Home

Mixotrofní VÝŽIVA

Mixotrofní výživa sinic a řas tvořících letní fytoplankton nádrže Římov. Planktonní sinice a řasy patří mezi autotrofní organismy, které představují hlavní primární producenty ve sladkovodních ekosystémech. Narozdíl od heterotrofních organismů, autotrofní fytoplankton je schopen vytvářet organické látky z látek. heterotrofní způsob výživy = nepřijímají uhlík z CO2, z cizích organických látek vlastní organické látky, jako zdroj uhlíku využívají organické látky z okolí, heterotrofní orgány potravně závislé na zelených rostlinách, např. nezelené rostliny mixotrofní = u masožravých rostlin (bílkoviny z hmyzu mixotrofie. Způsob výživy mixotrofních organismů. Jde o kombinaci heterotrofního a autotrofního či fototrofního a chemotrofního způsobu výživy. Příkladem mixotrofů mohou být řasy, některé bakterie a masožravé rostliny. Mixotrofní organismy obyčejně fotosyntetizují a zároveň rozkládají živočichy PUedstavitelem mixotrofní výživy je acetátový bi7íkovec Chlorogonium, který syntetizuje acetát a ne oxid uhli7itý [6, 7]. Konzumenti pUijímají hotové organické látky, které ve svém tEle zpracovávají endoenzymy a tyto rozložené látky používají ke stavbE svého tEla. PatUí sem vEtšina zástupc Způsob výživy mixotrofních organismů. Jde o kombinaci heterotrofního a autotrofního či fototrofního a chemotrofního způsobu výživy. Příkladem mixotrofů mohou být řasy, některé bakterie a masožravé rostliny. Mixotrofní organismy obyčejně fotosyntetizují a zároveň rozkládají živočichy

insektivorní rostliny (mixotrofní výživa) rosnatka okrouhlolistá poloparazitické rostliny všivec. 3. Horninové podloží. MIXOTROFNÍ VÝŽIVA je přechod mezi autotrofní a heterotrofní např. masožravé rostliny. FOTOSYNTÉZA - nejsložitější a nejdůležitější chemický proces v přírodě - nejrozšířenější způsob autotrofi Heterotrofní výživa - charakteristika, saprofytismus, parazitismus, mixotrofní výživa, mykorhiza, příklady 7. Floémový transport - floém, stavba, funkce, složení, mechanismy transportu 8. Primární děje fotosyntézy - chloroplasty, fotosystém I a II, Hillova reakce 9. Sekundární děje fotosyntézy - Calvinův cyklus.

Mixotrofní výživa sinic a řas tvořících letní fytoplankton

Výživa rostlin, vodní režim rostlin, růst a pohyb rostlin

 1. Zůstáváme tedy u poněkud expresivního pojmu masožravost, protože vědecky korektní označení mixotrofní výživa zní příliš šroubovaně. Bublinatky v našich vodách Česká republika je domovem hned 13 masožravých rostlin ze čtyř rodů - tučnice, rosnatka, aldrovandka a právě bublinatka
 2. Mixotrofní výživa a masožravé rostliny. Mykorhiza. VIII. Floémový transport. Transportní floémové dráhy - složení sítkovice a její dělení, historie. P-protein a kalóza. Materiály transportované floémem, rozdělení asimilátů v rámci rostliny
 3. V nepříznivých podmínkách, např. při nedostatku živin, přecházejí fotolitotrofní organismy na mixotrofní výživu, kdy jako zdroj živin využívají část anorganických látek, které doplňují organickými látkami či vitamíny. Z vyšších rostlin jsou mixotrofní např. masožravé rostliny
 4. Struktury-mitochon,GA,ER+speciál. Struktury-potravní vakuoly, 2 formy trofozoid-metabolicky aktivní, cysta,oocysta,kokcidie-klidové, Výživa chemoheterotrofní (osmotrofní,fagocytární),u prvoků s chloroplasty-fotoautrofi
 5. Sylabus k přednášce Systematická botanika 1 1. Impérium: Archea (syn. Archaebacteria) 2. Impérium: Prokarya (syn. Prokaryota) 2.1 Říše: Baktérie.

mixotrofie - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. VII. Heterotrofní výživa. Obecná charakteristika heterotrofní výživy. Saprofytismus a parazitismus, mixotrofní výživa a masožravé rostliny. Mykorhiza. VIII. Floémový transport. Transportní floémové dráhy. P- protein a kalóza. Materiály transportované floémem, rozdělení asimilátů v rámci rostliny. Metody studia.
 2. Grantové agentury ČR č. 206/07/P407 Mixotrofní výživa sinic a řas tvo řících letní fytoplankton údolní nádrže Římov. Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně, pouze s využitím citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s § 47 zákona č. 111/1998 Sb. v platném zn ění souhlasím s
 3. Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít; Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ; Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímaj

VII. Heterotrofní výživa. Obecná charakteristika heterotrofní výživy. Saprofytismus a parazitismus, mixotrofní výživa a masožravé rostliny. Mykorhiza. VIII. Floémový transport. Transportní floémové dráhy. P- protein a kalóza. Základní principy floémového transportu. Materiály transportované floémem, rozdělení. 2 Mixotrofní výživa je charakteristická pro rozchodník bílý rosnatku anglickou stulík žlutý jmelí bílé. Tuky ve výživě ryb Lipidy patří mezi hlavní energetické živiny, které plní ve výživě i řadu dalších funkcí. U lososovitých. Minerální výživa rostlin Potencál vs. realizovaná produkce Minerální teorie výživy • Liebig (1840) - minerální teorie výživy rostlin, zákon minima život a

mixotrofní výživa - autotrofní zástupci loví bakterie, prvoky. trojrožec - sladkovodní. svítilka (Noctiluca) - bioluminiscence, světélkování mořské vody. oddělení: Krásnoočka (Eughlenophyta) jednobuněční bičíkovci, 1-2 bičíky na předním konci. chlorofyl a+b, karoteny, xantofyly. povrch buňky kryje pružný. - často mixotrofní výživa - sladkovodní biotopy, brakické vody, moře, u nás složkou fytoplanktonu v čistějších vodách, přemnožení - zhoršení kvality pitné vody (zápach rybího tuku) - mořské zlativky (silikoflageláty) - charakteristická vnitřní křemičitá kostra . Řád: Chromulinale Nepohlavní rozmnožování → častější dělením buněk (mitóza) průběh mateřská buňka → rozdělení jádra a protoplastu → oddělení misek dceřiné buňky → ponechání 1 mateřské misk

Mixotrofie Slovník cizích slov - infoz

Fyziologie trávení a vstřebávání (srovnávací fyziologie trávicí soustavy u živočichů, vstřebávání živin) 15. Metabolismus (anaerobní a aerobní metabolismus, regulace metabolismu, bazální metabolismus) 16. Fyziologie výživy (základní složky výživy obratlovců, esenciální a neesenciální složky, vitamíny) 17 Minerální výživa. Mechanismy příjmu živin rostlinou. Esenciální prvky výživy rostlin, makro- a mikroelementy, koloběh, význam. Hydroponie. Heterotrofní výživa. Saprofytismus a parazitismus. Mixotrofní výživa. Mykorhiza. Floémový transport. P- protein a kalóza. Výživa se dělí na holozoickou výživu a holofytickou výživu Mixotrofní organismy: typ výživy některých rostlin, které jsou nebo mohou být současně nebo střídavě autotrofní (tj. fotosyntetizují) i heterotrofní (tj. přijímají org. látky z prostředí), např. masožravé rostliny, zelení bičíkovci, některé řasy. Více informací naleznete v našem slovníku

některé-mixotrofní výživa-mají-li chloroplasty-fotosyntéza, loví bakterie, jiné prvoky, rozsivky bioluminiscence-přeměna chemické energie na světelnou-modrá světélka rohatka, peridiu (mixotrofní) výživy. Růst v balených vodách však lze předpokládat především u striktně autotrofních řas. Světlo. Světlo je významným faktorem ovlivňujícím růst řas v balené vodě. Uchování nádob ve tmě nebo alespoň šeru může růst zastavit nebo výrazně omezit. Nelze se však domnívat, že pobyt ve tmě řasy.

Fotosyntéza, dýchání - BI - ZF - MENDELU - Studentino

-minerální výživa -transport látek v rostlině -interakce s prostředím a stresové reakce -růst a vývoj rostliny. Úvod do fyziologie rostlin Heterotrofní výživa Mixotrofní výživa •masožravé rostliny •symbióza s bakteriemi fixujícími molekulární dusík •mykorhiza . Heterotrofní výživa Hmyzožravé rostliny, insektivorní rostliny, masožravé rostliny - rostliny s mixotrofní výživou, které si doplňují potřebu dusíku, fosforu a draslíku rozkladem látek z těl drobných živočichů. Mají vyvinuta různá lapací zařízení (pasti), např. žláznaté lepkavé výrůstky zvané tentakule (např. u zástupců rodu rosnatka, Drosera) nebo stopkaté lepkavé. c/ mixotrofní řasy, bakterie, prvoci, houby, parazitické rostliny kombinace autotrofního a heterotrofního způsobu výživy 9/10/14 4 - mixotrofní výživa - některé druhy produkují toxické látky, které se ukládají do ryb, ústřic, chobotnic.®otrava člověka - bioluminiscence (světélkování) - některé druhy . Oddělení: Krásnoočka - jednobuněční bičíkovci s 1 - 2 bičíky - monadoidní stélka - světločivá skvrna, pulsující.

Výjimkou jsou džbány, protože jsou kategorizovány jako mixotrofní, protože získávají výživu z rostlin a také jedením hmyzu. Klíčové rozdíly mezi heterotrofy a autotrofy Níže jsou uvedeny podstatné rozdíly mezi heterotrofy a autotrofy, na základě jejich způsobu výživy, jejich závislosti, procesu získávání potravy atd Autotrofní organismy: Jsou organismy, které jsou schopné přeměňovat dostupné anorganické sloučeniny na látky organické( zelené rostliny, řasy..)jsou také schopny fotosyntézou vázat světelnou energii v chemickou. Více informací naleznete v našem slovníku • X auxotrofní výživa - vitamíny • mezi mikroorganismy široce rozšířená strategie • mixotrofní organismy často představují důležitou část potravních řetězců, kvantifikace obtížná • široké spektrum strategií, různý poměr auto-/heterotrofní výživ Mixotrofní výživa. Heterotrofní rostliny. nejsou zelené (nemají funkční chloroplasty) energii i rostliny mají zachovanou schopnost fotosyntézy (jsou autotrofní) z těl jiných organismů získávají jen vodu Minerální výživa rostlin - významné prvky a jejich zdroj. biogenní prvky - prvky, bez nichž se organismus neobejde.

25. Obecná charakteristika heterotrofní výživy, saprofytismus a parazitismus, mixotrofní výživa a masožravé rostliny. 26. Rozmnožování rostlin a živočichu. Rodozměna u rostlin (gametofyt, sporofyt, příklady). Embryogeneze živočichu. 27. Transportní floémové dráhy, rozdělení asimilátů v rámci rostliny, mechanism někdy mixotrofní výživa (chloroplasty) specifická zásobní látka (paramylon) na pomezí rostlinné a živočišné říše. Stavba bu. Organismy mixotrofní : mohou používat oba způsoby výživy (tj. asimilace + konzumace), např. prvok krásnoočko zelené Potravní sítě : složité potravní mechanismy v ekosystémech, provázanost jednotlivých potravních úrovní; potravní (trofické) úrovně nejdou většinou přímo za sebou, ale vztahy jsou složitější

Výživa - Wikipedi

Mixotrofní organismy obyčejně fotosyntetizují a zároveň rozkládají živočichy. Chemoheterotrofně - způsob výživy, při němž organismy získávají energii z chemických organických látek. Saprofyticky - rostlina využívající k výživě odumřelou organickou hmotu Mixotrofníkultivace typ výživy některých rostlin, které jsou nebo mohou být současně nebo střídavě autotrofní (tj. fotosyntetizují) i heterotrofní (tj. přijímají org. látky z prostředí), např. masožravé rostliny, zelení bičíkovci, některé řasy Velkoobjemové kultivace Mikrořasy, kultivace a šlechtěn

Fyziologie rostlin (LRR / FRP + LRR / FZRSB) - výukové

 1. Mixotrofní rostliny žijí autotrofně - heterotrofním způsobem života. Přizpůsobují se tak stanovišti s nedostatečnou výživou, zejména s nedostatkem N (např. masožravé rostliny). Symbióza je prospěšné soužití dvou nebo více organismů. Symbioticky žijící organismy si vzájemně doplňují svou výživu např. o.
 2. Mixotrofní výživa Několik navzájem nepříbuzných skupin rostlin Rozšířeny po celém světě.
 3. - mixotrofní způsob výživy, někteří jsou parazité - fotosyntetické pigmenty - chlorofyl a, c, dále peridinin (způsobují zelenohnědé zbarvení) - některé mají na povrchu buňky pancíř z celulózních destiček (theca) - způsobují pevný, ale průžný povrch buňky - 2 části: hypotéka a epiték
 4. Lesnická botanika speciální přednáška 3 Řasy Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio -CZ.1.07/2.2.00/28.001
 5. Později, při vytvoření zelených listů, je výživa mixotrofní. Jen několik rodů zachovává heterotrofní výživu po celý život. Tyto rostliny jsou nezelené a mají listy zmenšené nebo zakrnělé v šupiny. Ochrana Vstavačovité jsou rostliny u nás velmi vzácné a mnohé druhy již vyhynuly, jiné jsou již vyhynutí blízké

v anaerobních podmínkách, heterotrofní a mixotrofní výživa), růst a vývoj rostlin 8. Rozmnožování rostlin pohlavní, nepohlavní a vegetativní rozmnožování rostlin, rodozměna a její vývoj v rostlinné říši, generativní orgány rostlin, stavba květu krytosemenných rostlin (květní vzorce a květn Mixotrofní výživa orchidejí • Endomykorhiza orchidejí s houbou - často rod Rhizoctonia (Basidiomycetes) - klubíčka intracelulárního mycelia • asociace houby s jehličnany → převod org. látek klíčící orchideji • počáteční mykoheterotrofie, později normální rovnovážná mykorhiza - nezelené druhy. kou fotosyntetickou asimilací a skupiny s mixotrofní výživou (krásnoočka, kryptomo-nády), u některých sinic snad i s chemosyntézou. Proto jsem použil pro charakteristiku fytoplanktonu grafy, které zastoupení jednotlivých taxonomických skupin rozlišují. Sle

ZOO OTÁZKY KE ZK - FAPPZ - ČZU - Studentino

 1. Patří sem i mixotrofní organismy, které kombinují fotosyntézu s heterotrofní výživou. Vedle kategorie protista patří do této říše i řasy a protista s absorpčním způsobem výživy podobné houbám. Většina protist žije ve vodním prostředí a je nepostradatelnou složkou mořských i sladkovodních potravních sítí
 2. SYMBIÓZA KORÁLNATC Ů A OBRNĚNEK (dinoflagelata) - mixotrofní výživa Rod Symbiodinium označovaný též jakoZooxanthellae Korál řase poskytuje CO2 a dusík (jakožto své odpadní látky) Endosymbiont předává svému hostiteli 50‐95% fotosyntetických produktů
 3. ech jako auxotrofní, vláknité typy jsou autotrofní. Mezi zlativky jsou řazeny druhy apochromatické, kterým chromatofory úplně chybějí. Zde je pak výživa saprotrofní nebo fagotrofní. Rozmnožování se děje nejčastěji vegetativním dělením
 4. Pohyb pomocí bičíků,výživa:fotoautotrofní,mixotrofní,chemotrofní Chloroplasty původně z jiného organismu Kmen chromophyta Bičíkové formy nebo organismy (vláknitá x pletivná stélka) Obsahují:chlorofyl,karetony,fukexantin Třída zlativky 1 buněční nebo koloniální bičíkovc
 5. znečištěné sladké vody -> zelené povlaky na dně nádrží nebo tenké blanky při hladině, ve svých buňkách obsahují chloroplasty s chlorofylem a, b (chloroplast se dostal do těla endosymbioticky ze zelených řas), mají chloroplasty = MIXOTROFNÍ výživa, existují i druhy bez chloroplastu= heterotrofní výživa, fotosyntéza pozitivní fototaxe - mají STIGMA = světločivná.
 6. Heterotrofní výživa - charakteristika heterotrofní výživy - saprofytismus a parazitismus - mixotrofní výživa a masožravé rostliny - mykorhiza. Floemový transport a distribuce látek v rostlině - floem - stavba, funkce, složení floemové tekutiny - důkaz transportu látek ve floemu - vstup látek do floemu a jejich výstu

ELU

- jednobun ěčné, tvorba endospor, mixotrofní výživa, extremofilní - termální sirné prameny Cyanidium Galdieria sulphuraria (Soos) Třída: Bangiophyceae Porphyra - p ěstuje se v Japonsku a v Čín ě - potravina Porphyridium - červené povlaky na zdi, nebo p ůd Autotrofie (z řec. autos - sám a trophe - výživa) je způsob získávání uhlíku pro tvorbu uhlíkatých skeletů vlastních organických látek u autotrofních organismů (resp. producentů).Tyto organismy získávají uhlík z anorganických látek (zpravidla oxidu uhličitého) a syntetizují si z něj uhlíkaté řetězce, na rozdíl od heterotrofních organismů, které to. výživa rostlin, látkový a energetický metabolismus rostlin (fotosyntéza, dýchání, metabolismus v anaerobních podmínkách, heterotrofní a mixotrofní výživa), růst a vývoj rostlin 8. Rozmnožování rostlin pohlavní, nepohlavní a vegetativní rozmnožování rostlin, rodozměna a její vývo Výživa organismů (autotrofní výživa - fotosyntéza, minerální výživa rostlin, mixotrofní a heterotrofní výživa, praktická část) 9. Pohyb organismů (fylogeneze opěrné a pohybové soustavy, opěrná a pohybová soustava člověka, pohyby rostlin, praktická část) 10. Dýchání organism Hlavním asimilačním produktem je sinicový škrob (a-1,4 glukan). Svými vlastnostmi je shodný s glykogenem některých bakterií. Jako další zásobní energetické zdroje slouží cyanofycinová zrnka a volutin. Volutin se hromadí v buňce při nadbytku fosforečnanů v prostředí a využívá se v době jejich nedostatku

Nenápadná masožravost bublinatek: Podtlakoví lovci z tropů

Řád Peranematales s příslušností do třídy Euglenophyceae (viz krásnoočka) se vyznačuje bičíkovci se saprotrofní či mixotrofní výživou, volně plovoucími, výjimečně přisedlými.Jedná se o organismy bez chloroplastů s holozoickou či saprofytickou výživou. Buňky jsou metabolické či pevné, s pohybem klouzavým či plíživým po substrátu C) Mixotrofní výživu má leknín bílý (Nymphaea alba). ANO/NE D) Většina rostlin České republiky patří vzhledem k průběhu fotosyntézy mezi C. 3-rostliny. ANO/NE E) Květy slunečnice roční nazýváme úbory. ANO/NE Ř: A-ANO; B-NE; C-NE; D-ANO; E-NE . 5 x 1 bod 17. Otevírání šišek smrku nebo zralých výtrusnic kapradin. Zástupci: krásnoočko zelené krásnoočko štíhlé krásnoočko krvavé - barvivo astaxanthin (překrývá barvu chloroplastů) OBRNĚNKY - jednobuněční bičíkovci - mixotrofní výživa - druhy s chloroplasty (chlorofyl a + c, karoten, xantofyl) - chemoheterotrofní výživa - druhy bez chloroplast Volně žijící bičíkovci.

Producenti - cis.vscht.c

Vyučující Ryplová Renata, RNDr. Ph.D. Obsah předmětu 1. Úvod do studia předmětu. 2. Životní projevy rostlin 1 Projekty řešené pracovníky a studenty PřF JU v roce 2008 Fakultní projekty Granty, jejichž příjemcem je Přírodovědecká fakulta J erální výživa rostlin, mixotrofní a heterotrofní výživa, praktická část. 9. Pohyb organismů. pohyby rostlin, fylogeneze opěrné a pohybové soustavy, opěrná a pohybová soustava člověka, praktická část. 10. Dýchání organis Anatomická stavba tyčinky, pyl. má sléz nebo tykev (až 250 µm). Velikost pylových zrn je často v korelaci se stupněm ploidie. *Tvar pylových zrn: nejčastěji kulovitý nebo elipsoidní Mixotrofní buňky. Mixotrofie je smíšený způsob výživy na přechodu mezi autotrofií a heterotrofií. Příkladem jsou masožravé rostliny, které vyžadují přísun určitých organických látek (např. rosnatka, láčkovka)

tahák zoo 1, AEA09E - Zoologie - ČZU - Fakulta

Výživa bakterií Z hlediska výživy nás zajímají tři věci: • mixotrofní-jsou schopni přecházet mezi oběma možnostmi, čili část života se chovají jako autotrofové a část jako heterotrofové -záleží na konkrétních podmínkách jejich prostředí (příkladem je krásnoočko - Druhy s chloroplasty => mixotrofní výživa - jako zdroj uhlíku využívají i organické látky - Při dlouhodobém zatemnění tyto druhy ztratí chloroplasty => heterotrofní výživa - Zásobní látka = paramylon - Povrch těla - kryje bílkovinná pelikul - mixotrofní výživa - mají jícen nebo pseudojícen, v jeho okolí jsou organely - ejektozomy (vymrštitelné trichocysty) - dorsiventrálně zploštělé, - na povrchu buňky periplast různé skulptury - planktonní druhy, tvoří jarní a podzimní aspekt stojatých vod - řada druhů apochlorických (bezbarvých) Zástupci - Kránoočko - mixotrofní výživa => má chloroplasty. Žahavci - Trávicí dutina = láčka - Vystlaná bičíkatými a žláznatými buňkami - Jeden otvor - přijímací i vyvrhovací - Lov - pomocí knidoblastů (žahavé buňky) a chapadel - jed hypnotoxi Výživa prvoků je převážně heterotrofní příjem a zpracování pouze organických látek u krásnooček mixotrofní příjem a zpracování látek oprganických i minerálních (krásnoočko) Příjem: a) celým povrchem těla difúzi proces, během kterého jsou částice jedné látky rozptylovány v rozpouštědle

autotrofní - výživa zelených rostlin a některých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhličitý a energie se získává ze světelné energie nebo oxidací anorganických látek. Předpona hetero - první část složených slov znamená různý, jiný Foto - první část složených slov mající význam světlo,světeln Nejběžnějším příkladem autotrofní výživy je fotosyntéza, která je díky působení slunečního světla transformací anorganických látek na organické sloučeniny.. Mezi euglenoidy existují druhy s chloroplasty, které představují chlorofyl a a b jako u rostlin, což naznačuje, že tyto organismy mohou provádět fotosyntézu Charakteristika, reprodukce, výživa, klasifikace, příklady. Euglenophyta je rozdělení Protist království, které zahrnuje zelené a bezbarvé bičíkové protozoové organismy. Euglenids, a proto euglenófitos, patřit do supergroup Excavata a okraj Euglenozoa, který je velmi různorodá hrana, obzvláště v podmínkách jeho.

Minerální výživa ektomykorhizních rostlin Petr Kohout Ektomykorhiza (EcM) • EcM rostliny / EcM houby • Závislost rostlinných druh ůna EcM se liší • Vysoká diverzita EcM hub na ko řenech jednoho EcM hostitele Příčný řez ektomykorhizním ko řenem smrku ztepilého. Plná šipka: Hartigova síť. Šipka prázdná: hyfový. Metabolismus: Výživa, Membránový transport, Gilbertův syndrom, Adiponektin, Koloběh uhlíku, Bilirubin, Leptin, Lac operon [Zdroj Wikipedia] on Amazon.com.au. Mixotrofní organismy. typ výživy některých rostlin, které jsou nebo mohou být současně nebo střídavě autotrofní (tj. fotosyntetizují) i heterotrofní (tj. přijímají org. látky z prostředí), např. masožravé rostliny, zelení bičíkovci, některé řasy Mixotrofní organismy - mohou využívat oba zp ůsoby výživy - bičíkovci (krásnoo čko zelené) Potravní nároky • euryfágní druhy - ke druhu potravy jsou tolerantní. výživa mixotrofní nebo fotoauxotrofní (potřebují vitamín B 12), osmotická (vstřebáváním roztoků organických látek) anebo loví prvoky, baktérie - z buňky je vysouván faryngeální aparát a vbodnut do kořisti faryngeální aparát sestává z jícnu u okraje ampuly a cytostomu pokračujícího do nitra buňk

PPT - Lesnická botanika speciální přednáška 3 PowerPoint

Říše: PRVOCI (PROTOZOA) (Pozn: systematicky také řazeni do skupiny PROTISTA, která zahrnuje všechny jednobuněčné organizmy) - eukarya, jednobuněční, mikroskopičtí - kosmopolité, většinou žijí ve vodě, vlhku, v půdě, často i jako parazité nebo symbionti, nejvíce jim vyhovuj Způsob výživy je mixotrofní, tzv. fotoautotrofie je kombinována s heterotrofní výživou, a závisí na fázi životního cyklu. Subpopulace ve vodním sloupci (pelagická) získává energii fotosyntézou, kdežto subpopulace v sedimentu (bentická) kam neprochází světlo, získává energii z organických látek. Zásobními látkami j VÝŽIVA MIKROORGANISMŮ Příjem ŽIVIN - zdroj stavebních látek, zdroj energie. UHLÍK - základ všech organických sloučenin, cca 50% ze sušiny buňky DUSÍK - nezbytný (aminokyseliny, bílkoviny, nukleové kys. 2007 - 2009 - Mixotrofní výživa řas tvořících letní fytoplankton nádrže Římov, GA ČR No 206/07/P407, P. Znachor. 2011 - 2013 - Význam buněčné smrti pro vývoj, strukturu a složení sladkovodního fytoplanktonu, GA ČR No P504/11/2177, P. Znachor

výživa je mixotrofní (mohou se vyživovat autotrofně i heterotrofně) povrch obrněnek je tvořen vrstvou plochých měchýřků pod plazmatickou membránou, které jsou vyplněné tekutinou nebo pevnou látkou, která zpevňuje jejich těla většina druhů žije v moři, způsobují světélkování hladiny, jsou toxick Minerální výživa rostlin. Studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Fotosyntéza. Jeden z nejdůležitějších dějů v přírodě; Dochází k zachycení sluneční energie (fotonů) a k následné syntéze organických látek (sacharidy, mastné kyseliny a prekurzory aminokyselin) z oxidu uhličitého a vod jsou schopny využívat anorganické látky, jejich výživa je mixotrofní. Bičíkovci jako obrněnky či krásnoočka dokonce fagocytují drobné bakterie, živí se heterotrofně. Z tohoto důvodu jsou řazeni jak do rostlin, tak do živočichů. Velikost sinic a řas je většinou mikroskopická. Lidské oko zaznamená pouze velk