Home

Ftalová kyselina

Kyselina ftalová (Phthalic acid) - VMD drogerie a parfumeri

Kyselina ftalová je aromatická dikarboxylová kyselina, která se používá při výrobě plastů, barviv, pesticidů či změkčovadel. Má podobu jemného prášku či drobných krystalků, může být bílá či bezbarvá a je rozpustná ve vodě a v alkoholu. Ftaláty neboli estery kyseliny ftalové dodávají výslednému materiálu. Kyselina ftalová strana 1 z 6 . BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/EC Datum vydání: 26.9.2011 Datum revize: 1.6.2015 . KYSELINA FTALOVÁ . ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIK

Kyselina ftalová. CAS: 88-99-3; EINECS: 201-873-2; Specifikace (pdf) Bezpečnostní list (pdf) Pro bližší informace o dostupných baleních a cenách kontaktujte naše obchodní oddělen. Kyselina ftalová (Phthalic acid) Kyselina ftalová je aromatická dikarboxylová kyselina, která se používá při výrobě plastů, barviv, pesticidů či změkčovadel. Má podobu jemného prášku či drobných krystalků, může být bílá či bezbarvá a je rozpustná ve vodě a v alkoholu. Ftaláty neboli estery kyseliny ftalové. kyselina ftalová je aromatická dikarboxylová kyselina , se vzorcem C 6 H 4 (CO 2 H) 2 . Je to izomer kyseliny isoftalové a kyseliny tereftalové . Ačkoli kyselina ftalová má skromný komerční význam, blízce příbuzný derivát anhydrid kyseliny ftalové je komoditní chemikálie vyráběná ve velkém měřítku KYSELINA FTALOVÁ Počet variant: 4. Máte dotaz. Rádi vám pomůžeme. Telefon: +420 271 730 800. E-mail: info@p-lab.cz.

Kyselina ftalová byla poprvé vyrobena v roce 1836 francouzským chemikem Augustem Laurenem oxidací naftalenu, který ji ve víře, že se jedná o kyselinu odvozenou od naftalenu, pojmenoval kyselina naftalenová Kyselina tereftalová, též 1,4-benzendikarboxylová kyselina nebo para-ftalová kyselina (C 6 H 4 (COOH) 2) je jedním ze tří izomerů označovaných jako kyselina ftalov

Jak vypadá rovnice dehydratace kyseliny ftalové prosím? A jak se nazývá produkt, který reakcí vznikne? Témata: chemie. 3 reakce Anonym Fanulyc. 11.06.2016 17:58 | Nahlásit. Vznikne ftalanhydrid. Je to anhydrid kyseliny ftalové. Anonym Fanulyc. 11.06.2016 18:00 | Nahlásit Kyselina ftalová je aromatická dikarboxylová kyselina. Racionální vzorec je C6H4 2 a jedná se o bílou krystalickou látku. Patří do skupiny ftalových kyselin a jejími izomery jsou kyseliny isoftalová a tereftalová Ftalová kyselina (chem.), C 6 H 4 (CO 2 H), vzniká oxydací naftalinu a jeho substitučních derivatů. Její anhydrid, C 6 H 4 (CO) 2 O, připravuje se po továrnicku za účelem výroby ftaleinů. Rn

Kyselina ftalová - PENTA - Laboratorní chemikáli

Více informací o Kyselina ftalová. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí • polyaryláty-dian+ kyselina ftalová • antioxidant • inhibitor polymerizace PVC • epoxidové pryskyřice Chemické speciality -přednáška X OH O 2 + HO OH COCl2 O O O dian + n Cl Cl OH Cl HO Cl Cl O HOCl + OH-Cl O Cl O Cl O Cl OH OH O O O O + dian OH-polyalkohol diami ftalová kyselina. ftalová kyselina, o-C 6 H 4 (COOH) 2, aromatická dikarboxylová kys.; bílá kryst. látka, t.t. 231 °C.F. k. ajejí estery se používají např. jako změkčovadla umělých hmot. Podobně používán i její m-izomer, isoftalová kyselina.. zpě Kyselina ftalová má ještě izomery isoftalová a tereftalová, které mají umístěné -COOH v jiných polohách na benzenovém jádře. Obrázek - písmeno Y označuje v tomto případě první -COOH vázané na benzenovém jádře. Orto, meta, para pak značí, kde se váže druhé -COOH.

BiOOO.cz - Složky kosmetiky - Kyselina ftalová (Phthalic acid

Zkontrolujte 'estery kyseliny ftalové' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu estery kyseliny ftalové ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Proto jsou to silnější kyseliny než monokarboxylové kyseliny, mohou tvořit dvě řady solí (popř. i funkčních derivátů), ale zahříváním buď snadno dekarboxylují, nebo tvoří anhydridy (v závislosti na struktuře molekuly - typický příklad je kyselina ftalová). Kyselina šťavelová nejjednodušší dikarboxylová. Jak se používá kyselina ftalová? Citáty z filmových titulků Máte už jen pár minut, protože až ho zalije kyselina, bude mít stejnou tvář jako já. Horké prameny v Yellowstonu můžou mít PH1, stejně jako akumulátorová kyselina... a 194 stupňů..

Kyselina ftalová - Phthalic acid - Wikipedi

 1. CAS: 88-99-3 MDL: MFCD00002467 EINECS: 201-873-
 2. Check 'kyselina ftalová' translations into English. Look through examples of kyselina ftalová translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar
 3. Kyseliny - urči název dle vzorce. HClO 4. kyselina chlorečná. kyselina chloričitá. kyselina chloristá
 4. Check 'Kyselina ftalová' translations into Greek. Look through examples of Kyselina ftalová translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar
 5. Kyselina ftalová se průmyslově vyrábí oxidací a následnou hydrolýzou naftalenu nebo oxidací o-xylenu vzdušným kyslíkem. Zahříváním kyseliny ftalové se uvoňuje voda a vzniká její anhydrid - ftalanhydrid. Kyselina i její anhydrid se používají k výrobě barevných indikátorů (fenolftalein). seznam kyselin. Zpět na.
 6. Kyselina ftalová dvojdraselná sůl di-Potassium phthalate for synthesis. CAS 4409-98-7, chemical formula C₆H₄-1,2-(COOK)₂. - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information
 7. Kyselina ftalová (kyselina benzen-1,2-dikarboxylová) C 6 H 4 (COOH) 2. Bílá krystalická látka. Slouží k výrobě indikátorů (fenolftaleinu), ftalátů, barviv, sacharinu a plastů PES. Vyrábí se oxidací o-xylenu nebo naftalenu přes ftalanhydrid s jeho následující hydrolýzou

KYSELINA FTALOVÁ P-LAB = Potřeby pro laboratoř

Kyselina ftalová a kyselina terftalová. Kyselina ftalová a kyselina terftalová se používají na PET, polyethylentereftalatů. Kromě toho se kyselina ftalová používá na výrobu barviv a indikátorů, tereftalová se využívá pro výrobu vláken jako jsou trevíra, tesil a terylén. Deriváty karboxylových kyselin Funkční derivát Kyselina ftalová Kyselina benzen - 1,2-dikarboxylová O O Ftaloyl Benzen -1,2 - dikarbonyl O OH OH O Kyselina isoftalová Kyselina benzen - 1,3-dikarboxylová O O Isoftaloyl Benzen -1,3 - dikarbonyl . O HO OH O Kyselina tereftalová Kyselina benzen - 1,4-dikarboxylová O O Tereftaloyl Benzen -1,4 - dikarbony Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny charakterizované karboxylem ( -COOH) funkční skupina. Pojmenování těchto sloučenin se řídí nomenklaturou IUPAC , která zajišťuje systematické a konzistentní pojmenování chemických látek. Mnoho organických sloučenin má jiné běžné názvy, které často pocházejí z jejich historických pramenů Jedná se o průmyslově významné oxidace. Tímto způsobem se vyrábí například kyselina benzoová, kyselina ftalová a kyselina tereftalová. C 6 H 5 -CH 3 + 3 / 2 O 2 → C 6 H 5 -COOH + H 2 O t = 120°C, kat. Co 2+ Oxidace aldehydů a ketonů. Lze použít obecně pro kterékoliv kyseliny

Kyselina tereftalová - Wikipedi

dehydratace kyseliny ftalové - Ontol

 1. Kyselina ftalová vs. kyselina o-ftalová. Mohu se ještě zeptat, když budu z kyseliny o-ftalové vyrobit Ftalanhydrid budete to možné. Děkuji za odpověď od všech doučovatelů velice jste mi pomohli. Jistě, při zahřátí kys. ftalové (o-ftalové) se z ní začne odštěpovat voda (tento proces se nazývá dehydratace) a to, co.
 2. Disociační konstanty kyselin - výpočet pH zpět PDF verze teorie 1. strana zásady pK a - záporný dekadický logaritmus disociační konstanty při 25°C. (pK a = -logK a)U vícesytných kyselin je stupeň disociace označen římskou číslicí v závorce
 3. Kyselina ftalová (500g, C6H4(COOH)2) Pokud sháníte chemikálie nad rámec nabídky na aukru, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu Starechemikalie@sez
 4. Pokud sháníte chemikálie nad rámec nabídky na aukru, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu Starechemikalie@seznam.c
 5. Kyselina šťavelová je systematicky kyselina. ethandiová. propandiová. propenová. Kyselina ftalová je systematicky kyselina. benzen-1,2-dikarboxylová. benzen-1,3-dikarboxylová. benzen-1,4-dikarboxylová. Při dekarboxylaci karboxylových kyselin se uvolňuje. oxid uhelnatý. oxid uhličitý. methan. Esterifikace je reakce karboxylové.

Základní suroviny průmyslové výroby. Materiál určený pro podporu předmětu Didaktika organické chemie. RNDr. Milada Teplá, Ph.D Kyselina mravenčí kyselina benzoová. Kyselina octová kyselina ftalová. Kyselina máselná kyselina mléčná. Kyselina valerová. Kyselina palmitová. Kyselina stearová. Kyselina olejová. Kyselina šťavelová. Kyselina akrylová. Kyseliny fumarov Tabulka 8. Disociační konstanty kyselin (při 25°C). Kyselina: pK n; adipová: 4,42 5,41 aminooctová: 2,35 9,77 amonium: 9,245 aniliniu HCOOH methanová kyselina . CH3COOH ethanová kyselina. CH3CH2COOH propanová kyselina. CH2CH2CH2COOH butanová kyselina. 2. název uhlovodíku + karboxylová kyselina (nepočítáme skup. COOH) CH3COOH - methankarboxylová kyselina. kys. ftalová. kys. izoftalová.

2-amino-3-fenylpropanová kyselina: formaldehyd: methanal: ftalová kyselina: benzen-1,2-dikarboxylová kyselina: fumarová kyselina (E)-but-2-endiová kyselina furan: oxol: glutamin: 2-amino-4-karbamoylbutanová kyselina: glutamová kyselina: 2-aminopentandiová kyselina: glyceraldehyd: 2,3-dihydroxypropanal modely byly vybrány: kyselina ftalová, kyselina benzoová, kyselina salicylová, fenol a pyrokatechol. 8 2 CÍL PRÁCE Cílem této diplomové práce bylo posoudit možnosti využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu, především jako možný nástroj ke studiu vzájemných interakcí huminových látek s.

Kyselina ftalová - Wikiwan

 1. 5) Kyselina hexandiová (adipová) HOOC - (CH2)4 - COOH. Aromatické kyseliny. 1) Kyselina benzoová (benzenkarboxylová kyselina) 2) Kyselina ftalová (benzen-1,2-dikarboxylová kyselina) 3) Kyselina tereftalová (benzen-1,4-dikarboxylová kyselina) Vlastnosti · Nižší (do 3 uhlíků) jednosytné kyseliny jsou ostře páchnoucí kapalin
 2. ( kyselina etylendikarboxylová - HOOC - CH = CH - COOH. 3) AROMATICKÉ ORGANICKÉ KYSELINY ( obsahují karboxylovou skupinu, vázanou na benzenové jádro ( kyselina benzenová - obsažena v pryskyřici - použití: konzervace potravin ( kyselina ftalová. kys.tereftalová. kys.izoftalová ( kyselina naftolová ( kyselina nikotinov
 3. ftalová kyselina H2O • dehydratující a dekarboxylující kyseliny COOH COOH H2O + CO2 adipová kyselina Funkční deriváty karboxylových kyselin • hydroxyl OH nahrazen jinou funkční skupinou • jednovazný zbytek kyseliny acyl výjimky: formyl sukcinyl acetyl oxalyl propionyl benzoyl butyryl akryloy
 4. Kyselina ftalová Je aromatická dikarboxylová kyselina. Racionální vzorec je C6H4(COOH)2 a jedná se o bílou krystalickou látku. Patří do skupiny ftalových kyselin a jejími izomery jsou kyseliny isoftalová a tereftalová. ftalová tereftalov

Kyselina citronová (Citric acid) Kyselina deoxycholová (Deoxycholic acid) Kyselina ftalová (Phthalic acid) Kyselina fumarová (Fumaric acid) Kyselina fytová (Phytic acid) Kyselina glukuronová (Glucuronic acid) Kyselina glykolová (Glycolic Acid) Kyselina hyaluronová; Kyselina jablečná (Malic acid) Kyselina jantarová (Succinic Acid. Kromě toho se kyselina ftalová používá na výrobu barviv a indikátorů, tereftalová se využívá pro výrobu vláken jako jsou trevíra, tesil a terylén. Deriváty karboxylových kyselin. Funkční deriváty. Jsou takové látky, které nemají kompletně a původně uspořádanou skupinu COOH, ale dochází na ní ke změnám. Chemikálie, farmacie, plasty; Doprava, přeprava, spedice a logistika; Elektrotechnické výrobky, elektronika, optika; Energie, životní prostřed

Ftalová kyselina - Encyklopedi

Tereftalová kyselina čili para-ftalová kys., C 6 H 4 (COOH) 2 (1 • 4), vzniká při oxydaci para-biderivátů benzolu o dvou postranních řetězech uhlíkatých; tak působíme-li kyselinou dusičnou nebo chrómovou v para-xylol, cymol, kuminol, vzniká i při oxydaci silice terpentinové, kajeputové, citronové, dymianové a kmínové. Nejlépe připravíme tereftalová kyselinavou. - kyselina mravenčí, octová, máselná, palmitová, stearová, olejová, benzoová • dikarboxylové kyseliny - obsahují dvě karboxylové skupiny - kyselina šťavelová: (COOH)2 jantarová: HOOC-CH 2-CH 2-COOH maleinová a fumarová ftalová a tereftalová Obr. č. 9: Kyselina šťavelová [10] dostupné z kyselina ftalová čeština » angličtina. phthalic acid. Doporučujeme Anglicko-český, česko-anglický praktický slovník Koupit booktook.cz.

o-ftalová kyselina : 76320: 000085-44-9: ftalanhydrid : 76721: 009016-00-6 063148-62-9: polydimethylsiloxan (Mw>6 800) V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II: 76730-polydimethylsiloxan, γ-hydroxypropylovaný. Media in category Phthalic acid. The following 23 files are in this category, out of 23 total. Hydrazide of 3-Nitrophthalic acid.jpg 4,320 × 2,432; 1.91 MB. Hydrolysis of Phthalic Anhydride.png 3,123 × 1,248; 72 KB. Monosodium phthalate.png 658 × 668; 61 KB

Kyselina ftalová VW

PPT - KARBOXYLOVÉ KYSELINY PowerPoint Presentation, free

Video: ftalová kyselina Vševěd

Kyselina ftalová vs

Název látky Kyselina ftalová Číslo ES 201-873-2 Číslo CAS 88-99-3 Molekulární vzorec C₈H₆O₄ Molární hmotnost 166,1 g/mol ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Obecné poznámky Kontaminovaný oděv svlékněte. Při nadýchání Zajistěte přísun čerstvého vzduchu Klíčová slova:estery kyseliny ftalové, krmiva, metoda stanovení ÚVOD Základem chemické struktury esterů kyseliny ftalové (PAE) je kyselina ftalová C6H6(COOH)2, na jejíž karboxylové skupiny jsou esterovou vazbou vázány alkoholy jedna molekula dikarboxylové kyseliny (nap ř. kyselina ftalová) nebo dv ě molekuly karboxylové kyseliny (nap ř. kyselina octová). Anhydridy jsou výchozí látkou pro řadu organických syntéz. Acetanhydrid, anhydrid kyseliny octové se používá p ři výrob ě celulosy, hedvábí Ftalová kyselina: viz 1,2-Benzendikarboxylová kyselina: Fumarová kyselina (trans-butendiová kyselina) C 4 H 4 O 4: M r = 116,073: Furan: C 4 H 4 O: M r = 68,075: 2-Furankarbaldehyd (2-furaldehyd, furfural) C 5 H 4 O 2: M r = 96,086: 2-Furylmethanol (furfurylalkohol) C 5 H 6 O 2: M r = 98,10 (benzenkarboxylová), ftalová (benzen-1,2-dikarboxylová), 1-naftoová (naftalen-1-karboxylová) nebo kyseliny H-CO- formyl je důležitou stavební jednotkou v některých biosyntetických pochodech, přenášen je ve vazbě na tetrahydrolistovou kyselinu. Produktem oxidace mravenčí kyseliny je kyselina

Kyselina ftalová - cs

Kyselina benzendikarbonová. Prosím, jak vypadá kyselina benzendikarbonová? Našla jsem tady na ontole,že vypadá jako kyselina ftalová, ale nesedí mi na tom to názvosloví. To by potom přece byla kyselina benzendikarboxylová, nebo ne *)Měkká ocel je forma uhlíkové oceli obsahující relativně nízké množství uhlíku. Uhlíková ocel obsahuje obvykle 0,05 až 1,70 % hmotnostních uhlíku kyselina ftalová. kyselina maleinová (CH₃)₃CBr. benzamid. acetylchlorid. kyselina šťavelová. kyselina jantarová. kyselina tereftalová. kyselina benzoová (fenylkarboxilová) ortoxylen. paraxylen. metaxylen. formaldehyd (methanal) H-CHO. acetaldehyd (ethanal) CH3-CHO. aceton (propanon) CH3-CO-CH Benzoová kyselina - benzenkarboxylová kyselina - C6H5COOH. Bílá krystalická látka, má konzervační účinky, používá se do ovocných šťáv a marmelád. Ftalová kyselina - benzen-1,2-dikarboxylová kyselina. Používá se na výrobu barviv a indikátorů. Tereftalová kyselina - benzen 1,4-dikarboxylová kyselin Kyselina ftalová ( 1,2 - benzendikarboxylová ) je ve formě bezbarvých krystalů, které jsou rozpustné v alkoholu a mírně rozpustný ve vodě a etheru . Kyseliny isoftalové ( kyselina 1,3 - benzendikarboxylová ) tvoří bílé krystaly, které jsou slabě rozpustné ve vodě , alkoholu a kyseliny octové

PPT - Karboxylové kyseliny PowerPoint Presentation, free

o Kyselina ftalová § benzen-1,2-dikarboxylová § bílá, krystalická látka § při zahřívání ztrácí vodu, rozkládá se na ftalanhydrid - používá se při výrobě barviv, indikátorů, plastů- Kyselina tereftalová. o benzen-1,4-dikarboxylová . o bílá, krystalická látk kyselina ftalová. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. Czech Noun . kyselina ftalov. Kyselina ftalová, isoftalová a tereftalová jsou isomery benzendikarboxylové kyseliny: Používají se v analytické chemii, při výrob ě barviv, um ělých hmot. Titl

Překlad 'Kyselina ftalová' - Slovník lotyštině-Češtino

Kyselina isoftalová (systematický název kyselina benzen-1,3-dikarboxylová je aromatická dikarboxylová kyselina. Společně s kyselinou ftalovou a tereftalovou jde o jeden z izomerů kyseliny benzendikarboxylové Kyselina ftalová může být připravena v jednom reakčním kroku z: A) o-xylenu. B) m-xylenu. C) anhydridu kyseliny tereftalové. D) 1,2-dimethylbenzenu Pyridiniové soli vznikají při reakci: A) pyridinu s alkoholy. B) pyrimidinu s anorganickými kyselinami. C) pyrrolu s fenoly. D) pyridinu s anorganickými kyselinam Legenda. Chemická odolnost: A odolný - žádný účinek, vynikající odolnost B prakticky odolný - menší účinek, mírná koroze nebo změna barvy C částečně odolný - střední účinek, změknutí nebo ztráta pevnosti, nevhodné pro nepřetržité použití D neodolný - silný účinek, nevhodné pro jakékoli použití *22 vyhovující do 22°

PPT - Karboxylové kyseliny PowerPoint Presentation - IDNEBEZPEČNÉ HRAČKY! Mohou i ZABÍJET! Nemáte je doma? - tnlepidlo — Značka — Databáza patentov Slovenska

Karboxylové kyseliny - jedná se o kyslíkaté deriváty uhlovodíků obsahující karboxylovou funkční skupinu -COOH - jedná se o nejvyšší oxidační produkty uhlovodíků: (o-benzendikarboxylová kyselina)ftalová kyselinaacidum ftalicum benzen-1,3-dikarboxylová kyselina Kyselina kapronová + Peroxid vodíku 30% + + Peroxid vodíku 90% - Jod + Isobutanol + Isopropanol + Petrolej 0 Rtuť + + Methanol + + Methylenchlorid-Minerální olej + Zemní plyn + Benzín + Vaselina + Fenol + Fotografická vývojka + + Fotoemulze + + Fotografický usta-lovač + + Kyselina ftalová + Ftalanhydrid + Propanol + + Dusičnan. ftalová ftaloyl. HCOOH Mravenčí jed kopřivy CH 3 COOH Kvašení alkoholu konzervace CH 3 (CH 2) 3 Navrhněte syntézu kyseliny mandlové z benzenu, zapište chemickou rovnicí včetně uvedení všech reagentů a činidel. 30 4. Nakreslete strukturu produktu reakce p-methylbenzoové kyseliny s těmit Kyselina ftalová dobrá Ftalanhydrid dobrá Propanol výborná Dusi čnan st říbrný výborná Perchlorethylen slabá Trichlorethylen neodolává Toluen neodolává - 9 - Potraviny Chemická látka Koncentrace Chemická odolnost Mošt výborná Máslo výborná Mrkvová š ťáva výborná.