Home

Atom referát

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos - nedělitelný) je základní částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku. Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony Atom (z řeckého ??????, átomos - nedělitelný) je základní částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku. Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony

referáty - Atom a molekula - Ato

  1. Atom základní stavební panel látek Všechny látky jsou složeny ze stavebních částic - atomů nebo z jejich skládanek - molekul. Dnes již existují mikroskopy (tunelový), které dokáží ostrým hrotem na dokonale vyhlazeném povrchu kovového vzorku nahmatat atomové hrby
  2. referáty Úvod » Atom a molekula » Molekula. Molekula. 25. 12. 2007. Molekula. Molekula je částice složená z atom ů nebo.
  3. Atom (z řeckého ἄτομος, átomos - nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano - viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektron
  4. Prezentace do chemie popisující atom. Nechybí jeho charakteristika, struktura jádra a popis elektronu, protonu a neutronu. Osnova: 1.Charakteristika atomu 2.Stavba atomu 3.Stavba jádra 4.Elektron Atom Elektroneutrální částice o rozměrech 〖10〗^(-10)m Skládá se z atomového jádra a elektronového obalu Charakteristiky atom
  5. • Druh materiál: výuková prezentace doprovázená otázkami a úkoly. • Cíl: Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora kvýuce Stavby atomu. Cílem je pochopení pojmu atom, proton, elektron, prvek, molekula, sloučenina. Je doplněna obrazový materiál, který ilustruje probírané učivo

atom si představujeme jako kladně nabitou kouli uvnitř se nacházejí záporně nabité elektrony celkový elektrický náboj je nulový někdy je přirovnáván k pudinku (pudinkový model) kladně nabitá hmota - pudink elektrony - hrozink Prezentace. Částicové složení látek, atom - powerpoint 2007, powerpoint 2003 (14_Ch8_multi) Atom - molekula - prvek - sloučenina - powerpoint 2007 (24_Ch8_multi) Chemická vazba - powerpoint 2007 (23_Ch8_multi

Magnesium - jeho značka je Mg a byl objeven roku 1755. Leží na 12. místě periodické soustavy prvků (Hořčík, Chemie referát Atom - základní stavební částice hmoty, velikost - 10-10 m Historie Demokritos atomos = nedělitelný vyslovil názor, že hmota se skládá z nedělitelných atomů, které se spolu spojují háčky 18. st. - objevují se důkazy atomů John Dalton vytvořil atomovou teori Atom je základní stavební částice, ze které se skládá všechno kolem nás. Samotný atom dále tvoří 3 menší částice: PROTON, NEUTRON a ELEKTRON v různém počtu. Proton s neutronem tvoří jádro atomu HOTEL ATOM. Poskytujeme komfortní ubytování v Třebíči, ať už je účel vaší cesty jakýkoliv. Díky kapacitě více než 200 lůžek zvládáme i velké skupinové pobyty. Naši pohostinnost a skvělé služby můžete vyzkoušet také v rámci pořádání akcí - společenské události, firemní akce, konference, školení.

Eliška Melichaříková: referát do hudebky: Slipknot (nu metal)

používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech další materiály k tomuto očekávanému výstupu ». atom, jádro atomu, elektronový obal, proton, elektron, neutron, protonové číslo, nukleonové číslo, neutronové číslo, chemický prvek, název prvku, značka prvku. V případě pochybností o aktuálnosti či. Atom. Démokritos zavedl pojem atom. Na myšlenku atomu dospěl úvahou, že pokud bychom dělili hmotu donekonečna, dostali bychom nic. Z ničeho ale nelze hmotu znovu sestavit. Dospěl k závěru, že každý materiál je složen z neviditelných a nedělitelných částic, které jsou v neustálém pohybu Stavba atomu. Atom se skládá z atomového jádra a elektronového obalu.. Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů namačkaných těsně na sebe. Pohromadě je drží jaderné síly.. Jádro je asi 100 000 krát menší než celý atom. Kdyby jádro byla kulička o průměru 1 cm, celý atom by měl průměr 1000 m Atom byl velice dlouho považován za nejmenší, dále nedělitelnou částici. Ale koncem 19. stol. fyzikové objevili, že atom obsahuje velmi malé částice, které nazvali elektrony. Počátkem 20. stol. se prokázalo, že jsou v atomu další částice - protony Zjistili, že elektrony mají záporný elektrický náboj. a neutrony #NEZkreslenaVeda #NEZkreslena_veda #NEZkreslenávěda #NEZkreslená_věda #akademievedCRNEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odbo..

atom chlóru obsahuje 17 protonů, 17 elektronů, 19 neutron Prezentace aplikace PowerPoint Author: pavelknize Created Date: 10/7/2013 10:14:57 PM. používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: atom, stavba atomu, elektron, nuklid, prvek, izotop, orbit, orbital. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Kombinované: Cílová skupina: Žá

Atom - Referáty-seminárky

Atom - Referát

2. Stavba hmoty Atomy a molekuly •prvek - určující protonové číslo - AX - 12A - nukleonové číslo 13C, C Z X - Z - protonové číslo 6 C •konkrétní nukleonové i protonové číslo - nuklid -atomární forma (v plynném stavu -* asi 460 př.n.l.-† 370 př.n.l.Významný filosof a vědec Dovršil Leukippovi myšlenky ve filosofii (Démokritos z Abdér, Filozofie referát AtomTrace a.s. Společnost AtomTrace vznikla v roce 2014 jako start-up společnost ze Středoevroého technologického institutu - CEITEC. S tímto centrem silně spolupracuje v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a mikro a nano technologií. LIBS team AtomTrace má dlouhodobou spolupráci i s dalšími vědeckými.

referáty - Atom a molekula - Molekul

  1. Atóm bol veľmi dlho považovaný za najmenšiu, ďalej nedeliteľnú časticu látky. Koncom 19. storočia však fyzici objavili ,že atóm obsahuje veľmi malé častice, ktoré nazývajú elektróny. Začiatkom 20.storočia sa dokázalo že v atóme je okrem elektrónov aj atómové jadro. Atómové jadro je menšie ako atóm. Atóm sa.
  2. Pracovní list . Atom, chemický prvek, molekula . 1. Nejmenší částice, které lze získat rozkladem hmoty chemickou cestou, se nazývají.
  3. Atomy a ionty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
  4. Atom • základní stavební částice. chemické látky. např. H, Fe, O, N . H O N Fe. Prvek. Je látka tvořená z atomů (ze stejných atomů), které mají stejné protonové číslo (C, K, Ca, Au) Může to být i látka tvořena jednodruhovýmimolekulami (H. 2, O 3, P 4, Cl 2
  5. Atom Je základní stavební částice chemické látky Molekula Je částice hmoty složená ze 2 a více atomů, vzájemně spojených chemickou vazbou Druhy molekul: jednoprvková molekula - ze stejných atomů víceprvková molekula - z atomů různých prvků Úkol: Rozhodni, které z uvedených zápisů představují atom(y) a které.

Atom - Wikipedi

Referáty-Seminárky.cz. Rychlá navigace: obsah, klávesové zkratky, navigace , vyhledávání. Vložit V mořské vodě je jeho koncentrace pouze 0,4 g Ca/l a ve vesmíru připadá na jeden atom vápníku přibližně půl milionu atomů vodíku 4 prezentace Odd ělování složek sm ěsí + pracovní list 23 5 prezentace Roztok + pracovní list 24 6 prezentace Voda + pracovní list 25 7 prezentace Vzduch 8 prezentace Atomy + pracovní list 26 9 prezentace Chemický prvek 10 prezentace Periodická soustava prvk ů + pracovní list 27 11 prezentace Molekula, slou čenina + pracovní list 2 Prezentace může sloužit i jako zápis do sešitu. METODICKÝ POKYN: Žáci mohou používat periodický systém prvků. PŘIPOMENEME SI ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY: CHARAKTERISTIKA ATOMU: ATOM - je nejmenší částice chemické látky. CHARAKTERISTIKA ATOMU: ATOM - je nejmenší částice chemické látky Každý atom uhlíku je schopen vytvářet celkem čtyři tyto tzv. jednoduché vazby C-C, kromě toho i vazbu dvojnou C=C a vazbu trojnou C≡C. Mohou proto vznikat dlouhé řetězce a molekuly s rozvětvenou nebo cyklickou strukturou. Vlastnosti atomu uhlíku: 1. Atomy uhlíku vytvářejí v molekulác Atom . Atom. z řeckého átomos = nedělitelný. je nejmenší částice hmoty. tvoří: jádro - vnitřní část atomu. atomový (elektronový) obal. je tvořen menšími částicemi: protony, neutrony, elektrony ©Gymnázium Hranice, Zborovská 29

Atom Prezentac

Referáty 1. Atom 2. Slunce 3. Vznik a vývoj vesmíru 4. Merkur 5. Venuše 6. Mars 7. Jupiter 8. Saturn 9. Uran 10. Neptun 11. Elektromagnetické spektrum 12. Radioaktivita 13. Elektřina a magnetismus 14. Polární záře 15. Dopplerův efekt 16. Baterie, akumulátory 17. Druh a vývoj hvězd 18. Měření času 19. Měření délek 20. Archimedes. asi 287 - 212 př.n.l. Asi nejznámější příběh se do současnosti zachoval díky význačnému římskému architektovi Vitruviu Polliovi. Podle jeho vyprávění se kdysi syrakuský král Hierón II. obrátil na svého přítele Archimeda, aby mu pomohl vyřešit dilema, které měl se svým osobním zlatníkem. Panovník.

Vodíkový atom je nejednoduší a nejmenší atom vůbec.Deset milionů bychom jich museli narovnat vedle sebe, aby vytvořily řadu dlouhou jeden milimetr.Dříve se vědci domnívali, že atom je nejmenší částečka, kterou už nelze rozložit.Proto jí říkali atom ? což řecky znamená nedělitelný.Výzkumy atomu v minulém století. Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki. Během poslední fáze druhé světové války v Pacifiku shodily Spojené státy americké 6. a 9. srpna 1945 dvě atomové bomby na japonská města Hirošimu a Nagasaki . I po šesti měsících intenzivního strategického bombardování 67 japonských měst odmítala japonská vláda přijmout. Protože ATOM je základním stavebním prvkem, který definuje konečné dílo. Je to myšlenka, představa, vize, se kterou přicházíte a my ji zhmotňujeme v úspěšný web, funkční e-shop nebo užitečnou aplikaci

atom a molekula. ČÁstice vzniklÉ slouČenÍm dvou nebo vÍce atomŮ - molekuly. lÁtky , kterÉ jsou sloŽenÉ ze stejnÝch molekul - slouČeniny. molekula vody - h₂o - 2 atomy vodÍku a 1 atom kyslÍku. molekula dusÍku - n₂ prezentace aplikace powerpoin Anatom.cz. Procvičování anatomie člověka na míru tvým znalostem. Začít procvičovat vše Vybrat orgánový systém Vybrat část těla Vybrat souvislosti. Vybírat otázky pro tebe nám pomáhá 6 793 174 odpovědí našich uživatelů

Přečti si v učebnici stranu 18 - 19 a udělej si zápis do sešitu z prezentace Atom. Nebo si tuto prezentaci vytiskni a nalep do sešitu. Týden 19.10.: - 23.10. 2020. Přečti si v učebnici stranu 20 - 22 a udělej si zápis do sešitu z prezentace PSP , kde je i periodická tabulka s vybranými prvky, které se máš naučit. Nebo si. Atom klima neřeší /prezentace z kulatého stolu Slabiny uchazečů o výstavbu reaktorů v České republice z 15. září 2017 v Praze/ Stáhnout. Uranium, Nuclear, Radwaste in the Czech Republic [anglicky Prezentace s sebou přinášejí řadu potenciálně velmi stresových situací - od výpadků paměti, přes hašteřivé publikum až po technické poruchy. Sestavili jsme s kolegy desetero nejčastějších prezentačních krizovek. Zkuste se otestovat, jak byste nejběžnější kritické momenty při prezentacích řešili vy

Jaderná energie prezentace * Název výukového materiálu: Jaderné reakce, reaktory a elektrárny - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: jaderná energie Téma: Druhy jaderných reakcí, řetězová reakce Jaderný reaktor Jaderná elektrárna Stručná anotace: Prezentace shrnující nejdůležitější informace o jaderných reakcích, složení Dusík - prezentace - Powerpoint 2007 (27_Ch8_multi) Vzácné plyny - prezentace - Powerpoint 2007 (28_Ch8_multi) Uhlík - prezentace - Powerpoint 2007 (29_Ch8_multi

FYZIKA MIKROSVĚTA. 1. Základní pojmy kvantové fyziky. Kvantová fyzika = oblast fyziky popisující a studující pohyb mikročástic a jejich soustav. vznik: počátek 20. století ( Max Planck, Albert Einstein) Fotoelektrický jev = uvolnění elektronů uvnitř látky nebo z jejího povrchu působením dopadajícího elektromagnetického. Prezentace - atom: Prezentace - atom II: Prezentace - fyzikální veličiny: Prezentace - test - látky, tělesa, převody: Příklady na výpočty ze vzorečku pro výpočet hustoty - PDF: Různé prezentace: Slavní fyzici - kvarteto: Slavní fyzikové - životopisy: Teplota a její měření - pracovní list Atom se může nacházet pouze v kvantových stavech s určitou hodnotou energie (na energetických hladinách). V takovém stavu atom nevydává ani nepřijímá energii a rozložení elektronů je v obalu časově neměnné. 3. Při přechodu do stavu s nižší energií může atom vyzářit kvantum elektromagnetického záření (foton) #NEZkreslenaVeda #NEZkreslena_veda #NEZkreslenávěda #NEZkreslená_věda #akademievedCRNezkreslená věda - vzdělávací cyklus Akademie věd ČROdborným garantem toh..

Při vyzáření elektronu tedy v jádře atomu přibude jeden proton a atom jednoho prvku se tudíž změní v atom prvku jiného stojícího v PSP o 1 místo vpravo oproti původnímu prvku. Záření γ . Referát na téma. Aktuální data z prezentace ředitele ÚZIS Ladislava Duška o preventivním testování na COVID-19 ve školách k červnu 2021. U dětí ve věku 5 - 11 let, které jsou ve škole nejdéle, prokázalo epidemické šetření KHS u 30 % ze všech zachycených nákaz souvislost se školou. Dále tento podíl nákaz souvisejících se školou. Nezávazná poptávka. Představte nám svůj projekt. Nebo stávající web. Popište nám svůj nápad a my vám rádi připravíme cenovou nabídku

Vybochova-informatika: Periferie

Atom, molekula - zshavl

Světoví odborníci v Praze diskutovali, jak měnit vlastnosti částic atom po atomu Ekologičtější paliva do aut a zpomalení globálního oteplování. I k tomu mohou přispět poznatky, o nichž se diskutovalo na konferenci Cluster Meeting 2021 Postav si svůj atom 1. Vynikající model stavby atomu, ve kterém si žáci mohou postavit vlastní atomy. Učí se tedy jeho stavbu velmi dynamicky. Jedna z nejlepších animací pro výuku fyziky či chemie. Základní 2. stupe Procvič si atom z pracovního listu Práce pro žáky | Mgr. Pavlína Marková 13. ledna 2014, 13:40 K procvičení učiva najdete v příloze pracovní list na atom Součástí konference se staly studentské prezentace prostřednictvím takzvaných posterů. V předsálí se jich objevilo přes padesát, a to od zkušených i začínajících vědců. Celkem třiadvacet jich studenti blíže prezentovali. Plakáty ukazovaly nápady, které obor nanokatalýzy posouvají dál Atom lze rozložit na menší složky, označované jako subatomární částice: •elektrony jsou záporně nabité částice, které se nacházejí v atomovém obalu, ze kterého je lze relativně snadno vyjmout a vytvořit tím nabitý iont (viz ionizace) , jejich hmotnost je minimální, proto počítáme 0, značíme e

Eliška Melichaříková: prezentace do ruštiny: jídloEliška Melichaříková: slohová práce do ruštiny na téma MůjEliška Melichaříková: aktualita do výchovy občanství

Hořčík - Chemie - Referáty Odmaturu

Atom a jeho jádro: Uvnitř atomu je atomové jádro. To je mnohem menší než atom, ale skoro stejně těžké. Atomové jádro je kladně nabité. Skládá se z protonů, které mají kladný náboj a neutronů, které jsou bez elektrického náboje. Kolem atomového jádra v atomu jsou elektrony. Jaderná síla Atom -částice bez náboje -elektroneutrální- počet protonů odpovídá počtu elektronů. Tento počet vyjadřuje protonové číslo Z, např. 11 Na Atom sodíku má 11protonů v jádru a 11 elektronů v obalu. Počet neutronů v jádru je různý, může být stejný jako počet protonů, ale i vyšší nebo nižší

Atom - maturitní otázka - Seminárky, referáty, maturitní

Atom. Vznik iontů. Atomy se skládají: jádra - protony p+ + neutrony n0. obalu - elektrony e-. počet elektronů e- = počtu protonů p+. proto se atom jeví navenek neutrální. Elektrony - jsou uspořádány ve vrstvách (slupkách) značíme je 1 - 7 nebo K - Q -1- Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): neli13 01) stavba atomu (1) atom obecně: základní stavební částice látek atomos = řecky nedělitelný prvek - látka tvořená z atomů se stejným protonovým číslem Z izotop - částice téhož prvku lišící se počtem neutronů v jádře nuklid - látka tvořená z atomů se stejným A a Z (hodnota A a Z se může vzájemně. Například atom, který má pouze 1 proton v jádře má označení H (vodík), prvek Zlato (Au) má v jádře 79 protonů atd. Kompletní přehled atomů nabízí PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ. Tak jako si například označujeme kostičky z lega. MOLEKULA. Atomy se různě kombinují. Těmto kombinacím říkáme do MOLEKULY. Právě. referáty a taháky. -jsou uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku jednoduchou vazbu v otevřeném uhlíkatém řetězci. - názvy jsou zakončeny na -AN. - zástupci: 1) METHAN - CH 4. - vlastnosti: plynná, výbušná, hořlavá látka. - použití: k výrobě acetylenu, vodíku, sazí pro gumárenský průmysl, jako palivo. 2) ETHAN. atom. 1) úlohy k procvičování protonového čísla a nukleonového čísla - cvičení 18,19,20 protonové a nukleonové číslo.doc (789 kB) 2) prvky, periodická soustava prvků chemicke_prvky_značkyPSP_prezentace.ppt (1741824

ATOM - Fyzika na Vltav

Prezentace slouží k pochopení a procvičování učiva o atomech. Klíčová slova: atom, molekula, prvek, sloučenina: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce Prezentace Petr Beneš 3. listopad 2019 Edo Günther, předseda okresní skupiny Schweinfurt BUNDu Naturschutz v Bavorsku a mluvčí Spolkové pracovní skupiny Jaderné technologie a ochrana před zářením BUNDu a Dr. Herbert Barthel, referát Energie a ochrana klimatu BUNDu Naturschutz v Bavorsk referát - ATMOSFÉRA ( halogenderiváty uhlovodíků obsahující v molekule alespoň jeden atom fluoru a alespoň jeden atom jiného halogenu, např. freon 12 - difluordichlormethan - CCl2F2 ), ozón O3, oxidy dusíku NxOy, oxid siřičitý SO2, oxid uhelnatý CO a uhlovodíky ( např. methan CH4 ) ( viz články Ozonosféra. Modely atomu. V historii jaderné fyziky bylo navrženo mnoho různých modelů atomu. Většina vznikla v období od začátku 19. století do první poloviny 20. století, kdy byl navržen model, který je používán i dnes (nebo alespoň přijímán jako nejpřesnější. Povědomí o existenci atomu je však mnohem starší, již antičtí. Prezentace aplikace PowerPoint Author: RNDr.Jindřiška Svobodová, Ph.D. Last modified by: KF Created Date: 3/26/2008 8:07:42 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: DOMA Other title

KUBÁNEK, D.; VRBA, K. Second-Order State-Variable Filter with Current Operational Amplifiers. In International Conference on Systems ICONS 2008. Cancun, Mexico: IEEE, Computer S referát-Radioaktivita Jak dochází k rozpadu částic. Atomy se rozpadají na menší atomy tak, že se rozdělí na kousky. Jak se atom, je zcela náhodnou veličinou, avšak pro dostatečně velký počet atomů je poločas rozpadu dobře definován a lze ho velmi přesně stanovit Atom má 26 protonů, 26 elektronů a 30 neutronů. Jejich celková hmotnost je : Hmotnost je 55.9349 u. Po jejím odečtení dostáváme m = 0.5286 u = 492.5 MeV. Tato energie by se uvolnila, kdybychom atom Fe sestavili z jednotlivých nukleonů a elektronů Atom je koule s rovnoměrně rozloženým kladným nábojem, ve které jsou volně rozmístěny elektrony. Rutherfordův planetární model (1911) Elektrony se pohybují kolem kladného jádra po eliptických drahách (jako planety SS), jejichž vrstva se nazývá elektronový obal

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI (OPAKOVÁNÍ) Vlastnosti látek a jejich částicové složení. Vlastnosti (s), (l), (g), částicové složení látek. Vzájemné silové působení částic, Atom, molekula, prvek a sloučenina. Atom, vznik iontů. Měření fyzikálních veličin Jednotky SI, předpony jednotek SI. Pohyb Existují dva druhy elektrického náboje: Tělesa nabitá souhlasnými náboji se vzájemně odpuzují elektrickou silou. Tělesa nabitá nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují elektrickou silou. Pod slovem náboj také rozumíme obvykle přitažlivý nebo odpudivý účinek jedné hmoty na druhou. Víme, že: nejdůležitější základní částice každé látky je atom, který. Týden 3.5. - 7.5.2021 (distanční výuka) ( 3.5.) Napište si do sešitu nadpis Dvouprvkové sloučeniny - halogenidy. Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenu (fluor, chlor, brom, jod) 2) Vypište informace o chloridu sodném na str. 63. 3) Opište si tabulku ze str.62 (stačí opsat první tři sloupce) (7.5.) online hodina na Meetu AtomTrace -Výroční analytická zpráva 2018 v Praze 19. 9. 2019 Právníupozornění Tato analytickázprávabyla vypracovánaspolečnostíRoklen Holding a.s. se.