Home

Spor o Těšínsko

Spor o Těšínsko byl sice formálně vyřešen, ale dál významně zatěžoval vztahy mezi Polskem a Československem. Poláci z české části Těšínska, jichž bylo přes sto tisíc, se stali ze dne na den bez svého přičinění a proti své vůli méně než jednoprocentní národnostní menšinou Československa KROL, Jiří: Československo-polský spor o Těšínsko v květnu a červnu 1945. In: Slezsko v československo-polských vztazích 1918-1947. Práce Slezského ústavu ČSAV v Opavě, řada A - dějiny Slezska. Sv. 2. Opava 1991. s. 61 až 73. BÍLEK, Jiří: Vojenské aspekty čs.-polského sporu o Těšínsko v roce 1945. Historie a. Prezentace shrnuje příčiny a průběh sporu o území Těšínska v letech 1918-1920. Pozornost je věnována národnostní situaci v regionu před první světovou válkou a okolnostem ozbrojeného střetu mezi ČSR a Polskem v lednu 1919. Dále následuje popis událostí spojených s přípravami plebiscitu na Těšínsku

Poté, co byl český stát včleněn do Habsburské říše, se k Vídni přimklo i právě Těšínsko. Jenže po vzniku samostatného Československého státu 28. října 1918 a znovuobnovení polského státu 14. listopadu 1918 si na území národnostně smíšeného Těšínska začali klást nároky jak Čechoslováci, tak i Poláci. Oblast byla poměrně hodně důležitá, byl tu vyvinutý průmysl, velké množství hutí, dolů i železáren Sedmidenní válka bylo vojenské střetnutí Československa a Polska o Těšínsko v roce 1919, probíhající v rámci československo-polského sporu o Těšínsko. Československé jednotky po marném protestu proti jednání v rozporu s uzavřenou prozatímní dohodou zaútočily na Polskem obsazenou část Těšínska, aby ve sporném území zabránily konání voleb do polského Sejmu a odvodům místního obyvatelstva do polské armády. Postup československých jednotek byl. Spor o Těšínsko Válkou vyvrcholily spory o Těšínsko, na které si kladly nároky obě země, protože oblast byla průmyslově rozvinutá a nacházely se v ní velké zásoby černého uhlí. Národní výbor pro Slezsko prohlásil bývalé Těšínské knížectví za české, ale neměl to jak prosadit. Polská organizace Narodowa Księstwa Cieszyńskiego je zase označila krátce po vzniku Československa za polské. Poláci v noci z 31. října na 1. listopadu 1918 oblast obsadili Beseda Spor o Těšínsko Publikováno dne 10. únor 2020. Vytisknout Dne 4. února 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava 1 v Centru PANT (Čs. legií 22, Moravská Ostrava) první z řady letošních besed na téma sporu o Těšínsko, čímž navázala na svůj loňský vědecký workshop Těšínsko a. Jeden z nich představovalo Těšínsko, kde na přelomu 19. a 20. století došlo k mohutnému rozvoji průmyslu, neodmyslitelně spjatého se zdejším ostravsko-karvinským báňským a hutním revírem. Právě Těšínsko se se svým nerostným bohatstvím se stalo místem vojenského střetu krátce po konci první světové války. Vzhledem k dlouhodobé historické sounáležitosti s českými zeměmi představovalo bohaté Těšínsko integrovanou součást moravskoslezské ekonomiky

Velitelství JOSEF v čs

Spor o Těšínsko. Složitější situace byla na Těšínsku, na které si jako celek dělalo nároky Polsko, jednání se zástupci zemí Dohody byla velmi složitá, stejně jako jednání mezi polskou a českou vládou. Zatímco prezident Masaryk byl pro silové řešení, Edvard Beneš, který zastupoval Československo na pařížských. ZRUŠENO - SPOR O TĚŠÍNSKO Program ZRUŠENO - SPOR O TĚŠÍNSKO. čtvrtek, 12. březen 2020, 17:00. přednáška PhDr. Tomáše Ruska a Mgr. Daniela Korbela. Československo-polský konflikt o Těšínsko pohledem historiků z obou stran současné hranice - PhDr. Tomáše Ruska (ČsOL Ostrava I) a Mgr. Daniela Korbela.. Československo-polský spor o Těšínsko byl jeden z československo-polských pohraničních sporu a vedl se mezi těmito státy od roku 1918 do roku 1958. Vrcholil v letech 1918 až 1920 a v roce 1938. S konečnou platností byl ukončen až československo-polskou smlouvou z roku 1958. Byla to jediná válka, kterou se rozšířilo území republiky a to zásluhou gen. Josefa Šnejdárka.

Moderní-Dějiny.cz Československo-polský spor o Těšínsko ..

O čem byla a jak dopadla Sedmidenní válka? My to víme

 1. Spor o Těšínsko a Karel Čapek Mečislav Borák Těšínsko, 44, 2001, č. 2, s. 26-27. Česko-polský spor o Těšínsko z let 1918-1920 vyvolával živý zájem nejen mezi politiky, novináři či historiky, ale nacházel odezvu i v uměleckých kruzích malířů, básníků a spisovatelů
 2. Spor o Těšínsko a jeho důsledky Dlouholetý zdroj neporozumění mezi Čechy a Poláky Ivo Baran () Zápas o Těšínsko byl nejtěžším a nejdelším sporem, který musela Československá republika po první světové válce vést o své hranice. Vojenská akce československých vojsk z ledna 1919 vedla k obsazení sporného území.
 3. ČESKOSLOVENSKO-POLSKÝ SPOR O TĚŠÍNSKO DO ROKU 1958 A JEHO NÁSLEDKY NA DNEŠNÍ DOBU THE CONFLICT BETWEEN CZECHOSLOVAKIA AND POLAND UNTIL 1958 AND ITS CONSEQUENCES FOR NOWADAYS. Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na historii území Těšínska do roku 1958 a její vliv na dnešní dobu. Práce je rozdělena do dvou hlavních.
 4. Ve stínu velkých evroých konfliktů jsou ukryty i spory mnohem menších rozměrů. Jedním z nich je i sedmidenní válka mezi Československem a Polskem, jež těsně navázala na boje první světové války. V této sousedské rozepři se usilovalo o území Těšínska, které se v průběhu dějin ze dne na den přelévalo z jedné strany na druhou

2. 2019. Před 100 lety vypukl československo-polský konflikt o Těšínsko. Byť šlo o skutečnou válku, která na dlouhá léta zkazila vztahy obou zemí, Češi si ji moc nepřipomínají. Úkol vyrvat obsazenou část Těšínská z rukou Poláků připadl podplukovníkovi Josefu Šnejdárkovi Encyklopedický slovník slov zaměřený na vědu a její popularizaci. V jazykových mutacích angličtina, němčina a slovenština

Sedmidenní válka - Wikipedi

Československé četnictvo a policie ve sporu o Těšínsko 1918-1920; Kniha přibližuje úlohu četnictva v územním sporu mezi ČSR a Polskem, který se rozhořel záhy po skončení první světové války. Bezpečnostní sbor, jednající pod dohledem mezinárodních komisí, zde konal službu v národnostně i sociálně výbušném. V tomto novém pořadu budu ukazovat ne přilíš známé události z vojenského prostředí.Pokud je to na vás moc rychle pauzujte :) (pro příští díl to výrazně prodl..

Československo-polský spor o Těšínsko – Wikipedie

Sedmidenní válku o Těšínsko před sto lety zastavil vládní telegram. 21. ledna 2019 17:56 Před sto lety dospěl spor o Těšínsko do krvavého česko-polského střetu, který vešel do dějin jako takzvaná Sedmidenní válka. V bojích padly desítky vojáků a byly stovky zraněných. Nemalé ztráty utrpělo i civilní obyvatelstvo Spor o Těšínsko v kontextu evroé politiky (1918 - 1920) Název anglicky: Dispute over the Teschen Region in the Context of European Politics: Autoři: VOJÁČEK, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí). Vydání: 1. vyd. Bratislava, Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia, od s. 95-101, 7 s. 2013. Nakladate územní spor Sedmidenní válka o Těšínsko: Sousedský konflikt, při kterém si Čechoslováci a Poláci vzájemně vypíchávali oči a odřezávali přirození Jan Fiedle

První válku vedlo Československo s Polskem - Novinky

Československo-polský spor o Těšínsko v letech 1918-1920 vyústil v rozdělení 600 - letého celistvého území knížectví mezi nově vzniklé Československo a Polsko. Dějiny Těšínska se tak včetně procesu vedoucího k jeho dělení staly naším společným kulturním dědictvím Sedmidenní válku o Těšínsko před sto lety zastavil vládní telegram 21. ledna 2019 Před sto lety dospěl spor o Těšínsko do krvavého česko-polského střetu, který vešel do dějin jako.. Rozdílné představy Čechů, Němců a Poláků o státních hranicích a uspořádání této části Slezska vedly po první světové válce k územnímu sporu o Těšínsko, který vyvrcholil krátkým ozbrojeným střetnutím československé a polské armády v roce 1919

Ukázka z knihy ČESKOSLOVENSKÉ ČETNICTVO A POLICIE VE SPORU O TĚŠÍNSKO 1918-1920. Kyselá těšínská jablíčka: Jak čs. četnictvo a policie krotily třaskavou situaci bohatého Těšínska. 1 / 11. Prohlédnout znovu Boje se ještě více přiostřily po bolševickém převratu a vzniku Maďarské republiky rad. Na severní hranici vypukl spor o Těšínsko, které si nárokovalo Polskem. Mladá republika se tak od počátku musela bránit Jak probíhal spor o Těšínsko? doba čtení: 4 minuty | vydáno: 29. ledna, 2020 . Přečíst . foto: Profimedia. Články pro Vás. Odeslat ke zpracování. Chci dostávat obchodní sdělení od partnerů. Potvrzuji, že odesláním tohoto formuláře vyjadřuji svůj. Zatímco se otázka německé menšiny v Československu stala spíše vnitrostátním problémem, česko - polský spor o Těšínsko nabýval nepříjemné mezinárodně politické podoby. Hlavní příčinou toho byl fakt, že ke sporu došlo mezi dvěma pro-dohodovými státy, což do značné míry znesnadňovalo řešení a vnášelo to. Spor mezi Čechy a Poláky o oblast Těšínska, někdejšího Těšínského knížectví, se rozhořel již v roce 1918. Oba nově vzniklé státy si na území Těšínska dělaly nárok. Území bylo specifické tím, že na něm byly zastoupeny v relativně podobném poměru Češi, Slezané, Poláci a Němci

Československé četnictvo ve sporu o Těšínsko: 1918-1920 Kniha přibližuje úlohu četnictva v územním sporu mezi ČSR a Polskem, který se rozhořel záhy po skončení první světové války. Bezpečnostní sbor, jednající pod dohledem mezinárodních komisí, zde konal službu v národnostně i sociálně výbušném prostředí a. Slovenčina: Česko-slovensko-poľský spor o Těšínsko. Koždoň's plebiscite workers.jpg 647 × 449; 85 KB. Legionáři z Francie v bojích o Těšínsko.jpg. Legionáři z Itálie odjíždějí na Těšínsko.jpg. Map of plebiscite area.jpg 499 × 593;.

Přesto však Varšava rozhodně nebyla spokojena a spory o Těšínsko se táhly dál. Spojení se slovanskými bratry. V poválečné Paříži se zrodil také plán na připojení území Lužice obývané asi 160 000 slovansky hovořícími lužickými Srby. Poté, co se ukázala nerealizovatelnost tohoto záměru, podpořilo. S koncem druhé světové války se spor o Těšínsko rozhořel znovu a také tentokrát to byli českoslovenští vojáci, kteří obsadili v červnu 1945 část Ratibořska. Opět se museli stáhnout a v dalších měsících tu proti sobě na obou stranách hranice stála mohutná vojska čekající jen na rozkaz k útoku Na konci září 1938 přinutila polská vláda mnichovskou dohodou právě zdeptané a oloupené Československo, aby jí pod hrozbou vojenského útoku Zaolží vydalo. S koncem druhé světové války se spor o Těšínsko rozhořel znovu a také tentokrát to byli českoslovenští vojáci, kteří obsadili v červnu 1945 část Ratibořska Těšínsko - Těšínské Slezsko - dějiny - česko-polské vztahy - spor o Zaolší - Zaolzi

Spory o Těšínsko tím však neskončily. V roce 1938 při obsazování československého pohraničí německými vojsky obsadila české Těšínsko polská armáda. Po německém útoku na Polsko pak bylo Těšínsko připojeno k Německu. Obě části Těšína byly v té době znovu spojeny v jedno město Po rozpadu Rakousko-Uherska se Rychvald stal nakrátko dějištěm československo-polského sporu o Těšínsko. Po prvním rozdělení v roce 1918 se Rychvald ocitl pod Polskou správou. V roce 1920 Rychvald připadl Československu. 11. října 1938 byl obsazen polskou armádou a 1. září 1939, v den zahájení 2. světové války.

Beseda Spor o Těšínsk

BEDNÁŘOVÁ, B.: Spor o Těšínsko v letech 1918-1920 na stránkách dobového regionálního českého, polského a německého tisku. bakalářská práce, Ostrava 2012. BENEŠ, E.: Problémy nové Evropy a zahraniční politika Československa. Projevy a úvahy z r. 1919 - 1924. Praha 1924. BÍLEK, J.: Kyselá těšínská jablíčka. Veľmi šikovne pritom využíval spory a boľavé rany medzi svojimi nepriateľmi, ako bol spor o Tešínsko medzi Česko-Slovenskom a Poľskom. Velmi dovedně přitom využíval sporů a bolavých ran mezi svými nepřáteli, jako byl spor o Těšínsko mezi Československem a Polskem a také vzrůstající vliv luďáckých separatistů na.

Sedmidenní válka: Válka s Polskem o Těšínsko v roce 1919

 1. Československo-polské pohraniční spory - Wikipedi
 2. Češi proti Polákům
 3. Sedmidenní válku o Těšínsko před sto lety zastavil vládní
 4. Spor o Těšínsko - Bibliography of the History of the Czech
 5. Na konci roku 1918 sever Moravy a Slezska sužovaly

Video: CESKOSLOVENSKO POLSKY SPOR O TESINSKO : definition of

Těšínsko - divné století — Česká televiz

 1. Spor o Těšínsko - szm
 2. Problémy s menšinami a bolševičtí radikálové
 3. Zrušeno - Spor O Těšínsk
 4. Info. About Československo-polský spor o Těšínsko. What'
 5. Československo-polský spor o Těšínsko - Uniepedi
 6. Česko-polské vztah
 7. Sedmidenní válka o Těšínsko - Historicky Kaleidoskop
The Global News: Kashmir Dispute : Two Pakistani Soldiers