Home

Vřetenní sval

38. Sval Vřetenní Fyziowe

sval vŘetennÍ Tento článek je dostupný pouze pro registrované uživatele, kteří mají tento článek zaplacený. REGISTROVAT SE NYNÍ PROČ SE REGISTROVA VŘETENNÍ SVAL. silný povrchní sval uložený na zevní straně předloktí; začíná na pažní kosti; upíná se na bodcovitý výběžek vřetenní kosti; funkce: ohýbá paži v loketním kloubu. SUPINUJÍCÍ SVAL. uložen zevně od loketního kloubu; začíná na loketní kosti, obtáčí vřetenní kost

sval vřetenní. popis: je to výrazný sval na zevní straně předloktí; začátek: zevní strana pažní kosti; úpon: bodcovitý výběžek kosti vřetenní; funkce: ohnutí v loketním kloubu, obě rotace předloktí (pronace i supinace) dlouhý zevní natahovač zápěstí; krátký zevní natahovač zápěstí; Hluboká vrstva. sval. sval vřetenní (musculus brachioradialis) — pro zvětšení obrázku na něj klikněte • dlouhý zevní natahovač zápěstí ( musculus extensor carpi radialis longus ) funkce svalu: ohýbání zápěstí - extenze (dorsální flexe), radiální dukce (ohyb za palcem Stránka byla naposledy změněna 18. 12. 2018. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu.Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek

Sval Vřetenní Fyziowe

  1. Třetí mediální stěnu tvoří hrudník v rozsahu čtyř horních žeber a dále mezižeberní svaly (musculi intercostales externi) a na povrchu hrudníku se rozprostírající přední pilovitý sval (musculus serratus anterior)
  2. Dvojhlavý sval u zvířat U domácích savců je dvojhlavý sval jednotný, odstupuje jako dlouhá hlava u člověka, krátká hlava není vyvinuta. U přežvýkavců a zvláště u koně je pomocí vazivového pruhu (lacertus fibrosus) spojen s natahovačem zápěstí a podílí se tak na umožnění neúnavného stání koně
  3. Kost vřetenní (radius) se nalézá na palcové straně předloktí. Tvoří ji tělo (corpus radii), proximální část - hlavička (caput, capitulum radii), krček (collum radii), drsnatina (tuberositas radii) kam se upíná dvojhlavý sval pažní (musculus biceps brachii)
  4. Sval vřetenní začíná u spodního konce pažní kosti, pokračuje dolů podél předloktí a upíná se ke kosti vřetenní nad zápěstním kloubem. Dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii) Začátek: lopatka (scapula) - nad jamkou ramenního kloubu. Úpon: horní část kosti vřetenní (tuberositas radii
  5. Vřetenní sval 165 Dlouhý zevní natahovač zápěstí 165 Krátký zevní natahovač zápěstí 166 Natahovač prstů 166 dého svalu pro ty, kdo informaci potřebují. Úda-je o spinálním segmentu**, ze kterého nervová vlákna vychází, se vrůzných zdrojích liší. Mapo
  6. Sval vřetenní (m. brachioradialis) začíná v dolní části kosti pažní a upíná se téměř na konci kosti vřetenní. 1 - velký sval prsní, 2 - sval deltový, 3 - sval hákový, 4 - trojhlavý sval pažní, 5 - dvojhlavý sval pažní, 6 - hluboký sval pažní, 7 - pronující sval oblý, 8 - sval vřetenní, 9 - dlouhý zevní.

název svalu začátek úpon funkce dvojhlavý sval pažní nad kloubní jamkou kloubu ramenního, hákovitý výběžek drsnatina kosti vřetenní flexe a supinace (abdukce, flexe paže) hluboký sval pažní přední plocha kosti pažní drsnatina kosti loketní flexe sval hákový hákovitý výběžek lopatky v pokračování hrany malého. Ohnutí, flexi v loketním kloubu provádějí: dvojhlavý pažní sval, m. biceps brachii, pažní sval, m. brachialis a vřetenní sval, m. brachioradialis. Pomocnými svaly jsou: povrchový ohybač prstů, vnitřní ohybač zápěstí, dlouhý dlaňový sval. Pohyb stabilizuje velký prsní sval, deltový sval a hákopažní sval Vřetenní nerv. průběh nervu v podpažní jámě Podle druhu svalu kolísá počet inervovaných vláken od 6 - 500. Souboru svalových vláken, inervovaných jedním vláknem nervovým se říká hybná nebo motorická jednotka. Velikost této jednotky je závislá na typu pohybu, který sval vykonává Svaly hlavy (skot) 1. žvýkač. 2. tvářový sval. 3. jařmový sval. 4. stahovač horního pysku. 5. špičákový sval. 6. zvedač horního pysk Vřetenní sval Svaly horní končetiny - musculi membri superiori . sval vřetenní (musculus brachioradialis) — pro zvětšení obrázku na něj klikněte • dlouhý zevní natahovač zápěstí ( musculus extensor carpi radialis longus ) funkce svalu: ohýbání zápěstí - extenze (dorsální flexe), radiální dukce (ohyb za palce

53 - sval pažní 54 - sval vřetenní 55 - oblý přivracovač předloktí 56 - úpon dvojhlavého svalu 57 - vřetenní ohýbač zápěstí 58 - povrchový ohýbač prstů 59 - krátké přitahovače palce 60 - přitahovače prstů 61 - střední sval hýžďový 62 - napínač široké stehenní povázky 63 - zevní hlava čtyřhlavého. Vřetenní sval natažené předloktí supinuje, ohnuté pronuje a kromě toho ohýbá stejnou silou jako biceps. Skupina extenzorů předloktí kříží klouby zápěstí i lokte a jejich úkolem je ohýbat ruku v zápěstí směrem k zadní hraně předloktí. Flexory naopak přitahují ruku dlaní nahoru k přední hraně předloktí Rhomboideus minor, major), dolní fixátory lopatek (střední, spodní část trapezového svalu, m.Latissimus dorsi konkrétně jeho vodorovná vlákna) Spolupracující svaly /synergisté/; flexory nadloktí, velký sval prsní, zadní deltové svaly, flexory a extenzory předloktí, vřetenní sval Deltový sval, dvojhlavý sval pažní, trojhlavý sval pažní, vřetenní sval i dlouhý sval dlaňový - všechny tyto svaly jsou na modelu svalstva horní končetiny znázorněny velmi podrobným způsobem. Replika svalů paže a předloktí je uložena na podstavci

vřetenní sval. m. radialis. trojhlavý sval pažní kruhový sval ústní. Cviky na biceps Bicepsový zdvih s činkou Provedení - Uchopte činku podhmatem v šíři ramen,paže jsou natažené a plynulým pohybem zvedněte činku na úroveň ramen.Spusťte činku zpět do výchozí pozice.Postavte se rovně a neohýbejte trup,zabráníte tak zvedání činky švihem.Mírné předklonění usnadňuje začátek zvedání zátěže a pohyb by měl probíhat pouze v.

Sval vřetenní, pažní a dlouhá hlava bicepsu . Poloha nadloktí vůči trupu. Podobně jako postavení zápěstí má na rozvoj a tvarování bicepsu vliv i postavení nadloktí vůči trupu. Níže uvedené příklady zachycují tři nejzákladnější polohy, ve kterých se nadloktí při daném cviku může nacházet, tedy s lokty podél. Hluboký sval pažní leží hluboko pod dvojhlavým svalem pažním a je viditelný z vnějšího pohledu. V proximální části předloktí lze rozpoznat sval vřetenní (lehce vyvýšený a zevně ohnutý, aby odhalil hlubší struktury) a dlouhý zevní natahovač zápěstí

hluboký sval pažní; sval vřetenní; svaly předloktíBicepsový zdvih s jednoručkami Vezměte si jednoručky, palce jsou dopředu a paže jsou spuštěné podél těla. Zvedněte obě činky k ramenou a otáčejte rukou tak, aby dlaně směřovaly nahoru (otáčení je proto, protože tím vzniká lepší koncentrace bicepsu) Kladivové zdvihy s jednoručkami se zaměřují více na hluboký sval pažní a sval vřetenní, dvojhlavý sval pažní už není, co se týče zatížení, na prvním místě jako u cviků prováděných v supinaci. Je ještě jeden způsob, jak ovlivnit působení cviku na biceps se zaměřením na dvojhlavý sval pažní Studijní materiál Anatomie - vypracované otázky z předmětu Základy anatomie a fyziologie zvířat - Bc. (AVA70E), Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ), Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU Sval vřetenní - Ohnutí v lokti + rotace - Tendence ochabovat. pánev sklopená dopředu v důsledku ochablého břišního svalu a zkrácených vzpřimovačů a bederních svalů. Důsledkem je výrazné prohnutí páteře v bedrech (posilovat břicho a protahovat bederní svaly 1. dvojhlavý sval pažní (biceps) začátek: kost pažní zepředu úpon: drsnatina na horní části kosti vřetenní funkce: především provádí flexi v lokti, ale také rotuje předloktí a za jistých okolností..

ELU

Vřetenní sval předloktí (brachioradialis) Vřetenní ohýbač zápěstí (Flexor carpi radialis) Loketní ohýbač zápěstí (Flexor carpi ulnaris) Oblý privierač předloktí (pronator teres) Bicepsový zdvih s jednoručkami - důležitá pravidla Hlavní protahované svaly: vřetenní sval (m. brachioradialis), vnější ohybač zápěstí (m. flexor carpi radialis), vnitřní ohybač zápěstí (m. flexor carpi ulna-ris), hluboký ohybač prstů (m. flexor digitorum profundus), povrchový ohybač prstů (m. flexor digitorum superficialis), dlouhý sval dlaňový (m. palmaris longus)

Sekundární: hluboký sval ramenní, sval vřetenní, přední hlava deltového svalu, svaly předloktí. Anatomický pohled Úchop: Tento cvik zapojuje bicepsy dvěma způsoby: při ohybu lokty a při supinaci předloktí. Abyste zvýšili kontrakci bicepsu, otáčejte ruku při zvedání jednoručky dlaní směrem nahoru Sekundární: biceps, sval vřetenní, hluboký sval ramenní. Anatomický pohled Úchop: Tento cvik vyžaduje úchop nadhmatem s dlaněmi směrem dolů a palci kolem tyče. Umístění rukou: Ideální je úchop na šířku ramen s rukama přímo v linii s předloktími Natažený hamstring neboli sval na zadní straně stehna trápí především běžce, ale objevuje se i u jiným sportovců i nesportovců. Trápí natažený harmstring i vás? Víc, jak k tomuto problémů dochází a jak se s ním vypořádat. Hamstringy. Pokud se bavíme o natažení hamstringů, měli bychom si jasně definovat, co vlastně hamstringy jsou sval vřetenní . Komentáře ke slovu musculus brachioradialis » přidat nový komentář.

Zaměření: Díky postavení rukou se v této pozici velkou měrou do pohybu zapojují vřetenní sval a hluboký pažní sval. Poznámka: Jde o variantu bicepsového zdvihu na spodní kladce. Diskuze o cvičen Loket je poměrně složitý kloub. Je tvořen třemi kostmi: dolní konec kosti pažní (humeru) a horní části kostí vřetenní (radius) a loketní (ulny). Upínají se zde důležité svalové skupiny - trojhlavý sval pažní (triceps) na olekranon (okovec) Standardní bicepsový zdvih působí na biceps brachii, brachialis a brachioradialis, avšak dvouhlavý a vřetenní sval také supinují předloktí. Vytáčením ruky během bicepsového zdvihu současně provádíte flexi a supinaci. Výsledkem je úplnější kontrakce ohýbačů a zapojení supinátorů 16. deltový sval 17. trojhlavý sval 18. zevní vřetenní sval 19. společný natahovač prstů: 20. boční natahovač prstů 21. zevní loketní sval 22. vnitřní loketní sval 23. dlouhý natahovač palce 24. široký sval zádový 25. velký sval prsní 26. přímý sval břišní 27. zevní šíkmý sval břišní 28. střední sval.

Svaly horní končetiny - fotbal-trenink

Svaly horní končetiny - musculi membri superiori

Musculus brachioradialis - WikiSkript

⚫Loketní sval ⚫Dvojhlavý sval pažní ⚫Hluboký sval pažní ⚫Vřetenní sval ⚫Trojhlavý sval pažní ⚫Pronující sval oblý ⚫Pronujicí sval čtyřhranný ⚫M. abductor longus ⚫M. anconeus ⚫M. biceps brachii ⚫M. brachialis ⚫M. brachioradialis ⚫M. triceps brachii ⚫M. pronator teres ⚫Pronator quadratu NS 15 - Svaly paže a pletenec ramenní (Končetiny a klouby) - Odnímatelné svaly: deltový sval, zevní hlava trojhlavého svalu pažního, krátký a dlouhý zevní natahovač zápěstí, vřetenní sval, pronátor - zevní ohýbač zápěstí - dlouhý dlaňový sval, povrchový ohybač prstů Svaly paže. dvojhlavý sval pažní (biceps) - Ohybač. Jeho dva začátky jsou na lopatce a úpon na vřetenní kosti. Když se stáhne, předloktí se ohne 1. stahovač koutku tlamy a sval pro rozšíření nozder 2. sval nosní 3. kruhový sval tlamy 4. sval lícní 5. vnější žvýkací sval 6. jařmový sval 7. spánkový sval 8. sval k jazylce 9. dolní sval uchohybný 10. zdvihač hlavy 11.-12. ramenní vzpřimovač hlavy a krku 13. trapézový sval Musculus brachioradialis - sval nadloketní patrný na zevní straně předloktí, začíná na laterální straně humeru (k. pažní), upíná se processus styloideus radii (k.vřetenní). Podílí se na flexi lokte a na pronaci (rotace předloktí, kterou se u končetiny visící podél těla otočí hřbet ruky dopředu a dlaň dozadu.

Základy anatomie pohybového ústrojí Fakulta sportovních

Cvik zapojuje především široký sval zádový a velký sval oblý, na konci kontrakce pak sval trapézový a svaly rombické. Ohybače paže (dvojhlavý sval pažní, hluboký sval pažní a sval vřetenní) jsou také namáhány. 9. Přítahy obouruční činky v předklonu k hrudníku širokým úchopem nadhmate biceps of the thigh dvojhlavý sval stehenní brachial muscle [breikiәl] ohýbač paže brachioradial muscle [breikiә׀reidiәl] sval vřetenní com. extensor of fingers natahovač prstů deltoid muscle deltový sval deltoid muscle sval deltový external oblique abdominal muscle [ә׀bli:k] zevní šikmý sval břišn Loketní sval je malý kosterní sval, který leží v hloubce mezi hlavami trojhlavého pažního svalu. Může splývat s hlubokým pažním svalem a s laterální hlavou trojhlavého svalu Vřetenní kost Jedna ze dvou kostí předloktí leží na jeho vnější straně, u palce. Sval táhne za vřetenní kost a přivrací předloktí dlaní dolů. vřetenní kos Sägemuskel, der (-s, -n): pilovitý sval vorderer S.: přední p. s. Sattelgelenk, das (-[e]s, -e): sedlový kloub Sauerstoff, der (-[e]s, 0): kyslík Sauerstoff.

NS 15 - Svaly paže a pletenec ramenní - HELAGO-CZ, s

Dvojhlavý sval pažní - Wikipedi

SVALOVÁ SOUSTAVA Digitální učební materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ.1.07/1.5.00/34.108 Sval táhne za vřetenní kost a přivrací předloktí dlaní dolů. vřetenní kost. Vřetenní kost obíhá u zápěstí loketní kost. loketní kost Zatěžované svaly: Široký sval zádový, sval oblý a podhřebenový, mezilopatkové svaly, trapézový sval, biceps, dolní oblast prsního svalu, vřetenní sval Cvik devatenáctý -záda Autor: Ženy - E15 Provedení: Uchopíme madla kladky a sedneme si na lavičku. Stahujeme kladku tak, až se dotkneme držadlem horní partie zad

Základní rozdělení a funkce svalů . Svaly jsou kolem kloubů rozloženy ve skupinách a působí v různých směrech. Agonista je sval vykonávající pohyb v určitém směru (hlavní vykonavatel pohybu).; Antagonista je sval vykonávající opačný pohyb než agonista.; Synergista je sval, který se zúčastňuje stejného pohybu jako agonista (sval pomocný) vřetenní (1) a loketní (2) natahovač zápěstí, vřetenní (3) a loketní (4) ohýbač zápěstí), delší - dosahující až ke kopytům - je mají ohýbače a natahovače prstů (u koně známe společný natahovač prstu (5), postranní natahovač prstu (6), povrchový ohýbač prstu (7), hluboký ohýbač prstu (8), mezikostní sval.

Sval rotátorové manžety , musculus rotator cuff; Dvojhlavý sval pažní , musculus biceps brachii; Hluboký sval pažní , musculus brachialis; Pronující sval oblý , musculus pronator teres; Vřetenní sval , musculus brachioradialis; Přitahovací svaly stehenní kosti , musculus adductor musculi; Přední sval holenní , musculus. Princip funkce svalu je zhruba takový, že je sval připojen na 2 místa. Když se sval zkrátí, tak se k sobě začnou tato 2 místa přibližovat (ať už ohybem v kloubu, nebo jen prostým posunem). Když se například stáhne biceps, zatáhne za místo na kosti vřetenní, na které se upíná, a celé předloktí se pootočí v kloubu.

Pokud byste si nebyli jisti, jak rozlišit úpon a začátek svalu, pak vězte, že za úpon je většinou považováno místo pohyblivější. Jako příklad nám poslouží m. biceps brachii. Při flexi je pohyblivější částí předloktí (nikoli paže), proto za úpon považujeme ukončení svalu na kosti vřetenní Vřetenní nerv. průběh nervu v podpažní jámě Podle druhu svalu kolísá počet inervovaných vláken od 6 - 500. Souboru svalových vláken, inervovaných jedním vláknem nervovým se říká hybná nebo motorická jednotka. Velikost této jednotky je závislá na typu pohybu, který sval vykonává 1 - sval deltový, 2 - trojhlavý sval pažní, 3 - sval vřetenní, 4 - dlouhý zevní natahovač zápěstí, 5 - krátky zevní natahovač zápěstí, 6 - sval loketní, 7 - natahovač prstů, 8 - vnitřní natahovač zápěstí, 9 - natahovač malíku, 10 - dlouhý odtahovač palce, 11 - krátky natahovač palce, 12 - dlouhý natahovač. Zde se oproti rovné ose zapojuje více brachialis a sval vřetenní, což většině cvičenců umožňuje zvedat větší váhu. U bicepsových zdvihu platí jednoduchá pravidla, jako například to, že se lokty nedávají od trupu, nezakláníte se a podobně, ovšem techniku zde příliš rozepisovat nebudu

PŘÍTAHY JEDNORUČNÍ ČINKY V PŘEDKLONU - Cviky | Aleš Lamka

Musculus brachioradialis - sval nadloketní patrný na zevní straně předloktí, začíná na laterální straně humeru (k. pažní), upíná se processus styloideus radii (k.vřetenní). Podílí se na flexi lokte a na pronaci (rotace předloktí, kterou se u končetiny visící podél těla otočí hřbet ruky dopředu a dlaň dozadu, tzn. Zázračné hojení: kolem zlomené kosti postaví vaziva lešení. 22. srpna 2014. Pokud si zlomíte nohu, začne ve vašem těle okamžitě probíhat sled fascinujících procesů, které vedou k jejímu uzdravení. Přečtěte si, co se děje se zlomenou kostí. Zvětšit fotografii

Obě hlavy se poté spojují ve společné bříško svalu, který pak končí úponem na vřetenní kosti. Dvouhlavý sval pažní se zapojuje při ohýbání předloktí (např. klasický bicepsový zdvih s velkou činkou) a při něktrých pohybech v rameni - upažování, připažování a předpažování Sval (musculus), často také svalovina, je orgán, jehož funkcí je umožnění kterými se kloubí s lopatkou na jedné straně a s kostí vřetenní a loketn . Sval brání uskřinutí tváře při kousání, přitlačuje tváře k dásním, umožňuje foukán. Dvouhlavý sval pažní . začátek: dlouhá hlava - nad jamkou ramenního kloubu na lopatce, krátká hlava - hákovitý výběžek lopatky. úpon: kost vřetenní - drsnatina. funkce: flexe v lokti, supinace předloktí . Trojhlavý sval pažní. začátek: dlouhá hlava - pod jamkou ramenního kloubu na lopatce, střední a vnější hlava. - sval vřetenní (m. brachioradialis) svaly ruky - krátký ohýbač palce (m. flexor pollicis brevis) 4) Svaly dolní končetiny svaly kyčelního kloubu - velký hýžďový sval (m. gluteus maximus) - střední hýžďový sval (m. gluteus medius) - malý hýžďový sval (m. gluteus minimus) svaly stehn Do oblasti lokte se upínají důležité svalové skupiny - trojhlavý sval pažní (triceps) na olekranon (okovec) a dvouhlavý sval pažní (biceps) na drsnatinu kosti vřetenní. Na zevní (radiální) stranu lokte se upínají natahovače (extensory) a na vnitřní (ulnární) stranu ohybače (flexory) zápěstí

Horní končetina #1 Biceps - anatomie - Fitnesák Fitness

Zatěžované svaly: Široký sval zádový, velký a malý sval oblý, sval podhřebenový, mezilopatkové svaly, sval trapézový, biceps, hluboký sval pažní, sval vřetenní, dolní oblast prsního svalu. Chyby Zdvihy také aktivují hluboký sval pažní, střední část bicepsu, neboli mediální hlavu, a sval vřetenní, který vede od předloktí, ohýbá paži v lokti a otáčí předloktím. I když zdvihy soustředí zátěž na bicepsy, tvoje svalstvo funguje jako systém, kde některé svaly působí v opozici 13. trapézový sval 14. spodní čelistní sval 15. zdvihač lopatky 16. deltový sval 17. trojhlavý sval 18. zevní vřetenní sval 19. společný natahovač prstů : 20. boční natahovač prstů 21. zevní loketní sval 22. vnitřní loketní sval 23. dlouhý natahovač palce 24. široký sval zádový 25. velký sval prsn 13. trapézový sval 14. spodní čelistní sval 15. zdvihač lopatky 16. deltový sval 17. trojhlavý sval 18. zevní vřetenní sval 19. společný natahovač prstů: 20. boční natahovač prstů 21. zevní loketní sval 22. vnitřní loketní sval 23. dlouhý natahovač palce 24. široký sval zádový 25. velký sval prsn Deltový sval; Dvouhlavý sval pažní; Trojhlavý sval pažní; Dlouhý sval pažní s radiálním ohybačem zápěstí; Vřetenní sval s radiálním natahovačem zápěstí; Dodáváno na podstavci. Výška: 70 cm Hmotnost: 3,0 k

úpon: drsnatina na horní části kosti vřetenní funkce: především provádí flexi v lokti, ale také rotuje předloktí a za jistých okolností předpažuje z jemu podobných svalů stojí za zmínku hluboký sval pažní (leží pod bicepsem); má s ním společnou flektující funkci, ale pouze v podhmatu (to vysvětluje, proč. pronující sval oblý, dlouhý sval dlaňový; Druhá vrstva. povrchový ohýbač prstů ; Třetí vrstva. dlouhý a hluboký ohýbač prstů; Čtvrtá, hluboká vrstva. pronující sval čtyřhranný; Boční (laterální) Povrchová vrstva. sval vřetenní. popis: je to výrazný sval na zevní straně předloktí; začátek: zevní strana.

Biceps dlouhá hlavaCviky na zádové svalstvo :: F I T S T Y LPPT - Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin

Atlas svalů - anatomi

Aktivní je i hluboký sval pažní neboli brachialis a vřetenní sval. Ačkoliv někdo může z tohoto zdvihu profitovat jako z hlavního cviku, pro většinu cvičících by to měl být doplňkový cvik zařazený po základním zdvihu s velkou činkou , ale je možné ho zařadit i jako první vzhledem k nutnosti udržovat správnou. Široký sval zádový, velký a malý sval oblý, sval podhřebenový, mezilopatkové svaly, sval trapézový, biceps, hluboký sval pažní, sval vřetenní, dolní oblast prsního svalu. Chyby - V dolní poloze cviku se nesmíme vyvěšovat. - Nesmíme se dopouštět žádných prudkých pohybů - žádné švihání nohou ani těla Cvik zapojuje především široký sval zádový a velký sval oblý, na konci kontrakce pak sval trapézový a svaly rombické. Ohybače paže (dvojhlavý sval pažní, hluboký sval pažní a sval vřetenní) jsou také namáhány. Podobné články. Alator - kloubní výživa - 500g

Zásobník cviků (23

Mnohem větší potíže nastávají při supinaci předloktí, kdy provedení koncové fáze pohybu zůstává pouze na hlubokém svalu pažním. Pokud není šlacha chirurgickým zákrokem okamžitě navrácena zpět na kost vřetenní, dochází k nevratnému stažení svalu a změnám ve struktuře vláken sval k jazylce 9. dolní sval uchohybný 10. zdvihač hlavy 11.-12. ramenní vzpřimovač hlavy a krku 13. trapézový sval 14. spodní čelistní sval 15. zdvihač lopatky 16. deltový sval 17. trojhlavý sval 18. zevní vřetenní sval 19. společný natahovač prstů : 20. boční natahovač prstů 21. zevní loketní sval Lavice biceps izolovaný je známá také jako Scottova lavice. Izolované cvičení dvojhlavého svalu pažního (bicepsu) minimalizuje zapojení ostatních svalů a umožní tedy maximální rozvoj a objem. Sekundárně zapojený je hluboký sval pažní a sval vřetenní. Při cvičení lze použít jednoručky nebo rovnou či lomenou osu 1 - sval deltový, 2 - trojhlavý sval pažní, 3 - sval vřetenní, 4 - dlouhý zevní natahovač zápěstí, 5 - krátky zevní natahovač zápěstí, 6 - sval loketní, 7 - natahovač prstů, 8 - vnitřní natahovač zápěstí, 9 - natahovač malíku, 10 - dlouhý odtahovač palce, 11 - krátky natahovač palce, 12 - dlouhý natahovač Lavice biceps izolovaný je známá také jako Scottova lavice. Izolované cvičení dvojhlavého svalu pažního (bicepsu) minimalizuje zapojení ostatních svalů a umožní tedy maximální rozvoj a objem. Sekundárně zapojený je hluboký sval pažní a sval vřetenní Nastřádané přetížení ze sezení a ještě z nevhodně nastaveného posedu může napáchat velké bolesti, ztuhlost dolní části zad a pánevní oblasti oblý přivracející sval (musculus pronator teres) Obrázek č. 72, upíná se v polovině kosti vřetenní, který pronuje a flektuje předloktí, je inervován ze středového.