 450 g a počáteční teplotě 70 ºC se mísí s ledem o hmotnosti 50 g a teplotě 0 ºC. Po roztátí ledu se teplota vody ustálila na 55 ºC. Urči měrné skupenské teplo tání ledu Předpokládejte, že teplo dodané vodě je úměrné práci vykonané elektrickým proudem. Porovnejte vypočítanou hodnotu měrné tepelné kapacity s hodnotou v tabulkách. Závěr - zapište rozdíl a důvod, proč se hodnoty neshodují 1D Tepelné motory. lundi 24 janvier 2011 par Jaromír Kekule par Jaromír Kekul

Skupenské změny - vyřešené příklad

 1. Snadno to zjistíme jednoduchým výpočtem za použití kalorimetrické rovnice \[\tag{2} m_1 c (t - t_p) = m l_t \] kde m 1 je počáteční hmotnost podchlazené vody, m hmotnost ledu, t p teplota podchlazení, l t měrné skupenské teplo tání ledu a t výsledná teplota směsi (tedy teplota tuhnutí). Po dosazení a výpočtu dostaneme.
 2. Vedení tepla - pracovní listy. 2.4 Měrná tepelná kapacita. Srovnání měrné tepelné kapacity vody a lihu. Měrná tepelná kapacita vody. Měrná tepelná kapacita vody a lihu. 2.5 Kalorimetrická rovnice. Měrné skupenské teplo tání ledu (tercie) Měrné skupenské teplo tání ledu (sexta) Účinnost rychlovarné konvice.
 3. Kolik tepla jste uvolnili při běžném větrání a při průvanu? LP2Ohříváme své okolí? Úkol: Zjistěte, kolik tepla uvolníte do vzduchu učebny, pokud se v ní učíte jednu vyučovací hodinu celá třída. Provedení: O přestávce před laboratorní prací nevcházejte do třídy, pouze ji vyvětrejte jedním oknem
 4. Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme l t jednotky J/kg, kJ/kg Příklad: měrné skupenské teplo
 5. Navrhl citlivé teploměry, vlhkoměry, výškoměry a kalorimetry, měřil měrné teplo mnoha látek a koeficient tepelné roztažnosti plynů. He designed sensitive thermometers, hygrometers, hypsometers and calorimeters, and measured the specific heats of many substances and the coefficient of thermal expansion of gases
 6. 23.10 Kolikrát déle trvá vyvařit (tj. přeměnit v páru) vodu ohřátou na 100 °C, než ji ohřát z teploty 0 °C na teplotu 100 °C. Měrná tepelná kapacita vody c je 4,2 kJ ( kg-1 ( K-1, měrné skupenské teplo varu vody lv je 2,3 MJ ( kg-1 Laboratorní práce - Měření času a síly (protokol) Opakování: Opakování - hustota, čas, síla: Teplota 1: Změna objemu těles při.

Stanovení Měrného Skupenského Tepla Tání Led

Měrné tepelné kapacity jednotlivých látek byly zjištěny experimentálně a jsou uvedeny v Tabulkách pro ZŠ. Měrná tepelná kapacita vody je 4 180 J/kg °C Měrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ.kg 'K \ měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ.kg'K1 a měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ.kg . 2) Do kalorimetru s vodou o. Změny skupenstvílátek Tánía tuhnutí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Měrné skupenské teplo tání lt je teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty. Skupenské teplo tání Lt, které přijme nebo odevzdá těleso o hmotnosti m zahřáté na teplotu tání k tomu, aby změnilo své skupenství z pevného na kapalné nebo naopak, určíme ze vztahu 3 Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého studia a 2. ročník čtyřletého studia Test k laboratorní práci č. 2: Určení měrné tepelné kapacity pevné látky Varianta A 1. Měrná tepelná kapacita látky určuje: A) množství tepla, které musíme dodat dané látce, aby se ohřála o 1 C. B) množství tepla, které musíme dodat jednomu kg dané.

2. a 6. ročník Gymnázium Pardubice, www.gypce.c

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu. Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu ymnázium Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 1. ročník . Víc TEPLOTA A TEPLO tání Lt . Pro vodu činí za normálních podmínek (0 C, atmosférický tlak) Lt = 79,5 cal/g = 333 kJ/kg, Lt,mol = 6,01 kJ/mol. (19.19) Skupenské teplo tuhnutí charakterizuje naopak fázovou změnu kapaliny na pevnou látku; má touž hodnotu jako skupenské teplo tání. Tab. 19.4 udává skupenská tepla některých látek Příprava na 3. laboratorní práci. V 3. laboratorní práci máš za úkol určit měrné skupenské teplo tání ledu. Přečti si pozorně následující text, abys věděl/a/, jak.

Do kalorimetru o tepelné kapacitě 102 J.K-1 s 266 g vody o teplotě 16,5 oC jsme přidali 28 g ledu teploty -8 oC. Určete výslednou teplotu vody v kalorimetru po roztání ledu.Měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1,měrná tepelná kapacita ledu je 2093 J.kg-1.K-1 a skupenské teplo tání ledu l = 3,34.105 J.kg-1 . Teplo - Jihlavs Měrná tepelná kapacita vodní páry je c páry = 1,84 kJ/(kg.°C). Měrné skupenské teplo vypařování vody je při t = 0°C l v = 2,51 MJ/kg, při t = 100°C l v = 2,26 MJ/kg. Určete, kolik tepla je potřeba k překlad měrná tepelná kapacita ve slovníku češtino-angličtina. Zobrazuji stranu 1

ZÁZNAMOVÝ ARCH Fyzika, Chemie, 2

Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, při které pevná látka sublimuje. Např. pro led při teplotě 0 °C je l s = 2,8 MJ kg-1 Sublimace a desublimace. Přeměna látky z pevného skupenství přímo ve skupenství plynné se nazývá sublimace.Za běžného atmosférického tlaku sublimuje např. jód, kafr, pevný. Teplota tavení je t t = 1 400 °C, střední měrná tepelná kapacita c = 0,699 kJ.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tavení je l = 205 kJ.kg-1. Určete: potřebné mnoţství tepla Q. Dáno: Spalovací motor má výkon P = 5,5 kW pracovní list studenta 158 což je výsledný vztah pro výpočet Jouleova tepla Teplota tání ledu je 0°C a měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ/kg. To znamená, že na přeměnu 1 kg ledu o 0°C na vodu o teplotě 0°C spotřebujeme 334 kJ tepla. Teplota tání zinku je 420°C a měrné skupenské teplo tání zinku je 102 kJ/kg. To znamená, ž Teplota tání olova je 327,5°C Komentář: Teplo potřebné k roztání 1 kg ledu (měrné skupenské teplo tání ledu) je značné: 334 kJ/kg, což je rovno teplu využitelnému např. k ohřátí téhož množství vody asi o 80 °C. Sníh a led v přírodě tak představují nesmírnou zásobu energie, která se jejich táním uvolňuje Měrné skupenské teplo sublimace je definováno takto: , kde je skupenské teplo sublimace přijaté látkou o hmotnosti m. Cenu sublimace výrazně ovlivňuje: počet tištěných ks, velikost motivu (do A6, do A5, do A4, do A3) 2 Celoplošný sublimační tisk na zakázkový textil. tisková technologie

Molekulová fyzika a termika Experimentem k poznán

 1. 3 skupenství látky: plynné: Měrné skupenské teplo tání l t je teplo, které přijme 1kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže teploty : voda l t = 340 kJ/kg. o C (hodnoty v MF tabulkách) Při změně skupenství nedochází ke změně teploty do té doby, než všechna látka změní skupenství.
 2. o Co je to teplo, zmëna vnitYní energie konáním práce o Vedení tepla - Sirení, proudëní, záYení o Tepelné motory o Skupenské pyemény - tání, tuhnutí, vypaYování, kapalnéní, var, sublimace a desublimace Nová kapitola — zápis (bohužel nemáte v uëebnicích, je to pokraëování uäva 6.roEníku) do sešitå, po návratu.
 3. Zadání laboratorní úlohy - tepelná vodivost Prezentace 6 2. Určete výslednou teplotu vody, kterou naměříme, když do 10 litrů vody 70 C teplé dáme 2 kg ledu teploty 0 C. (Měrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání je 334 kJ.kg-1, měrná tepelná kapacita vody 4,2 kJ.kg-1.K-1.

Tavení olova — Sbírka úloh - reseneulohy

Změna vnitřní energie soustavy při konání práce . a při tepelné výměn měrné skupenské teplo sytá pára fázový diagram Skupenské přeměny vody v přírodě a jejich význam Mechanické kmitání Určí periodu, frekvenci a vlnovou délku kmitavého pohybu Napíše rovnici pro harmonickou změnu okamžité výchylky Vysvětlí. vyhledá v tabulkách měrné tepelné kapacity vybraných látek. rozpozná základní skupenské poměry (tání, tuhnutí, zkapalnění, vypařování, sublimace, desublimace, var) ve svém okolí i v přírodě. určí skupenské teplo tání těles Oběh vody v přírodě Voda destilovaná Voda pitná, užitková, odpadní Výroba pitné. Měrné skupenské teplo sublimace l s je definováno vztahem. kde L s je skupenské teplo sublimace přijaté pevným tělesem o hmotnosti m při sublimaci za dané teploty. Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, při které pevná látka sublimuje. Např. pro led při teplotě 0 °C je l s = 2,8 MJ kg- Změny skupenství látek Druhy skupenských změn, měrné skupenské teplo, tání, tuhnutí, změna objemu při tání a tuhnutí, závislost teploty tání na vnějším tlaku, sublimace, vypařování a var, sytá a přehřátá pára, fázový diagram, trojný a kritický bod, vodní pára v atmosféře. 12

Laboratorní práce-urceni mernehuo skupenskeho tepla tani led

 1. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. blízké životu a na praktické jednání. Poslání školy tedy nemůže být redukováno na pouhé předávání vědomostí a zkoušení žáků z encyklopedických faktografických znalostí, ale musí být komplexní a uži..
 2. Pokud se ale podíváme do tabulek, zjistíme, že měrné skupenské teplo vypařování (varu) lihu (879 kJ·kg −1) je přibližně třetinové ve srovnání s vodou (2257 kJ·kg −1) - z našich dvou látek je to tedy voda, která by měla odebrat brčku více tepla (pokud připustíme, že vody a lihu ulpělo na brčkách přibližně
 3. Tělesná teplota u člověka se pohybuje v rozmezí 36°C-36,9°C, což zajišťuje termoregulace, jejímž regulačním centrem je hypothalamus. Vlivem určitých faktorů může poklesnout, či naopak stoupnout nad normální hodnotu. Jedním z těchto faktorů je věk. Děti mají labilnější teplotu a staří lidé mají teplotu nižší
 4. Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia), respektive představuje množství tepla. vyvolávající u. kilogramů hmotnosti látky změnu teploty
 5. - zpracovat protokol laboratorní práce 1.2 Kinematika hmotného bodu - změřit měrné skupenské tepla tání 2.4E Komunikace 2.4C Do chladničky dáme sklenici s vodou o teplotě 0 oC a sklenici s ledovou tříští (směs ledu a vody) také o teplotě 0 oC. Teplota v chladničce je udržována stále na hodnotě 0 oC
 6. RNDr. Vladimír Vaščák. osobní stránky učitele z Moravy. The power of instruction is seldom of much efficacy except in those happy dispositions where it is almost superfluous. Edward Gibbon (1737-1794) Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých, poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak.
 7. 4) Najdi v tabulkách teplotu tání a měrné skupenské teplo látek: hliník, měď, rtuť, stříbro, wolfram. 5) Vysvětli, co znamená, že cín má měrné skupenské teplo tání 60 kJ/kg. 6) V jakém skupenství (pevném nebo kapalném) je při teplotě 1000°C při normálním tlaku hliní

Skříně pro kuchyň: Skupenské teplo tání ledu tabulk

- Skupenské teplo vypařování (varu) - Lv. - Množství tepla, které musíme dodat, aby se látka změnila v páru téže teploty. - měrné skupenské teplo vypařování (také Lv) Testy v html - výsledky. příklady. INF. Laboratorní cvičení (25). Řešené příklady (61). Různé pro žáky (5) Práce, teplo — řešené příklady Fyzika sexta, 2. ročník uvede příklady z praxe, kdy je třeba počítat s teplotní roztažností kapalin a kde se tohoto jevu využívá tání a tuhnutí, skupenské a měrné skupenské teplo tání ~tuhnutí; sublimace a desublimace vysvětlí jednotlivé změny skupenství z hlediska kinetické teor Určete měrné skupenské teplo varu vody. Měrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ.kg-1.K-1, mosazi 0,39 kJ.kg-1.K-1 Princip: Spalné teplo je množství tepla uvolněné dokonalým spálením +g/1kg/ paliva, přičemž reakcí vzniklá voda zkondenzuje. Stanovení spalného tepla se provádí v kalorimetr Velikost odevzdaného tepla bude pravděpodobně záviset na druhu látky a na její hmotnosti, což vyjadřuje vzorec: Lt = m*lt, kde Lt je skupenské teplo tání, m je hmotnost tělesa a lt je měrné skupenské teplo tání, zjistíme jej z MFChT

1C 2011 Úlohy na Newtonovy pohybové zákony - Physique et

M ěrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1, m ěrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ kg⋅ -1 , m ěrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ kg K⋅ ⋅ -1 -1 .Měrné skupenské teplo vypa řování vody p ři teplot ě 100 °C je 2,26 ⋅ 10 6 J⋅kg - Fyzika; Statika a Stavební mechanika Kinetická energie valení Podobně jako u tání a tuhnutí i tyto přeměny probíhají za konstantní teploty a vyžadují přesunout určité množství tepla. Množství tepla potřebné ke vypaření (kondenzaci) 1 kg látky označujeme jako měrné teplo vypařování l v Kapalina a Měrné skupenské teplo tání · Vidět víc » Měrné skupenské teplo varu. frameless Měrné skupenské teplo varu (též výparné nebo vypařování) je teplo, které přijme 1 kilogram kapaliny, jestliže se za teploty varu celý přemění na plyn téže teploty. Nový!!: Kapalina a Měrné skupenské teplo varu · Vidět. Vypočtěte měrný objem v2 vodní páry při teplotě t = 300 oC, je-li měrné skupenské teplo vypařování vody při této teplotě lv = 1400 kJ∙kg-1, měrný objem kapalné fáze v1 = 0,0014 m3∙kg-1. Při změně teploty o (T = 1,0 K v okolí dané teploty se tlak sytých par změní o (p = 1,25∙105 Pa. Olovo je v zemské kůře zastoupeno poměrně řídce, průměrný obsah činí pouze 12-16 ppm (mg/kg). Přesto je však jeho obsah větší, než by bylo možno očekávat podle jeho umístění v periodické tabulce prvků. Důvodem pro tento fakt je to, že izotopy olova jsou konečným produktem radioaktivních rozpadových řad uranu a thoria a obsah olova se v zemské kůře.

laboratorní práce z fyziky - Stránky pro výuku MAFYI

Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Objem, hustota, hmotnost. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žák Q = m × lt [J] lt = měrné skupenské teplo tání [J/kg]. Teplo potřebné ke skupenské změně 1 kg látky. Ve výpočtu není teplota t , protože ta se během změny nemění. Látka Měrné skupenské. teplo tání [J/kg] led 334 000 železo 289 000 hliník 399 000 zlato 64 000 rtuť 11 800 etanol 108 000 Příkla Teplota tání je jen cca 330°C, měrné skupenské teplo tání olova je 22,6 kJ × kg-1, měrná tepelná kapacita olova je 0,129 kJ × kg-1 × K-1. Tedy na roztavení např. 100kg olova (kolik váží baterky v elektromobilu ? ) je potřeba 100*22,6+100*310*0,129= 6259 kJ Tepelná výhřevnost např. černého uhlí je 29,2 MJ/kg 5. zmĚna teploty tĚles tepelnou vÝmĚnou 14 6. mĚrnÁ tepelnÁ kapacita 16 7. tÁnÍ 18 8. vypaŘovÁnÍ 20 9. vodnÍ pÁra v atmosfÉŘe 22 10. urČenÍ tepelnÉ kapacity kalorimetru (laboratornÍ prÁce) 25 11. rychlost a zrychlenÍ kmitavÉho pohybu 28 12. kyvadlo 30 13. zvukovÉ jevy 32 14. elektrickÝ proud a elektrickÉ napĚtÍ Měrné skupenské teplo tání ledu. Mandala obrázky. Pomelo wiki. Výměna písku ve filtraci video. Jak mit stastnou zenu. Kroužek malování plzeň. Tri pruty svatopluka. Maledivy ubytovani na mori. Třezalka rozkladitá. Změna pohlaví v těhotenství. Kdyby ses. Stříbrné šperky ruční výroba. Srí lanka nebezpečí?

Archimedův zákon a tání ledu - RVP

Encyklopedie pojmů - S. Sabatier Paul - francouzský vědec, 1854-1941, laureát Nobelovy ceny za chemii z r. 1912 za vypracování metody hydrogenace org. sloučenin v přítomnosti kovů. Sacharáty - sloučeniny sacharosy s hydroxidy kovů alk. zemin (s. vápenaté, strontnaté, barnaté aj.) Speciální teorie relativity: diplomová práce Jaroslava Jocha [monografie online]. Poslední revize 2000 [citováno 2008-11-30]. Dostupné z . [16] Teorie ralativity on-line učebnice [monografie online]. Poslední revize 2007 [citováno 2008-7-9]. Dostupné z . [17] Unit of length (metre): SI brochure, Section 2.1.1.1 [online] Rešeršní práce v zaměření na zvolené téma pod vedením školitele. 01RPMM2, 01RPSI2, 01RPTS2 10 kr 10 z semestr L. Rešeršní práce 2. Rešeršní práce v zaměření na zvolené téma pod vedením školitele. 01RMF 6 kr 2+4 z,zk semestr Z. Rovnice matematické fyziky KRBÁLE Měrné skupenské teplo varu. frameless Měrné skupenské teplo varu (též výparné nebo vypařování) je teplo, které přijme 1 kilogram kapaliny, jestliže se za teploty varu celý přemění na plyn téže teploty. Nový!!: Plyn a Měrné skupenské teplo varu · Vidět víc » Městská autobusová doprava v Istanbul