Home

Dramaterapie výcvik

V současné době nabízí vzdělání a výcvik v dramaterapii v ČR : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, DAMU v Praze, Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících DIFA JAMU Brno, Denní sanatorium Fokus Praha, Akademie Alternativa s.r.o.- Dramaterapie. Autor článku: Mgr. Josef Zajíče DRAMATERAPIE je samostatný terapeutický obor založený na specifickém užití divadelních prostředků k dosažení terapeutických cílů.Cílem je záměrné léčebné působení, směřující k udržení či obnovení kvality života jednotlivce, zlepšení psychického a fyzického zdraví, podpora osobnostního rozvoje i příznivých mezilidských vztahů, posílení pozitivních.

Dramaterapie - MAU

dramaterapie - ASOCIACE DRAMATERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIK

 1. áře 2019/20: 22. - 24. 1. Výcvik Life Dynamic v Praze.
 2. Lektoři pracují během výcviku s různými daseinsanalytickými metodami jako je imaginace a výklad snů, relaxační techniky, dramaterapie, hagioterapie aj. U účastníků se rozvíjí komunikační dovednosti, sebereflexe, asertivita, podpora zdravého sebevědomí apod. Ukončení výcviku
 3. 2009: Dramaterapie (výcvik 300h, Mgr. MgA. Blanka Kolínová) Profesní vývoj v oboru: 9/2018 - dosud: soukromá praxe. 11/2014 - 6/2020: adiktolog (individuální i skupinová práce-léčba závislostí) v Adiktologické ambulanci Kolping ve Žďáře nad Sázavou (Kolpingovo dílo České republiky z.s.
 4. Podoba výcviku. Jedná se o komplexní akreditovaný vzdělávací program v psychoterapii. Výcvikový program biosyntetické psychoterapie se skládá ze sebezkušenostní části, která trvá 3 roky, a z navazující pokročilé dvouleté části zaměřené na terapeutickou praxi

Dramaterapeu

 1. Dramaterapie je již mnoho let etablovanou expresivní terapií, se kterou se setkáváme v mnoha oblastech práce s lidmi. Autoři v knize vysvětlují, co dramaterapie obnáší, představují její teoretická a praktická východiska, vysvětlují její historii a zabývají se její současnou podobou a seznamují čtenáře se základními dramaterapeutickými pojmy
 2. áře a workshopy v ČR i zahraničí. V rámci vlastní praxe se věnuje práci se skupinami i jednotlivci
 3. Délka kurzu: 160 h (8 měsíční výcvik) Název a číslo akreditace MPSV ČR: Sebepoznání - nástroj pro zodpovědnou sociální práci, A2019/0145-SP/VP. EDVIA: Sebepoznání - nástroj pro zodpovědnou sociální práci, A2019/0075-SP/VP. Dramaterapie - 8 hodin. sebepoznán.

vzdělávání / akce - ASOCIACE DRAMATERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIK

O metodě. Biosyntetická psychoterapie je celostní přístup v somatické psychoterapii, která vychází z biosyntézy. Jejím autorem je David Boadella. Biosyntetická psychoterapie obohacuje metodu o moderní znalosti z oborů psychosomatiky, neurověd a epigenetiky. Prohlubuje ji o poznatky z aktuálních výzkumů o fungování mozku atd Celkem 30 000,- Kč za osobu za celý výcvik, tj. 150,- Kč za hodinu výuky. Platba je rozdělena do 2 splátek po 15 000,- Kč, popř. se lze domluvit i na jiné výši splátek. V odůvodněných případech se lze domluvit i na odložení platby za kurz (podmínkou je, aby v době před ukončením kurzu byl celý kurz uhrazen) dramaterapie získala svůj prostor až v 90.letech 20.století, kdy do Prahy - Bohnic zavítal dramaterapeut Michael D.Reisman, MA, RDT z New Yorku. Zavedl zde v sanatoriu Fokus praxi dramaterapie pro pacienty s psychózami a neurózami. V tomto bohnickém sanatoriu také začal probíhat základní výcvik dramaterapeutů

Klíčová slova: dramaterapie - výcvik psa - pedopsychiatrie - hra - vztah X: 1 -122, 2008 ISSN 1212-4117 Pracoval jsem téměř pět let v Dětské psychiat-rické léčebně v Opařanech jako dramaterapeut. Na základě kynologické erudice (výcvik záchra-nářských psů) mně byl vstřícným vedením na Autor: Valenta, Milan; a kol. Obr. 1. Dramaterapie je již mnoho let etablovanou expresivní terapií, se kterou se setkáváme v mnoha oblastech práce s lidmi. Autoři v knize vysvětlují, co dramaterapie obnáší, představují její teoretická a praktická východiska, vysvětlují její historii a zabývají se její současnou podobou a seznamují čtenáře se základními. Buďte součástí největší české sociální sítě zaměřené na sdílení fotografií

Hana Růžičková - ASOCIACE DRAMATERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Dlouhodobý výcvik v Drama & Arteterapii - Dramaterapie

Výcvik se zaměřuje na praktický trénink postupů z dramaterapie a psychodramatu v kontextu přístupu zaměřeného na řešení. Účastníci si osvojí základní principy terapie zaměřené na řešení a základní techniky a postupy dramaterapie a. Jsem předsedkyní OS pro rozvoj expresivních terapií, pod kterým jsem organizovala několik workshopů se zajímavými zahraničními lektory, tříletý výcvik dramaterapie akreditovaný ČAA, skupinová supervizní setkávání, výcviky taneční terapie a Mezinárodní konference Dramaterapie (Asociace dramaterapeutů České republiky), Prague, Czech Republic. 863 likes · 1 was here. Naším posláním je sdružovat dramaterapeuty a podporovat jejich vzdělávání, osobní i odborný.. Informace k výcviku. Teoretická příprava: psychoterapeutické moderní přístupy (gestalt terapie, hlubinná a imaginativní psychologie, KBT, racionálně - emoční psychoterapie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, pozitivní psychologie, zenbuddhismus) koncept LifeDynami

Filozofická fakulta olomouc psychologie | katedra

Dlouhodobý výcvik Developmnetal Transformations DvT Dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem. Startujeme 1. kolo výběru účastníků do druhého běhu dlouhodobého dramaterapeutického výcviku, zaměřeným na metodu Developmental Transformations (DvT). V Čechách je tato metoda též známá jako Vývojové proměny Dalším vzděláváním byl výcvik pro supervizory v sociálních službách (ČAS), semináře Abnormální osobnost v normálním životě, Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenické klienty, Psychodynamika psychóz, Dramaterapie, Dlouhodobá zátěž, trauma, závislé vztahy

Muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, taneční terapie a další umělecko-terapeutické přístupy v současné době nabízí rozdílné metody, techniky a prostředky, které však mohou naplňovat podobné nebo také společné cíle ve vzájemné spolupráci s lékařskými, psychologickými a speciálními výchovně. Erogenetic nabízí osobitý, hluboký a volný terapeutický proces, který spojuje techniky práce s tělem, dramaterapie, konstelací s učením o emocionální funkci vnitřních orgánů a vývojových fázích. Lze ho zažít individuálně nebo ve skupině na vícedenních sebeprožitkových seminářích Závazné přihlášky do 15. júla 2006 ( dodatečný termín kozultujte) . Výcvik je podrobnou sondou do technik a metod dramaterapie. Nabízí příležitost k profesnímu zvládnutí základny stěžejních prvků a přístupů v práci s dramatem a jeho částmi v podmínkách terapeutického procesu a vztahu Absolvovala jsem systematický výcvik v rodinné terapii dle přístupu transformační systemické terapie V. Satirové - MOVISA VI a Kids' Skills (výcvik v přístupu zaměřeném na řešení). Ve své více než dvacetileté práci s dospělými i dětmi se specializuji na problémy ve vztazích, práci nebo studiu, obtížné.

výcvik - lifedynamic

Video: Daseinsanalytický sebezkušenostní výcvi

Další vzdělávání: Výcvik v transakční analýze, Kurz Vnitřní dítě , Kurz imaginativní a relaxační techniky, kurzy arteterapie, dramaterapie, projektivní metody, práce se sny. Pracovní zkušenosti: Soukromá psychologická a psychoterapeutická prax Výcvik,který je určen psychologům , psychiatrům , poradcům , personalistům , sociálním a. terénním pracovníkům , kněžím a učitelům, aby tak po jeho absolvování získali osobnostní kvality a profesionální dovednosti, jež jsou předpokladem pro způsob využívat Přístup zaměřený. na člověka (PCA) v praxi Roku 2014 jsem dokončila 4 letý výcvik v tanečně-pohybové terapii v Praze, kterému předcházelo semestrální studium tanečně-pohybové terapie na Univerzitě v Barceloně a množství krátkých akreditovaných kurzů. Jsem členkou Asociace tanečně-pohybové terapie ČR. Od r. 2020 jsem v dlouhodobém výcviku dramaterapie. Prohlubující výcvik krizové intervence - 64 hodin. emoce krize krizová intervence sebepoznání výcvik Obsah kurzu. Chcete prohloubit své znalosti z oblasti poskytování krizové intervence či si ověřit, zda poskytujete pomoc správně? Dramaterapie - 8 hodin. emoce krize krizová intervence sebepoznán. * Výcvikový kurz - dramaterapie * více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album * Výcvikový kurz - dramaterapie * Fotky; O albu; Fotodárky Akce; 0. 0. Facebook.

veronikasvobodova.c

 1. Kromě toho jsem absolvovala řadu kurzů: Krizová intervence, Dramaterapie, Výcvik v kognitivně-behaviorální psychoterapii obezity, Gestalt a systemická práce, Rodinné a firemní konstelace, Propojování Gestalt teorie a praxe, Žena a drogová závislost - problematika gender, Základní kurz Rorschachovy metody, Gambling ad
 2. V oblasti dramaterapie a tvůrčího psan Absolvovala systematický výcvik v Arteterapii a artefiletice, specializované výcviky v Etikoterapii, Arteterapie s postiženými dětmi, včetně kombinovaného postižení, Arteterapie pro pedagogy, Hliněné pole. Věnuje se dobrovolnictví, pracuje s onkologickými pacienty, v doléčovacím.
 3. Šest představení odehrají v Konviktu studenti dramaterapie. Kromě potlesku si chtějí vysloužit i kredity. Jedná se o studenty, kteří v zimním semestru absolvovali týdenní výcvik herectví a dramaturgie. V rámci předmětu Veřejná performance si připravili představení různých žánrů
 4. Absolvovala dvouletý výcvik dramaterapie a následně dva roky pracovala v Bohnické léčebně na pavilónu pro závislé ženy pod vedením doktorky Pekárkové jako koterapeut. V té době začala psát scénář s Jánem Sebechlebským o osudu politické vězeňkyně z padesátých let
 5. V letech 2005 - 2009 absolvovala 1. Mezinárodní výcvik dramaterapie v ČR pod vedením Fay Prendergast PhD. a Dr. Sue Jennings, akreditovaný Českou arteterapeutickou asociací. Je členkou Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR). Mgr. Roman Hloušek: Poradenský a terapeutický pracovník, case manager a lektor

ČIB - výcvikový program biosyntetické psychoterapi

Dramaterapie . Dramaterapie - pojetí, vymezení, místo v systému (paradivadelní disciplíny, terapeuticko-formativní disciplíny), terminologie, historie a současnost oboru. Příbuzné terapeuticko-formativní disciplíny (interdisciplinarita dramaterapie-arteterapie, dramaterapie - muzikoterapie) Výcvik v psychoterapii 16. Vztah psychoterapie a farmakoterapie 17. Negativní efekty psychoterapie a psychogenní iatrogenie 18. Motivaní rozhovor Psychodrama a dramaterapie 15. Arteterapie, muzikoterapie a psychogymnastika 16. Psychoterapeutická práce se sny a imaginací 17. Psychoterapeutické poradenstv

Psychologie Dramaterapie Nakladatelství Portá

Dramaterapie (Asociace dramaterapeutů České republiky), Praha. 864 To se mi líbí · Mluví o tom (2) · Byli tady (1). Naším posláním je sdružovat dramaterapeuty a podporovat jejich vzdělávání, osobní i.. Klíčová slova: dramika, dramaterapie. osobnostní-sociální výcvik, speciální pedagogika, dotazník 1 EVALUACE EFEKTIVNOSTI POSTUPŮ BLÍZKÝCH DRAMATERAPII, DRAMICE (VÝCHOVNÉ DRAMATICE) A OSOBNOSTNĚ-SOCIÁLNÍMU VÝCVIKU V PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ SPECIÁLNÍC.. Publikace. Milan Valenta a kol.: Dramaterapie. Publikováno 3. 5. 2021. Dramaterapie je již mnoho let etablovanou expresivní terapií, se kterou se setkáváme v mnoha oblastech práce s lidmi. Autoři v knize vysvětlují, co dramaterapie obnáší, představují její teoretická a praktická východiska, vysvětlují její historii a.

Klíčová slova: dramaterapie; výcvik psa; pedopsychiatrie; hra; vztah Establishing of relationships to dogs - possibilities of socialization based on dramatherapy The contribution deals with possibilities of creative play in dog training employed within the scope of zoorehabilitation with the help of dogs

dramaterapie See: psychoterapeutické metody See also: scientologi psychopedie, dramaterapie, dramika a personálně-sociálné výcvik, teorie tvorby učebnic. SEZNAM PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI Psychopedie. Dramaterapija. Dramaterapie. A - práce publikované v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech (6 2003 Dramaterapie jako doplňková terapie v komunitách a léčebnách pro drogově závislé s Doc. M. Valentou, Doc. Majzlanovou (SK) a G.Baalem (Fr.) 65 hod 2003 kurz prevence vyhoření 15 hodin 2003 - 2007 výcvik v motivačních rozhovorech 60 hodin 2004 - 2005 výcvik dramaterapie při Nota Bene Praha, Mgr. B. Kolínová 150 hodi

V letech 2005 - 2009 absolvovala 1. Mezinárodní výcvik dramaterapie v ČR pod vedením Fay Prendergast PhD. a Dr. Sue Jennings, akreditovaný Českou arteterapeutickou asociací. Je členkou Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR) Dramaterapie. 153 To se mi líbí. FB stránka o Dramaterapii Absolvovala výcviky dramaterapie a psychodrama, výcvik Gestalt terapie zaměřeného na práci se skupinou - Instep, supervizní výcvik (ČIS). Na FVTS UK jsem získala magisterský titul v oboru Taneční a umělecká výchova pro postižené a na VŠE titul inženýrka ekonomie v oboru informační a znalostní inženýrství a.

Kreativní terapeutický tanec - MOVE AR

Mám za sebou vzdělání v oblasti psychoterapie, speciální pedagogiky, sociální práce, psychologie a dramaterapie, také vzdělání v oblasti řízení týmů a NNO. Absolvovala jsem dva pětileté výcviky zaměřené psychodynamicky a na práci s rodinou, plný výcvik v krizové pomoci, několik dlouhodobějších kurzů pro práci s. Daniel Karásek. 5. 3. 1978. Postgraduální výcvik v Gestalt terapii, Gestalt Plus, 348 h, Praha. Fakulta humanitních studií UK v Praze, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (NMgr.), zaměření Supervize. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Sociální a.

Toto heslo bylo vytvořeno Josefem Valentou. Zapojte se do spolutvorby tohoto hesla doplňováním literatury, odkazů a příkladů z praxe. Dramatická výchova je jednou z estetických výchov s velkým přesahem do oblasti osobnostního, sociálního a morálního rozvoje dramaterapie See: psychoterapeutické metody See also: relaxac

Profesní vzdělávání: Sebezkušenostní výcvik v kontaktní práci, zvyšování kompetencí v oblasti krizové intervence, řešení konfliktů a dramaterapie. Osobní motivace: Všechno je tak, jak má být. O nás. Již více než 20 let působíme v rámci kraje Vysočina. Nabízíme sociální, preventivní a terapeutické služby a. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín | +420 573 032 400 | info@kfbz.cz | IČ 70947422 | Knihovní řád (obchodní podmínky

Absolvoval dlohodobý výcvik v oboru dramaterapie - PhD. Fay Prendergast, Dr. Sue Jennings, Dipl.KT. Beate Albrich (odborný garant pro ČR) V našem příspěvku chceme poukázat na dramaterapeutický dopad některých cvičení používaných v dramatické výchově, zvláště pak Divadla Fórum 2009: Dramaterapie (výcvik 300h, Mgr. MgA. Blanka Kolínová) 2008: Psychoterapie v rámci celoživotního vzdělávání (3-leté víkendové studium, Pražská psychoterapeutická fakulta) Profesní vývoj: 1/2013 - dosud: externí pracovník pro poradenství pro rodiny s uživateli drog v rámci Kontaktního Dramaterapie se řadí mezi takzvané expresivní terapie, tedy mezi terapie využívající uměleckých prostředků. Konkrétně divadelních a dramatických. Mezi tyto prostředky můžeme zařadit improvizaci, mimická a řečová cvičení, dramatickou hru, hru v roli, mýty a příběhy, práce s textem, líčení, masky, loutkovou. Vývojové proměny. Developmental Transformations (zkráceně DvT, v překladu Vývojové proměny) je metoda dramaterapie, kterou vyvinul americký psycholog a dramaterapeut David Johnson Read.Zpočátku pracoval s vojenskými veterány z války a tento způsob práce se mu osvědčil při práci s lidmi s traumatem

Dlouhodobý výcvik má tu výhodu, že víkendy na sebe navazují a je dáno s čím vás jednotliví lektoři seznámí, navíc poznáte skupinu lidí (účastníků i lektorů), se kterou se budete pravidelně vídat a můžete po skončení (nebo už i v průběhu kurzu) spolupracovat. dramaterapie jehož součástí je předmět. Vystudovaný geograf avšak dlouhodobě pracující v sociální sféře, certifikovaný sociální pracovník, psychoterapeut ve výcviku, absolvent mnoha kurzů např. dramaterapie, kraniosakrální terapie, instruktor jógy, vášnivý tanečník, sborový zpěvák a hráč na klavír Dlouhodobý výcvik v Drama & Arteterapii Právě začíná 1. kolo výběru účastníků do dlouhodobého výcviku v drama & arteterapie se zaměřením na metodu amerického dramaterapeuta Davida R. Johnsona -.. 1) Sekce expresivních terapií: arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, taneční terapie, práce s tělem a obdobné přístupy. Expresivní terapie mají své nezpochybnitelné místo v kontextu různých psychoterapeutických směrů a škol a byli bychom rádi, kdyby se tyto souvislosti neztratily ve stínu jednotlivých metod a technik

arteterapie a dramaterapie s dětmi i dospělými Vzdělání, kurzy: Vystudovala jsem jednooborou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci (rok ukončení 2004). Absolvovala jsem pětiletý systematický výcvik pro Gestalt terapii. Prezenční část jsem ukončila roku 2010, dále docházím na supervize v rámci Gestalt terapie 2010 Výcvik poradenských a terapeutických dovedností LIFE DYNAMIC 6 letý Sebezkušenostní výcvik integrované psychoterpie (gestalt terapie, hlubinná a imaginativní psychologie, KBT, racionálně - emoční psychoterapie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, pozitivní psychologie) 720h (teorie, sebezkušenost, indiv.terapie. Poskytuje individuální a skupinovou arteterapii. Spolupracuje na projektech s výtvarným zaměřením. Absolvovala výcvik SUR ve skupinové psychoterapii se zaměřením na arteterapeutické techniky a dále Atelier arteterapie PF JCU. MUDr. Ingeborg Novotná psychiatra . tel.: 777 800 387 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Velký vůz Sever by Vám rád nabídl možnost účastnit se 120 hodinového výcviku akreditovaného MPSV Narativní práce s dětským traumatem.. 2001 - 2002 Relaxační techniky, Neverbální techniky, Dramaterapie, 2003 Krizová intervence; 2006 dokončen Psychoterapeutický výcvik SUR; 2007 Vzdělání pro terénní psychiatrické pracovníky; 2018 Postgraduální studium ošetřovatelství v psychiatri Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch při Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci; Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR, PSYCHÉ Praha; Práce s časovou osou I. při Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci; Práce se skupinou; Dramaterapie Dramaterapie v Jičíně, která se koná v rámci aktivit rehabilitačního klubu, pomáhá lidem s duševním onemocněním i s mentálním postižením. Je zaměřená na rozvoj dovedností přiměřeně reagovat v různých sociálních situacích. Prostřednictvím hry, příběhu nebo role se snaží rozšiřovat pohled na situaci a.

Umělecký terapeut / dramaterapie 3 - letý výcvik (480 hod.) - Akademie Alternativa s.r.o. Adresa: Tř. Svobody 43/39 779 00, Olomouc, 2011-2016 METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA, Mezinárodní vztahy a evroá studia. Adresa: 100 31 Praha 10 - Strašnice ( Zakončeno bakalářskou zkouškou - Bc. Výcvik v systemických konstelací Krizová intervence Kurs arteterapie, práce se sny, dramaterapie, meditace, specifika práce s lidmi v krizi Muzikoterapie, Práce s hlasem a rytmem jako prostředkem sebeuvědomění Asociace terapeutů. Česká asociace pro psychoterapii (ČAP). Dokončuji supervizní část psychoterapeutického výcviku v komunitní daseinsanalýze na pražské PVŠPS. Mám za sebou kurzy dramaterapie a dalších expresivních terapeutických metod. Působiště: V minulosti jsem působila v Pedagogicko-psychologické poradně, ve vysokoškolské poradně a jako asistentka na katedře Psychologie a.

5) arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie 6) klinicko-logopedická terapie s využitím prvk výše uvedených terapií a ů strategií Ad1) PSYCHOTERAPEUT MÁ SYSTEMATICKÝ VÝCVIK A FUNK NÍ SPECIALIZACI V Č OBORU PSYCHOTERAPIE NA IPVZ. POKUD NE, JDE POUZE O PORADENSTVÍ. Ad 2) - 5) LZE POUŽÍT POUZE V P ÍPAD , ŽE TERAPEUT JE. Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch : 2003-2004: Výcvik Kurz neverbálních technik u Dr. J. Vodňanské, (arteterapie, muzikoterapie, pohybová terapie) 2001-2004 : Teoretické vzdělávání 3,5 leté v rámci vzdělávacího programuSUR 2000-200 Zobrazte si profil uživatele Hana Kotálová na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Hana má na svém profilu 2 pracovní příležitosti. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Hana a pracovní příležitosti v podobných společnostech Absolvovala instruktorský kurz Outward Bound ČR a výcvik dramaterapie (Dr. Sue Jennings, British Association of Dramatherapists). Svou praxi zahájila v ekonomické a právní sféře. Postupně se však zaměřila na oblast osobnostního rozvoje a tzv. měkkých dovedností. V současné době má v této oblasti již dlouholetou praxi a to. Dramaterapie je jedinečná technika vycházející ze spojení divadelních prvků a skupinové práce vedoucí k nedivadelním účelům. Jejím cílem není umělecká hodnota či estetický zážitek publika. Je zaměřena na prospěch, jaký přináší svým účastníkům

Absolvoval dlohodobý výcvik v oboru dramaterapie - PhD. Fay Prendergast, Dr. Sue Jennings, Dipl.KT. Beate Albrich (odborný garant pro ČR). V současné době Výcvikový program v integrativní supervizi ČIS. Od roku 2004 působí v Atelieru Extraart, Fokus Praha, od roku 2008 - 2010 vedoucím Atelieru V roce 2007 také vznikla Akademie Alternativa s.r.o., která vzdělává v oblasti uměleckých terapií (muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie). V roce 2011 otevřela také první tříletý výcvik v tanečně - pohybové terapie pod vedením terapeutů z Evroé asociace taneční terapie s vzácně udělenou akreditací MŠMT Témata výcviku: teorie a trénink narativního přístupu - hledání výjimky z dominantního traumatického příběhu, rozšiřování výjimky, rozvíjení nového příběhu, autorizace nového příběhu, začlenění nového příběhu do současnosti dítěte. trénink základních komunikačních předpokladů pro narativní práce. Odborný garant modulu Dramaterapie Narozen 3. 5. 1958 v Šumperku. Vystudoval Speciální pedagogiku (učitelství pro ŠMVZP) Absolvoval dramaterapeutický výcvik (FOKUS Praha, 2002 - 2003) a dalších přibližně 1000 výcvikových hodin včetn

NÁŠ TÝM - CENTRUM SEŇORINA

EducoCentrum - Veřejné kurz

Členové týmu MUDr. Markéta Janatová. vedení týmu, kontaktní hipoterapie, přístrojová herní terapie Vystudovala všeobecné lékařství na 1. LF UK. Od roku 2010 se na 1. LF UK a ČVUT věnuje vědeckým aktivitám, vývoji technických prostředků pro neurorehabilitaci formou hry a výuce studentů zdravotnických oborů a biomedicíny Výcvik dramaterapie, Michael Riseman (1998-2000) Akreditovaná taneční terapeutka (senior) Americké asociace taneční terapie (ADTA) pro výuku a supervizi - titul BC-DMT (2011) Instep - systemacický psychoterapeutický výcvik gestalt terapie, práce se skupinou (2009-2014). Univerzita Palackého v Olomouci - Speciální pedagogika - dramaterapie; Další odborné vzdělání: Výcvik Hypnoterapie zaměřená na řešení (2018) Výcvik Hypnoterapie - využití přímých a nepřímých sugescí (2017) Muzikoterapie (2016) Výcvikový kurz Sandplay a symbolická práce (2016) Praxe

Členové týmu – KAMENITÝ VRCHSONS ČR | Akademie Alternativa

Ahoj, chtěla bych se zeptat, jaký výcvik či studium je pro mě vhodné, pokud bych chtěla v budoucnu dělat artetepii jako samostatný terapeut (např externě v domovech důchodců, dětských domovech, atd.) Jsem studentka sociální pedagogiky a poradenství na Filosofické fakultě v Brně (zatím bakalářeské studium) Výcvik prevence násilí ve školách (PROFKREATIS Bratislava) Trenérské know-how, didaktika a metody výcviku (RPIC-VIP) Kurz techniky řeči a výrazových hledisek mluveného projevu, dramaterapie (PVŠPS, s.r.o.), Modulace hlasu a šarm v komunikaci (Jan Přeučil

O škole Akademie Alternativa - dramaterapie

 1. Kurzy britského Drama in Education a Dramaterapie Sociálně psychologický výcvik Úvodní kurz psychogymnastiky racovní zkušenosti: Odborný asistent na Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci Dlouhodobá speciálněpedagogická a dramaterapeutická praxe s osobami se zdravotním postižením.
 2. Vzdělávání Centrum primární prevence P-centra, spolek je držitelem Akreditace vzdělávací instituce Čj. MŠMT - 23692/2018-1. Vzdělávací programy, které nabízíme pro pedagogické pracovníky a preventisty, jsou akreditovány MŠMT a po absolvování obdržíte osvědčení s číslem akreditace. Účast možná i pro nepedagogické pracovníky s tím, že na osvědčení bude.
 3. ulém tisíciletí. V osobním životě jsem manželkou a mámou 3 dětí v domečku za Prahou
 4. Institut pro výcvik v Gestalt terapii Započatý dlouhodobý výcvik v Gestalt terapii v roce 2017; Univerzita Palackého v Olomouci obor Speciální pedagogika - dramaterapie, ukončení Bakalářského programu v roce 2013; IES - výcvik Motivační rozhovory 90hod. výcvik v motivačních rozhovorech - ukončení 201
 5. Odborné zaměření: dramaterapie, etopedie, náhradní rodinná péče, PPRCH, Art-Based Research. Člen Asociace dramaterapeutů České Republiky. Registrován jako člen: North American Drama Therapy Association. Visiting Scholar: NYU New York, Drama Therapy department - 4 měsíce. Výcvik: Role Theory & Role Methods In Drama Therap
 6. dtreat.art

Přijímací řízení Akademie Alternativ

 1. Inscenační metoda je edukační metoda založená na tom, že žáci převezmou určené role v divadelním smyslu slova a pak sehrají situace, do kterých se postavy (charakterizované těmito rolemi) dostávají
 2. Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41
 3. DRAMATERAPIE - Mgr. Jan Veselý PhD. 25.09.2018 17:00. Přijdťe v září do knihovny ochutnat, co je to dramaterapie. Účastníkům bude představeno jak je prožívání vlastního těla důležité a jak je potřeba ho rozvíjet a podpořit. Prakticky zažijete práci s metaforou a příběhem, ukázky technik, které vedou k redukci.
 4. Dramaterapie jako součást života, AT 8/2005, s. 35-37 • Dramaterapie a výcvik, AT 9/2005, s. 52-53 • [rec.]: J. J. Moreno: Rozehrát svou vnitřní hudbu, AT 9/2005, s. 57-59 • Z. Šimanovský a B. Kolínová: Setkání sekce muzikoterapie a dramaterapie ČPS, AT 9/2005, s. 59-60 153 číslo 40/2016bIbLIOgRAFIE ČASOPISU.
 5. Mgr. Klára Dudková, MSc. kdo jsem Má práce s klientem se zaměřuje na propojení těla (tzv. bodypsychoterapie) a duše. Působím ve soukromé praxi v Praze a na Psychosomatické Klinice (www.psychosomatika.cz), kde se věnuji klientům v pobytovém stacionáři. Koučuji v Gestalt modalitě individuálně nebo skupinově. Příležitostně vedu skupinovou práci v kombinaci edukace a.
 6. V současné době mám tu velkou čest být v bodypsychoterapeutickém výcviku Erogenetic u G. Gracce Wallem. Erogenetic nabízí velmi osobitý, hluboký a volný terapeutický proces, který spojuje techniky práce s tělem, dramaterapie, konstelací s učením o emocionální funkci vnitřních orgánů a vývojových fázích

Aktuální výcvik Praha 2020 až 2022 Psycholog, nové

psycholožka a psychoterapeutka se zaměřením na terapii Access Bars, Rodinné konstelace a Arteterapii — Osobní psychologická poradna a psychoterapie; holistická psychologie, Intuitivní terapie Access Bars, Access Energetic Facelift a Access Consciousness. Také Rodinné konstelace, Arteterapie, prožitkové a sebezkušenostní semináře. 21 let praxe Absolvoval výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii (SUR) (L. Horák, M. Frouzová, J. Vodňanská, 1991) a výcvik v kognitivně behaviorální terapii (K. Nath, 1993) Daseinsanalytický výcvik; Daseinsanalytický výcvik - péče o duši; Psychodynamický výcvik; Psychodynamický výcvik - studenti PVŠPS; Pracovník v sociálních službách; Psycholog ve zdravotnictví; Platby za semináře a výcviky; The Client-Centred Psychotherap