Home

Názvosloví oxidů pracovní list

DUMY.CZ Materiál Názvosloví oxidů - pracovní lis

Pracovní listy :: ZŠ J

pracovní list, abyste si procvičili tvoření vzorců oxidů z jejich názvů. A také řešení předchozího pracovního listu. Znovu připomínám, pište oxidační čísla k prvkům, je to důležité, abyste to správně pochopili. A procvičujte a procvičujte, jinak se to nenaučíte a bude vám dělat potíž Oxidy - opakování a názvosloví - AZ kvíz - powerpoint 2007 - powerpoint 2003 (01_Ch9_multi) Prakticky významné oxidy - powerpoint 2007 (33_Ch8_multi) Pracovní­ list Názvosloví oxidů. Pracovní listy: list 1; Přehled základních oxidů. Pracovní listy: list 1; Nekovy; Vodík Pracovní listy: list 1; Březen. Halogeny Pracovní listy: list 1; Halogenidy Pracovní listy: list 1 LP3: Oxidy a halogenidy; Dusík; Fosfor; Síra; Sulfidy Pracovní listy: list 1; Uhlík Pracovní listy: list 1; Polokovy Pracovní listy: list Procvičování názvosloví oxidů 1. Z názvů oxidů vytvořte vzorec: Oxid křemičitý Oxid sodný Oxid chromový Oxid uhličitý Oxid dusičný Oxid rtuťný Oxid měďnatý Oxid manganistý Oxid sírový Oxid vápenatý Oxid hlinitý Oxid cíničitý - procvičování 2. Ze vzorce vytvořte název oxidu: NO P 2 O 5 SO 3 MgO Fe 2 O 3 Cl 2. Pracovní list Soli - názvosloví 1. Reakce kyseliny s hydroxidem se nazývá. 2. Reakcí kyseliny s hydroxidem vzniká a voda. 3. Dopl ňte rovnice neutraliza čních reakcí NaOH + HCl → + H 2O.OH + H → KBr + Ca(OH) 2 + H2CO 3 → .

Pracovní list - významné halogenidy a názvosloví oxidů 1. Připrav si 5 pastelek a stejnou barvou zakroužkuj název, vzorec a obrázek, které k sobě patří: AgBr NaCl 2. Doplň věty: Oxidy jsou _ _ _ _ sloučeniny _ _ _ _ _ _ _ s jiným prvkem. Oxidační číslo kyslíku v oxidu je ___. 3. K názvům oxidů utvoř vzorce Pracovní list - významné halogenidy a názvosloví oxidů 1. Připrav si 5 pastelek a stejnou barvou zakroužkuj název, vzorec a obrázek, které k sobě patří: chlorid sodný - NaCl - sůl - posyp vozovky v zimě - konzervace potravin chlorid draselný - KCl - hnojivo chlorid amonný - NH

Oxidy 1 - Digitální učební materiály RV

Oxidy - zshavl.c

 1. Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů. Je to samostatná příprava žáka na písemku. Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině. Názvosloví oxidů; Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý. Oxid siřičit
 2. Pracovní list - procvičování názvosloví anorganických sloučenin Author: František Matějka Last modified by: Matějka František Created Date: 9/6/2013 12:40:00 PM Other titles: Pracovní list - procvičování názvosloví anorganických sloučeni
 3. Názvosloví anorganických sloučenin - pracovní list - řešení: 1) Vytvořte název solí: NH4Cl- chlorid amonný NaCl- chlorid sodný PbCl2- chlorid olovnatý FeCl3- chlorid železitý BaCl2-chlorid barnatý 2) Přiřaďte k sobě kyselinu a její anion: A. HNO3 B. HNO2 C. H2SO4 D. H2SO3 E. HBr I. NO3-II. HSO4-III. NO2-IV. Br-V. SO3 2
 4. chci pochválit všechny, kteří včas posílají vypracované domácí úkoly. Tento týden budete mít dva úkoly. V prvním si zopakujeme kyseliny formou testu a v druhém úkolu se budeme věnovat nové kapitole Hydroxidy - názvosloví hydroxidů. Všechny potřebné instrukce najdete v pracovním listu a prezentaci. Budete-li mít nějaké dotazy a nejasnosti, ve středu.
 5. Soli - pracovní list Pracovní list je určen pro jednotlivce k opakování poznatků o solích, kombinuje úlohy na názvosloví, úpravu rovnic a vlastnosti solí, je doplněn krátkou křížovkou, ve které se objeví soli ve formě nerostů a hornin
 6. Test je sestaven z otázek, ve kterých se nejvíce chybuje Vznik a názvosloví oxidů - pracovní list (.pdf) Oxidy - souhrnný test (.pdf) Halogeny - prezentace (.pdf) Halogeny a síra - písemná práce (.pdf) Uhlík, alkalické kovy - pracovní list (.pdf) Chemické vlastnosti kovů - pracovní list (.pdf) Kovy.

Dnes žádný list na vzorce nebude. Vyplníte pracovní list strana 25 a pošlete mi ke kontrole do čtvrtka. Do čtvrtka budete také vyplňovat test (pozor, budou tam i sulfidy, oxidy a halogenidy) Kdo má po 3 pokusu více jak jednu chybu, tak mi pošle papír se svými vzorci. Názvosloví . Bezkyslíkatých kyseli Kontakt. Základní škola Vítězslava Hálka. Odolena Voda. Školní 200. 250 70 Odolena Voda. číslo účtu - škola. 19-3990670217/0100. číslo účtu - jídelna. 107-3096680277/0100 Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Pracovní list k procvičování názvosloví karboxylových kyselin . Zahradní houpačky,šití. Volná pracovní místa v lokalitě Praha Tento pracovní list vám pomůže: uvědomit si, jak jste na tom s angličtinou. zjistit, zda jste správně pochopili princip metody Imitum. dosáhnout ještě lepších studijních výsledků PRACOVNÍ SEŠIT VIII. A pro období- duben 2020 ČESKÝ JAZYK 1. Urči, zda se jedná o větu dvojčlennou (D), jednočlennou (J), větný ekvivalent (E)! Spí

Ch_8 - Webzdarm

 1. Názvosloví oxidů. Základní pravidla • - oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s libovolným prvkem - obecněM • - název je tvořen podstatným jménem oxid Pracovní list:doplňnázvy - vzorce SO 3 I 2O 5 CrO 3 Mn 2O 7 Li 2O SO 2 CaO vzorec oxid.č.M koncovka název
 2. Pracovní list: Názvosloví oxidů 1. Napiš vzorce oxidů: 2. Napiš názvy oxidů: 1. oxid vápenatý 35. N2O 2. oxid chlorečný 36. Al2O3 3. oxid uhličitý 37. MnO2 4. oxid manganistý 38. CuO 5. oxid fosforitý 39. SO3 6. oxid zinečnatý 40. MgO 7. oxid dusnatý 41. Ag2O 8. oxid chlorný 42. CaO 9. oxid olovičitý 43. Au2O3 10. oxid.
 3. kdo bude umět názvosloví oxidů, snadno pochopí i další názvosloví. Názvosloví oxidů je v podstatě jednoduché. Protože kyslík má vždy oxidační číslo -II, dopočítáme pouze oxidační číslo druhého prvku tak, aby součet oxidačních čísel byl roven nule. Posílám pracovní list se vzorci oxidů (je i v boxu školou)
 4. Téma: Názvosloví - oxidy, sulfidy Metodický list/anotace: Prezentace slouží k úvodu a procvičení tématu názvosloví oxidů a sulfidů, popřípadě k zopakování. Cvičení mohou být využita k dílčímu zkoušení. Důraz kladen na křížové pravidlo, krácení a finální úprava vzorců

Člověk a příroda - chemie - dvouprvkové sloučeniny- procvičování názvosloví halogenidů a oxidů Metodický list / anotace (výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce) žáci si procvičí psaní vzorců z názvů a názvů ze vzorců halogenidů a oxidů Druh učebního materiálu (Pracovní list. Oxidy obsahují ve své molekule oxidový anion O 2-. Oxidy vznikají odtržením 2 atomů vodíku z vody (H 2 O). Proto má kyslík ve všech oxidech oxidační číslo II-. Oxidační číslo prvku, který je vázán na kyslík, může nabývat hodnot od I+ až do VIII+. Název je složen z podstatného a přídavného jména. Podstatné. Názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů a hydroxidů. Vytvořeno: 2012. Aktivita - pracovní list obsahuje 3 tabulky: tabulka - slouží k procvičení vzorců a názvů halogenidů, oxidů, sulfidů a hydroxidů. tabulka - odpovědi (k tabulce č. 1) tabulka - prázdná. Lze ji použít různými způsoby: např. Žáci pracují ve. Pracovní list na téma Bezpečnost práce v chemii, Názvosloví halogenidů, oxidů, kyselin, hydroxidů a solí, Průmyslová hnojiva a Stavební pojiv

Dvouprvkové sloučeniny - křížovky - Digitální učební

U vzorců oxidů doplň oxidační čísla a spoj je s jejich názvy: Pracovní list: Názvosloví oxidů 1. Napiš vzorce oxidů: 2. Napiš názvy oxidů: 1. oxid vápenatý 35. N2O 2. oxid chlorečný 36. Al2O3 3. oxid uhličitý 37. MnO2 4. oxid manganistý 38. CuO 5. oxid fosforitý 39 Metodický list / anotace (výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce) žáci se seznámí s oxidy, jejich charakteristikou a názvoslovím, procvičí si názvosloví oxidů Druh učebního materiálu (Pracovní list / Prezentace / Test / Laboratorní práce ) prezentace Druh interaktivit Chemie 8. ročník. ZŠ Nýrsko, Školní ulice. Men Voda - pracovní list; Výpočet hmotnosti chemických látek z chemických rov­nic; Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2; Paliva - test; Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1; Ionty; Halové prvky; Kyseliny a zásady - test; Kyseliny a zásady - pracovní list; Lipidy, sacharidy, proteiny; Látkové. 22 pracovní list Látka a t ěleso, vlastnosti látek k prezentaci 2 23 pracovní list Sm ěsi, odd ělování složek sm ěsí k prezentacím 3,4 24 pracovní list Roztok, složení roztok ů k prezentaci 5 25 pracovní list Voda k prezentaci 6 26 pracovní list Atomy, ionty k prezentaci

Názvosloví oxidů, sulfidů, hydroxidů, nitridů, Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2014 Zaměření: Tento pracovní list slouží k procvičování problematiky názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin a názvosloví hydroxidů Pracovní list č. 5 SULFIDY Vysvětlete, od jakého prvku jsou odvozeny sloučeniny, které označujeme jako sulfi-dy. (učebnice str. 89) _____ _____ Názvosloví sulfidů: Prohlédněte si níže uvedené vzorce a na základě srovnání těchto vzorců oxidů a sul-fidů, vyvoďte, jaká pravidla platí pro tvorbu názvosloví sulfidů. Ještě dnes vyplníte a pošlete mi ke kontrole vypracovaný list na vzorce oxidů (přepsat na papír nebo vytisknout a doplnit) Celý pracovní list stranu 23 pošlete ke kontrole do čtvrtka (mimo tvorby názvu) Od úterý do čtvrtka vyplníte test (pozor, budou tam i halogenidy) Názvosloví Oxid

Procvič si názvosloví - Názvosloví

Pracovní list - procvičování názvosloví anorganických sloučenin - řešení . Vzorec → název . Cvičení č. 1. Vzorec sloučeniny Název sloučeniny SnIIS-II Sulfid cínatý NaI (OH)-I Hydroxid sodný PV2O-II5 Oxid fosforečný HIBr-I Kyselina bromovodíková HIBrVO-II3 Kyselina bromičná PbIIO-II Oxid olovnatý CaII(OH)-I2 Hydroxid vápenatý AlIII2S-II3 Sulfid hlinitý SiIVF. Ve čtvrtek budete mít samostatnou práci. Budete se věnovat procvičování názvosloví oxidů. Téma: Nekovy - kyslík, oxidy. Cíl: tvoří vzorce a názvy oxidů. Zadání práce: - vypracujte přiložený pracovní list - ZDE (můžete vytisknout, napsat výsledky na papír, čí vyplnit v počítači Úvod » Chemie » Názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů » pracovní listy. pracovní listy. 5. 3. 2015. Vyhledávání Archiv Kalendář << srpen / 2019 >> RSS Přehled zdrojů.

METODICKÝ LIST DRUH MATERIÁLU: výuková prezentace s úkoly pro žáky CÍL: prezentace je určena jako textová podpora při výuce tématu chemický děj -Sulfidy OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: žáci chápají princip názvosloví sulfidů a jejich vznik kem, umí zapsat slučování chemickým schématem 1) pracovní list k názvosloví (dělejte jen ty soli kyslíkatých kyselin, které jsme si uváděli - to znamená - dusičnany, dusitany, sírany, křemičitany, uhličitany, manganistany, fosforečnany) PL_1D_nazvoslovi.soli.pdf (54298) 2) pracovní list formou tabulky na tvorbu vzorců: názvosloví solí kyslíkatých kyselin - tabulka.

Masarykova ZŠ - puvodni

 1. Přiložen je také pracovní list pro žáky, který vyplňují v závěru prezentace. Očekávaný výstup: porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí Názvosloví dvouprvkových sloučenin - pl.do
 2. Potřeby pro realizaci: Interaktivní tabule, SMART Notebook, pracovní list, přehledy - oxidační čísla a koncovky Anotace, základní pojmy: Názvosloví oxidů, oxid uhličitý - vznik, vlastnosti, užití, skleníkový efekt a ochrana životního prostředí. Datum vytvoření: 26 . 11 . 2011 Ověřeno ve výuce (datum
 3. 2020 ke stažení zde - téma hodiny: Názvosloví oxidů; Pracovní listy k samostudiu: Pracovní list Kovy ke stažení - ve. Periodická soustava prvků - (tabulka 1xA4) - Počet stran 2 Formát list A4 Aktualizované vydání včetně 4 nově pojmenovaných prvků - nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts) a oganesson (Og)
 4. # _ # D D # 8 s , 0 0 B ^ _ F F @ % : VY_32_INOVACE_118 HALOGENIDY A OXIDY N ZVOSLOV DoplH tabulku: Pom r po tu slou en ch atomo Koncovka pY davn ho jm na N zev slou eniny Vzorec slou eniny 1 : 2 - i it Oxid siY i it SO2 Mn2O7 Oxid dusn Bromid draseln KI CO2 PCl3 Oxid v penat Fluorid jodist Chlorid kY emi it Fe2O3 PCl5 NO Oxid mangani it.
 5. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (na této stránce si vyberte učební materiál a pomocí jeho čísla si ho stáhněte na následujícím odkazu) >>> dostupné na dropboxu ZDE <<< č
 6. Pracovní list na toto téma bude až příští týden. Chemie 29.5.2020 v 11 h -11.40 h si napíšeme test z kyselin a zásad resp. kyselost a zásaditost + dvouprvkové sloučeniny v rozsahu učebnice součástí testu bude i celé dosud probrané názvosloví

Přečtěte si také: Anorganické názvosloví Pracovní list je určen k procvičování vzorců a názvů halogenidů, oxidů, hydroxidů, kyselin a solí. Je tvořen dvěma tabulkami se vzorci a názvy, je určen pro práci ve dvojicích. Žáci doplňují a vzájemně se kontrolují Procvičování názvosloví halogenidů, pracovní list, názvosloví oxidů str. 64 . Navigace pro příspěvky. 1 2.

3) Pracovní sešit - list 30 a 31 - narýsovat pravidelné mnohoúhelníky pomocí kružítka a pravítka, návod naleznete v zelené učebnici na straně 35 a 36. Řada žáků má také doplnit dosud nesplněné práce: - 1 žák nebyl hodnocen v 1. pololetí: listy 9, 10, 12, 13, 15, 1 Názvosloví oxidů. Oxidy jsou sloučeniny kyslíku a jiného prvku. název oxidu. Oxid vápenatý. Pracovní list: Názvosloví oxidů 1. Napiš vzorce oxidů: 2. Napiš názvy oxidů: 1. oxid vápenatý 35. N 2O 2. oxid chlorečný 36. Al 2O 3 3. oxid uhličitý 37. MnO 2 4. oxid manganistý 38. CuO 5. oxid fosforitý 39. SO 3 6. oxid.

V úterý si napíšeme malou písemečku na názvosloví oxidů. 31.5.2021 - 4.6.2021. V tomto týdnu jsme se intenzivně věnovali názvosloví oxidů. Už víme, jak důležité je znát koncovky -ný, -natý. Pracovali jsme i ve skupinách a prováděli jsme vzájemnou kontrolu vzorečků jednotlivých oxidů Názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů. Příspěvky. pracovní listy. 5. 3. 201

V pátek si vytiskněte a vypracujte pracovní list (Názvosloví oxidů) a vložte si jej do sešitu. Pracovní list si můžete zkontrolovat ZDE. Dále jsem si pro Vás připravila test. Testování se týká učiva kovy, nekovy a polokovy. Test bude hodnocen jako ve škole. Prosím Vás, nepodvádějte. Jde o vaše znalosti Kategorie: Profi práce, Chemie Typ práce: Skripta, učební texty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje názvosloví oxidů, binárních sloučenin vodíku a solí bezkyslíkatých kyselin a výklad doplňuje příklady.Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků

Chemie - Ježková, Kohout - gasos-ro

8.třída Pravidla práce a hodnocení předmětů v DV. Pro všechny žáky platí podpora z mé strany k distanční výuce - individuální zoom, vysvětlení přes messenger. nebo komunikace na mailové adrese l.rehounková@zslibchavy.cz. Nebojte se ozvat. NOVÉ ZADÁNÍ PRÁCE NA DANÝ TÝDEN NAJDETE ZDE Anorganické názvosloví. Pracovní list je určen k procvičování vzorců a názvů halogenidů, oxidů, hydroxidů, kyselin a solí. Je tvořen dvěma tabulkami se vzorci a názvy, je určen pro práci ve dvojicích Hydroxidy - pracovní list (str. 46 - 49) Jméno: Pro názvosloví využij pomocné tabulky názvosloví. Tvorba vzorce i tvorba názvu má stejná pravidla jako u halogenidů a oxidů. Připomeň si zásady tvorby názvosloví u těchto sloučenin. Důležitá jsou oxidační čísla a počty atomů. Součet oxidačních čísel v

Chemie 8. ročník - pracovní listy Výuka chemie, fyziky a ..

Názvosloví solí - Procvičování online - Umíme fakt . Chlorid sodný - pracovní list (09_Ch9_doc) Soli kolem nás - pracovní list - Word - pdf (11_Ch9_doc) Soli - názvosloví - pracovní list - Word - pdf (12_Ch9_doc) Soli - neutralizace - shrnutí - pracovní list - Word - pdf (13_Ch9_doc ; Tvorba vzorců solí kyslíkatých kyselin Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda. Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda. Aktualit Veřejně přístupná databáze výstupů projektů a projektových výstupů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnos

Nějak podobně bych Vám to vysvětloval i já.) 4. Napsat zpětnou vazbu na videa Názvosloví halogenidů a Názvosloví oxidů a sulfidů. Učebnice str. 64 (názvosloví oxidů) přečíst a na základě toho vypracovat pracovní list (př. 1,2) + str. 65-66 odpovědět na ostatní otázky z přílohy (otázky 3-9) do 18.3 Názvosloví oxidů. Vzdělávací tabulky Názvosloví kyselin a solí - závody. Didaktické hry Bohuslav Brauner. Portréty osobností Celoroční opakování z chemie. Didaktické hry Částice látek: atomy, molekuly, ionty Pracovní listy Diplom - vědecký. Kategorie: 8. třída - chemieTéma: Názvosloví oxidů a sulfidůPro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).V dnešním díle vysvětlím oxidačn.. Pracovní list Předmět: chemie Ročník: 9.B Opakování vzdělávacího celku: Názvosloví oxidů Trocha teorie jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku kyslík má oxidační číslo - II název o podstatné jméno = oxid o přídavné jméno = odvozené z českého názvu druhého prvku Postup vytvoření vzorce

Chemické názvosloví Pracovní list na opakování chemického názvosloví Názvosloví oxidů - vzorce a oxidační čísla by Trnka: Chemické názvosloví. Pracovní list Předmět: chemie Ročník: 9.B Opakování vzdělávacího celku: Názvosloví oxidů Napište vzorec následujících oxidů: C O N 2 O 5 Fe 2 O 3 CO 2 Mn 2 O 7 OsO 4 Cl 2 O 7 SO 2 NO Br 2 O 3 Pojmenujte oxidy zapsané vzorcem: O xid dusný Oxid fosforečný Oxid chromitý Oxid siřičitý Oxid hlinitý Oxid olovnatý Oxid. Pracovní list: Oxidy 1. V přírodě se vyskytuje mnoho oxidů, které využíváme jako výchozí suroviny pro výrobu • Pracovní list klidně můžete poslat ke kontrole ať máte jistotu, zda názvosloví ovládáte. • Na následujících odkazech naleznete názvosloví oxidů znovu vysvětlené

13-Názvosloví halogenidů. 14-Polokovy. 15-Významné halogenidy. 16-Názvosloví oxidů. 17-Významné oxidy. 18-Názvosloví sulfidů. 19-Významné sulfidy. 20-Chemické reakce. 21-Látkové množství-výpočty. 22-Molární hmotnost. 23-Látková koncentrace. 24-Výpočty z rovnic. 25-Kyseliny. 26-Hydroxidy. 27-Kyselost a zásaditost. Chemické názvosloví: Názvosloví oxidů, binárních sloučenin vodíku a solí bezkyslíkatých kyselin - výukový list 3/13. Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje názvosloví oxidů, binárních sloučenin vodíku a solí bezkyslíkatých kyselin a výklad doplňuje pří... Typ školy: S

ZŠ Litomyšl, Zámecká - Chemi

Vyplň na známkyv tento pracovní list na téma alkoholy zde a odešli mi jej do čtvrtka 22,4, 2021. Týden 17.5. - 21.5.2021 Udělej si zápis do sešitu z prezentace Karboxylové kyseliny zde pracovní list - názvosloví oxidů a sulfidů (povinné, termín odevzdání 10.5.2020) pracovní list - názvosloví hydroxidů a bezkyslíkatých kyselin (povinné, termín odevzdání 24.5.2020) pracovní list - názvosloví kyslíkatých kyselin (povinné, termín odevzdání 7.6.2020 Pro názvosloví sulfidů platí stejná pravidla jako pro názvosloví oxidů - jen oxid ve sloučenině nahrazuje síra, oxidační číslo síry v sulfidu je -II. Vyplňujeme ve dovjici pracovní list - SULFIDY. V závěru si pracovní list s oporou o informace z hodiny a text v učebnici na str. 82-83 VY_32_INOVACE_451 - Názvosloví solí kyslíkatých kyselin - tvorba vzorce - pracovní list VY_32_INOVACE_452 - Názvosloví solí kyslíkatých kyselin - tvorba názvu - prezentac

Chemie - Metodický portál RVP

Pracovní list: Procvičování názvosloví anorganických sloučenin 1. Vytvoř vzorce chemických sloučenin: oxid manganičitý oxid chromitý oxid chloristý hydroxid železitý oxid chromový sulfid zinečnatý hydroxid sodný jodid hořečnatý kyselina dusičná sulfid sodný hydroxid cíničitý kyselina chlorist V druhé prezentaci najdete vlastnosti a použití nejdůležitějších zástupců oxidů, které si také zapište do sešitu. Vyplňte pracovní list. Termín vypracování - do 29. 3. 2020, úlohy z prezentace a výsledky testu mně pošlete na můj e-mail (i s podpisem a třídou)

Pracovní text - opakování oxidačních čísel a názvosloví halogenidů, oxidů, hydroxidů, kyselin a solí. Předmět: Chemie Pracovní list se zápisem učiva, rozdělení směsí a příklady směsí, výpočty na složení roztoků, metody oddělování směsí.. Slepé mapy. Procvičování zeměpisných znalostí tradiční formou slepých map. K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak)

Názvosloví Halogenidů - skoladomamil

26.5. - 28.5. 2021 - Procvičování učiva, 2. lekce, vyplňte pracovní list Procvičování slovíčka 2. lekce, jeho řešení si připravte do hodiny 26.5. 2021 M: 15.6. - ekvivalentní úpravy rovnic - strana 20 cvičení 5. 14.6. - ekvivalentní úpravy rovnic - strana 19 cvičení Přikládám pracovní list na opakování, prosím o zaslání do středy 10:00 . Prosím připomínám znalost koncovek a všech prvků, které máte umět už z 1. pololetí. Mrkněte se také na názvosloví prvků, abychom si je při tvorbě sloučenin nepletli (značka, český a latinský název)

Chemie Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Vod

 1. - vyplnit pracovní list NS - pracovní list na kůži (odevzdat k hodnocení 17. 4. 2020) Ch - opakovat názvosloví oxidů - po navrácení pracovní listu - se podívat na hodnocení, opravit, co bude špatně!
 2. Názvosloví oxidů III, Názvosloví oxidů III (30.3.) Oxidy - kontrola úkolu II (1.4.) Zástupci oxidů (1.4.) Sulfidy 1 (6.4.) Sulfidy 1 - pracovní list Zástupci oxidů - kontrola úkolu (7.4.) Zástupci oxidů - úkol Zástupci sulfidů (8.4.) Sulfidy kontrola DU1 (14.4.) Sulfidy kontrola DU2 Halogenidy Halogenidy - pracovní list
 3. Pracovní list - opakování ANY/SOME - (skupina TB) Český jazyk . Odkazy na online cvičení; Dějepis. Občanská válka v USA (Den atentátu na Abrahama Lincolna; Den bitvy u Little Bighornu - pouze pro zajímavost). Chemie. CH PL č. 8 (Názvosloví oxidů) Matematika. M PL č. 14 (Rovnice 10
 4. Vypracuj pracovní list na procvičování iontů: Ch8 ionty.jpg (3.06 MB) Dnešní práci mi pošli. _____ 23. 3. - dnes on-line hodina v 10.25 hodin na teams. Opakování značek prvků. PL názvosloví oxidů a halogenidů: PL - názvosloví.jpg (2.82 MB) PL si vytiskni a doplň nebo si na papír udělej tabulku a do ní PL vypracuj. Nová.
 5. Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí. Přehled názvosloví halogenidů.
 6. Názvosloví oxidů Grade/level: 8. Age: 13-14 Main content: Oxidy Other contents: oxidy, názvosloví, oxidační čísla Add to my workbooks (2) Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through Whatsapp: Link to this worksheet: Copy: Pracovní list - Vitamíny by kajakubanova: Alkoholy by JarmilaVyskocilova: CH - 8.
 7. Halogenderiváty uhlovodíků pracovní list 2.pdf (202.09 kB) Zápis i PL si nalepte do sešitu. Vypracovaný pracovní list vyfoťte a pošlete mi ho na email hluskova@zskunup.cz do pátku 7.5.2021 do 18 hodin. Dodržte, prosím, termín. Kdo potřebuje s čímkoli pomoci, jsem tady pro něj

Chemie 8 pro ZŠ a VG PS - Fraus ( cena 79 Kč) - objednáno školou + kopírování (20,- Kč) celkem vybíraná záloha 100 Kč Názvosloví dvouprvkových sloučenin Dobrý večer osmáci, zde je manuál podle, kterého budeme pracovat příští pondělí (12.4. 2021) . Jediný úkol, který máte, je naučit se nazpamět koncovky oxidačních čísel, tak jak jdou za sebou pracovní list na hlavní svalové skupiny video - jak pracuje sval zápis poznámek - poruchy svalové soustavy 9.4. - 55h - oběhová soustava - krev funkce a složení krve - studium a zápis poznámek pracovní sešit str. 32 tvorba křížovky; CHEMIE. Názvosloví oxidů II. uč. str. 84 - 85; pokračujeme v procvičován