Home

Oceanita A kontinentalita

Atmosféra, kontinentalita, oceanita, klimatogeografičtí činitelé. Atmosféra - plynný obal země. Členění : Troposféra (8-18km) - 80% celkové hmotnosti atmosféry Stratosféra (50-55km) Mezosféra (80-85km) Termosféra (800km) Exosféra (nad 800km) Ozonosféra (10-50km) Ionosféra (60-400km) - polární zář Kontinentalita-velké rozdíly teplot během roku, málo srážek Oceanita-malé rozdíly teplot, více srážek Klimatogeografičtí činitelé Jsou jimi zeměpisná šířka, nadmořská výška, rozložení pevnin a oceánů, výšková členitost georeliéfu, oceánské proudy, rostlinná a sněhová pokrývk OCEANITA A KONTINENTALITA - Atlantský oceán přináší západní části Evropy oceánský typ klimatu naopak východní Evropa má klima značně kontinentální - oceánský typ klimatu - menší teplotní výkyvy mezi teplým a chladným půlrokem - mezi 10°C až 15°C Oceánické podnebí, případně oceánské klima, je typ podnebí, které se vyznačuje malými denními rozdíly teploty vzduchu v průběhu ročních období. Rozdíly mezi nejnižší a nejvyšší průměrnou měsíční teplotou v roce jsou do 15 °C. Pro tento typ podnebí je rovněž typická vysoká oblačnost s velkým množstvím srážek, které jsou rovnoměrně rozloženy do všech ročních období. Tento typ podnebí je charakteristický např. pro západní pobřeží. Kontinentální (též pevninský) typ podnebí se vyznačuje velkými denními i ročními rozdíly teploty vzduchu, malou oblačností a nízkými úhrny srážek.Tento typ podnebí je charakteristický např. pro východní část Evropy nebo střední a severní část Asie (hlavně v Rusku a přilehlých státech). Je typické také pro vnitrozemí severní Ameriky; nelze se s ním ovšem.

oceánita podnebí, met . podnebí ovlivňované oceány a moři. Vyznačuje se menšími denními a ročními amplitudami teploty a rovnoměrnějším rozložením srážek. V.t. kontinentalita podnebí kontinentalita klimatu, oceanita kliamtu, termická kontinentalita, ombrická kontinentalita, radiační faktory, cirkulační faktory, teplota vzduchu, atmosférické srážk Co je oceánita. ( meteorologie) souhrn charaktersitických vlastností klimatu vytvářených vlivem oceánů ( opak slova kontinentalita) ( ekologie) vztah taxonu rostlin a živočichů k oceánu, který ovlivňuje podnebí na okrajích kontinentů oceanita a kontinentalita - Referáty, ťaháky, maturita, učebné poznámky

Zeměpisný web Daniela Svobod

Klimatotvorné činitele sú prírodné činitele svojou podstatou ovplyvňujúce klímu v danej oblasti.. Klimatické oblasti sú územia vymedzené a charakterizované podobnými klimatotvornými činiteľmi a rovnakou klímou.. Klimatotvorné činitele. geografická šírka - jej zmenou klesá teplota od rovníka k pólom, príčinou klesania intenzity slnečného žiarenia, a tým aj. Kontinentalita podnebí roste se vzdáleností od návětrného oceánu směrem ke kontinentu. Stupeň kontinentality podnebí se vyjadřuje různými veličinami a indexy, obvykle v nich vystupuje roční amplituda teploty, údaje o srážkách a vlhkostí vzduchu Důležitý vliv má oceanita a kontinentalita lednové teploty červencové teploty roční srážky Valentia (Irsko) 7,1 şC 14,7 şC 1422 Bergen (Norsko) 1,5 şC 15 şC 2002 Samara (Rusko)-13,4 şC 20,6 şC 345 Surgut (Rusko)-22,2 şC 16,8 şC 482 Teplý vzduc příslušnost k podnebným pásům, oceanita či kontinentalita, srážkové poměry, teploty. Vodstvo a jeho charakteristika. Typy krajiny - vegetační pásma, jejich využití a problémy. Obyvatelstvo a sídla - rozložení osídlení, náboženské a národnostní poměry, populačn

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Tuto fázi zakončím výkladem odbornějších pojmů, jako jsou oceanita a kontinentalita podnebí, cyklóny a anticyklóny. Reflexe: V poslední fázi si žáci vezmou k ruce Školní atlas dnešního světa a společně se podíváme na mapku o bilanci tepelného záření Oceanita Feronia Irene je na Facebooku. Přidejte se k síti Facebook a spojte se s uživatelem Oceanita Feronia Irene a dalšími lidmi, které znáte. Facebook dává lidem příležitost sdílet a dělá tak..

PPT - ATMOSFÉRA PowerPoint Presentation - ID:2166420

kontinentalita podnebí, met . souhrn charakteristických vlastností klímatu vytvářených vlivem kontinentů. V teplotním režimu se vyznačuje většími denními i ročními amplitudami teploty ve srovnání s oceánickými poměry, výraznějším ročnítn chodem srážek (v mírných šířkách má kontinentální klima výrazné roční srážkové maximum v létě, oceánické má. Klimatotvorné činitele Geografická šírka guľovitý tvar Zeme - teplota klesá od rovníka k pólom - teplotné pásma príčinou klesania intenzity slnečného žiarenia a teplôt je výška Slnka nad obzorom v priebehu roka Vzdialenosť od oceánov a morí určuje stupeň oceanity a kontinentality klímy pevnina sa zohrieva rýchlejšie ako oceán a rýchlejšie aj chladne oceánska. Regionální klimatologie: klimatotvorné faktory, kategorizace podnebí; klimatologie teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a srážek (roční a denní chod, extrémy); oceanita a kontinentalita, aridita; klasifikace klimatu; mikroklima. 3

Ivana Oceanita is on Facebook. Join Facebook to connect with Ivana Oceanita and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected Alpy - 3 600 km2, sněžná čára 2500-3100 m n.m.; nejdelší evr. údolní ledovec: Aletschský (26,8 km) Pyreneje - nejmenší zalednění 30 km2, sněž. čára 2500-2600 m n.m.) KONTINENTALITA A OCEANITA KLIMATU důsledkem tvaru kontinentu a charakteru atm. cirkulace kontinentalita roste od Z k V rostou průměrné roční teplotní amplitudy (od 8-10°C - Island, S Skotsko, pobřeží Bretaňského pol. a pobřeží Portugalska) do 20 °C (Meseta, Pádská níž., závětrná.

Oceánické podnebí - Wikipedi

Předmět Bioklimatologie (MB120P19) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MB120P19 - Bioklimatologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK) Předmět Meteorologie a klimatologie (MZ330P60X) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MZ330P60X - Meteorologie a klimatologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Studijní program: Fyzická geografie a geoekologie Bc. Jana Minářová PROSTOROVÉ A ČASOVÉ ROZLOŽENÍ SRÁŽEK V OBLASTI VOGÉ hydrologiclq cyklus, podnebné påsy, oceanita a kontinentalita klimatu, zatímco u experimentální skupiny výuka tëchto témat není vübec popsána.) o V práci není piesnë uvedeno, jaké jsou podle autora správné odpovëdi na otázky v pretestu a posttestu a za co byly udëlovány body. U nëkterých otázek je tat klima;kontinentalita;oceánita;indexy kontinentality: Keywords in different language: climate;continentality;oceanity;indices of continentality: Abstract: Tato bakalářská práce vysvětluje vliv klimatických činitelů na rozložení kontinentality klimatu a popisuje i další vlivy, které kontinentalitu ovlivňují na území Německa a.

Please note, the lectures are given in Czech language only. Climatic and meteorological factors influencing vegetation are hierarchically assessed (in micro-, meso- and macrometeorological levels) Kontinentalita a oceanita je dána vzdáleností (blízkostí) od oceánu. Uplatňuje se zde schopnost oceánu si déle držet získanou teplotu (tepelná paměť). Pevni-na se tak v letním půlroce dříve a snáze zahřeje, v chladném půlroce se naopak dříve ochladí Atmosféra - plynný obal země Členění : Troposféra (8-18km) - 80% celkové hmotnosti atmosféry Stratosféra (50-55km) Mezosféra (80-85km) Termosféra (800km) Exosféra (nad 800km

vzdálenost od oceánu - oceanita, kontinentalita. oceánské proudy - tyto činitele ovlivňují tzv. makroklima . neboli klima velkých oblastí. vlastnosti zemského povrchu-nadm.výška,orientace reliéfu,barva půdy,vegetace,sněhová pokrývka. činnost člověka - tyto činitele ovlivňují tzv. mikroklim oceánský charakter podnebí (oceanita) - menší roční amplitudy v teplotách, typické velké množství srážek, př. Z Evropa nebo Amerika; kontinentální charakter podnebí (kontinentalita) - méně srážek, větší roční amplitudy = rozdíl mezi max. letní a min. zimní teplotou, př. V Evropy, vnitrozemí Amerik Ve Středomoří se oceanita a kontinentalita neprojevuje prakticky nijak, výjimku tvoří pouze kontinentálnější Černomoří. Ve středomořské oblasti se ale můžeme setkat s působením horkých a suchých afrických větrů

Kontinentální podnebí - Wikipedi

- kontinentalita = velký rozdíl teplot během dne i roku - vysoká kontinentalita = méně srážek - oceanita = minimální rozdíl teplot během dne i roku - 6) směr a výška pohoří - návětrná Krušné hory 2000 mm závětrná strana 420 mm dešťový stín - Žatec, Loun Oceanita a kontinentalita - Atlantský oceán přináší západní části Evropy oceánský typ klimatu - východní Evropa má klima značněkontinentální. Oteplující vliv oceánůzvyšují mořské proudy - Golfský proud • kontinentalita x oceanita • kontinentální klima -velké výkyvy teplot a srážek v průběhu roku ZEMĚPISNÉ ŠÍŘKY MĚST. VLIVY NA KLIMA • mořské proudy • termohalinní cirkulace • studený proud -suchý vzduch • teplý proud -vlhký vzduch. VLIVY NA KLIM - oceanita a kontinentalita - viz 3.4.2; vliv teplých a studených mořských proudů na pobřežní oblasti- nadmořská výška - pokles teploty vzduchu s výškou . 3.5.2 Rozložení teplot vzduchu v lednu a v červenci. Obr. 3.18/6

oceánita podnebí Vševěd

kontinentalita. Hustá říční síť, řeky vodnaté, hospodářsky využitelné. Většina jezer ledovcového původu. Typ rostlinstva vázán na podnebné pásy. Značný vliv člověka na krajinu: lesy i nerostné suroviny v minulosti do značné míry vyčerpány. Proto Evropa patří k předním regionům v hledán Oceanita podnebí vzrůstá směrem na východ. C : Kontinentalita podnebí vzrůstá směrem na východ. D : Se stoupající nadmořskou výškou klesá s vyjímkou teplotních inverzí teplota vzduchu (kontinentalita našeho území od Z k V vzrůstá cca o 10 % - oceanita Čech asi 55 %, východní Moravy asi 50 %) • podnebí závisí hlavně na cyklonální činnosti (podle její aktivity jsou jednotlivé roky velmi proměnlivé) Hodonín 12.11. a Brno 13.11.2013 KLIMA VŠECHNY PODNEBNÉ PÁSY: - arktické klima - mírné klima - tropické - rovníkové KONTINENTALITA x OCEANITA RELIÉF NADMOŘSKÁ VÝŠKA MONZUN GEOBIOMY - PŘÍRODNÍ KRAJINY VŠECHNY GEOBIOMY: - polární pustinya pouště - tundra a lesotundra - tajga - jehličnaté a listnaté lesy - stepi - subtropické formace - polopouště a.

vzrůstá kontinentalita území přibližně o 10 %. Oceanita Čech se uvádí asi 55 %, pro východní Moravu kolem 50 %. Proto je v Čechách mírnější zima a chladnější léto, sluneční svit je nižší a srážky jsou stejnoměrněji rozdělené než na Moravě a ve Slezsku, kde jsou větší teplotní ampli-tudy také vzduch arktický. Oceanita našeho podne-bí je vyvolávána Atlantickým oceánem, proto je s ohledem na proudění vzduchu vyšší v Če-chách, kde jsou častěji mírnější zimy a chlad-nější léto, srážky jsou rozděleny rovnoměrněji. Naopak kontinentalita je oproti Čechám vyšš podnebí (oceanita)-malé teplotní rozdíly mezi létem a zimou, kontinentální. podnebí( kontinentalita)-velké rozdíly(teplé léta x studené zimy) znam vodní páry pro skleníkový efekt atmosférické aerosoly - pevné a tekuté příměsi v troposféře: a) přirozené aerosoly - kosmický prach (1,4.1010 kg ročně

Kontinentalita klimatu ve vztahu k radiačním a cirkulačním

kontinentalita vs. oceanita. ekoton, lemová vegetace. alpínská (horní) hranice lesa. přirozená disturbance • tundra - dle finského slova tunturi (holý kopec) • geografové a ekologové - všechny nezaledněné oblasti Arktidy a Antarktidy (arktická a antarktická tundra Kontinentalita našeho území od západu k východu vzrůstá přibližně o 10 %. Oceanita Čech se uvádí asi 55 %, pro východní Moravu kolem 50 %. V Čechách je mírnější zima a chladnější léto, sluneční svit je nižší a srážky jsou stejnoměrněji rozdělen arktický. Oceanita našeho podnebí je vyvolávána Atlantickým oceánem, proto je s ohledem na proud ění vzduchu vyšší v Čechách, kde jsou čast ěji mírn ější zimy a chladn ější léto, srážky jsou rozd ěleny rovnom ěrn ěji. Naopak kontinentalita je oproti Čechám vyšší na Morav ě a ve Slezsku

Oceanita- keď z oceánu prídu zrážky, kontinentalita - menej zrážok a jasné počasie. C) Všeobecná cirkulácia atmosféry - vetry, vzduchové hmoty sú vychyľované Coriolisovou silou, ktorá vzniká v dôsledku rotácie Zeme referáty - státy Evropy: referát se skládá ze tří částí písemně zpracovaný text referátu na samostatném listu; plakát; 10 obrázků s popisky a skladbou od interpreta z daného stát o vzdálenost od oceánu (oceanita x kontinentalita) ŠÍŘKOVÉ PÁSY 1. Tropické lesy 2. Savany 3. Pouště.

oceanita-kontinentalita). Nově je Arktida až Subarktida členěna do 6 podoblastí (A až F) rozlišených podle vztahu mezi klimatem, typem mrazem formovaných půd a tomu odpovídající vegetací. U alpínské tundry se používá členění podle nadmořské výšky a vzhledu rostlinstva, ovlivněného stanovištními podmínkam 2 3.1 Měření teploty vzduchu •teplotní stupnice Celsiova (°C) - bod mrazu 0 °C, bod varu 100 °C •teplotní stupnice Fahrenheitova (°F) - bod mrazu 32 °F, bod varu 212 °F •teploměr - přístroj pro měření teploty vzduchu (rtuť nebo líh v kapiláře reaguj -všetky klimatické pásma, prejavuje sa oceánita a kontinentalita (veľký rozdiel teplôt), najsuchšie - JZ Ázia (púšte) -arktické (ostrovy SĽO)-mierne (najväčšia časť)-monzúnové prúdenie (J a JV Ázia) - leto-zrážky, zima-sucho-rovníkové (ostrovné štáty pri rovníku) VODSTV Kontinentalita vs. oceanita klimatu. Specifika sněhových srážek. Sněžení není bezprostředním zdrojem vody. Voda z tajícího sněhu je ale využitelnější než dešťová. Sníh teplotně izoluje. Pod sněhem vyšší vzdušná vlhkost. Působí i mechanicky ( laviny, vlajkové formy strom

Oceánita Slovník cizích slov - infoz

Abstract. Tato bakalářská práce vysvětluje vliv klimatických činitelů na rozložení kontinentality klimatu a popisuje i další vlivy, které kontinentalitu ovlivňují na území Německa a Česka Anotace: Tato bakalářská práce vysvětluje vliv klimatických činitelů na rozložení kontinentality klimatu a popisuje i další vlivy, které kontinentalitu ovlivňují n (kontinentalita našeho území od Z k V vzrůstá cca o 10 % - oceanita Čech asi 55 %, východní Moravy asi 50 %) •podnebí závisí hlavně na cyklonální činnosti (podle její aktivity jsou jednotlivé roky velmi proměnlivé) Ostrava_090215 . Ostrava_090215 . Ostrava_090215

vzdálenost daného území od oceánu (oceanita x kontinentalita) s. everní polární krajina - velmi drsné klimatické podmínky, lední medvěd, velryby. j. ižní polární krajina - velmi drsné klimatické podmínky, tučňák. t. undra Rozšíření vegetac oceanita podnebí,zatímco u kontinentů je tomu naopak = kontinentalita podnebí. Podnebné pásy = oblasti zem.povrchu se stejným charakterem makroklimatu.Vznik je podmíněn spolupůsobením hl.klimatogeograf.činitelů. Tropický vlhký pás (ekvatoriální) - po celý rok převládá rovníková vzduch.hmota 3. Teplota vzduchu • teplota - střední kinetická energie molekul tělesa (míra úrovně zjevnéh

o vzdálenost od oceánu (oceanita x kontinentalita) ŠÍŘKOVÉ PÁSY 1. Tropické lesy 2. Savany 3. Pouště 4. Subtropy 5. Stepi 6. Lesy mírného pásu 7. Tundry 8. Polární pustiny Předmět: Informatika Zadání platí pro období: 15. 3. - 19. 3. 2021 Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.c Atmosféra, kontinentalita, oceanita, klimatogeografičtí Studijní materiál Atmosféra z předmětu Zeměpis, střední škol 1.1.2 Vertikální členění atmosféry Podle Garzina (1998, s 38-9) není atmosféra životn důležitá jenom proto, že obsahuje vzduch, který dýcháme, ale i pro to, že není jednolitá - skládá se totiž z. PL-Evropa PP 1. Zakreslete je do mapy a popište: Island-Pyrenejský pol.-Apeninský pol.-Balkán-Skandinávský pol.-Sicílie-Korsika-Kol

kontinentalita-y ž. meteor. kontinentalita (podnebia) súhrn charakteristických vlastností klímy na určitom mieste vytváraných pôsobením kontinentov (op. oceánitaa 1); geogr. súhrn typických vlastností kontinentu, vnútrozemskosť. kontinentálny príd Troposféra stratosféra mezosféra Mezosféra - Wikipedi . Mezosféra (z řeckého slova mesos znamenající uprostřed) je vrstva zemské atmosféry, mezi stratosférou a termosférou.Sahá od 50 km až do výšky kolem 80-85 km. Vrstva se nachází příliš vysoko nad oblastmi, kde létají letadla (až 27 km), a příliš nízko pro kosmické družice, tak je její průzkum poměrně.

oceanita a kontinentalita Zones

 1. Oceanita- keď z oceánu prídu zrážky, kontinentalita - menej zrážok a jasné počasie. C) Všeobecná cirkulácia atmosféry - vetry, vzduchové hmoty sú vychyľované Coriolisovou silou, ktorá vzniká v dôsledku rotácie Zeme
 2. souše dochází k narušení zonality (do komplexu faktorů vstupuje kontinentalita nebo oceanita, mohutnost pohoří nebo bazénů odvodňovaných řekami, přítomnost klimatických anomálií souvisejících s mořskými proudy apod. Vertikální stupňovitost do značné míry simuluje geografickou zonálnost rostlinstva s.
 3. • důležitým faktorem je vzdálenost od moře - kontinentalita a oceanita, blízkost oceánu vyrovnává výkyvy počasí • dělí se na: Kontinentální typ podnebí vyznačuje se malým množstvím srážek, velkými výkyvy teplot. Oceánické podnebí vyznačuje se velkým množstvím srážek, malými výkyvy teplot
 4. - oceanita podnebí - malé změny teploty během dne i roku, opakem je kontinentalita podnebí - přechodné podnebí - prolínání oc. a kont. podnebí - fronta - rozhraní dvou vzdušných hmot, teplá fronta - teplý vzduch vytlačuje studený, studená fronta - studený vzduch vytlačuje vzduch teplý, okluzní fronta - fronta.
 5. v krátkých obdobích i vzduch tropický, ale také vzduch arktický. Atlantický oceán způsobuje, že oceanita našeho podnebí je vyšší v ýechách, kde jsou astěji mírnější zimy a chladnější léto, srážky jsou rozděleny rovnoměrněji. Naopak kontinentalita je oproti ýechám vyšší na Moravě a ve Slezsku, kde jso
 6. rapídne klesá termická kontinentalita a narastá oceanita podnebia); - z bioklimatického hľadiska ekológie rastlín sa výraz-ne uplatňuje vplyv orografických a expozičných po-merov, napr. pri clonení obzoru, dĺžke ožiarenosti, ale aj v dĺžke trvania snehovej pokrývky a pod.
 7. tendence (nejen teplotní, ale i kontinentalita vs. oceanita). Pouze dva druhy ( C. herma - phroditica a C. palustris ) pøesahují významnìji svým areálem hranice Evropy

Klimatotvorné činitele a klimatické oblasti - O škol

 1. tendence (nejen teplotní, ale i kontinentalita vs. oceanita). Pouze dva druhy ( C. herma- phroditica a C. palustris ) pøesahují významnìji svým areálem hranice Evropy
 2. také vzduch arktický. Atlantický oceán způsobuje, že oceanita našeho podnebí je vyšší v ýechách, kde jsou þastěji mírnější zimy a chladnější léto, srážky jsou rozděleny rovnoměrněji. Naopak kontinentalita je oproti ýechám vyšší na Moravě a ve Slezsku, kde jsou také větší teplotní amplitudy
 3. - najväčší vplyv má reliéf prostredníctvom nadmorskej výšky, aj expozícia reliéfu, menej oceanita a kontinentalita, lesná pokrývka, väčšie vodné plochy a človek, v prvom rade však slnečná radiácia a atmosférické procesy. Počasie a podnebie na Slovensk
 4. hercynská střední Evropa alo-karpatský systém Atlantská Francie Skandinávie Středomoří Ural Východní Evropa Britské ostrovy permafrost oceanita kontinentalita mediteránní klima žuvara nízká garrigue tundra tajga step spraše fjordy Severoatlantická větev Golfského proudu hydroenergetika klifové pobřeží čtvrtohorní
 5. Naopak v subtropickém pásmu (Středomoří) se oceanita a kontinentalita neprojevuje (výjimkou je kontinentálnější Černomoří). Ve středomořské oblasti se uplatňuje vliv horkých a suchých afrických větrů. Značný vliv na klima Evropy má rozložení horských pásem a masívů
 6. Klimatologie, klimatické oblasti Klasifikace klimatu podle Köppena Brno - Cfb - mírně teplé klima s rovnoměrným rozložením srážek během roku s teplým létem Klimatické klasifikace Klasifikace klimatu podle B.P.Alisova genetická klasifikace Země podle podmínek všeobecné cirkulace atmosféry, základem pro třídění je převládající výskyt geografických typů.

(kontinentalita našeho území od Z k V vzrůstá cca o 10 % - oceanita ech asi 55 %, východní Moravy asi 50 %) • podnebí závisí hlavně na cyklonální innosti (podle její aktivity jsou jednotlivé roky velmi proměnlivé Výrazná je na pevnině kontinentalita podnebí - v zimě teploty padají hluboko pod - 40 C, v létě v závislosti na zeměpisné šířce od +40 Co do + 5 Co, při pobřeží jsou teploty ne tak rozdílné, zato převažují výrazné srážky, hlavně na západě. ale teploty jsou ovlivněny blízkostí oceánů - oceanita podnebí. Ke zpravidla nižším srážkám se však v těchto případech druží vyšší kontinentalita klimatu (větší rozdíly mezi minimálními a maximálními denními i ročními teplotami, nízké srážky v zimě, relativně vysoké v létě, pozdní mrazy). Teprve synergické působení všech těchto faktorů má za následek podstatné. Nejčastěji bývá sledována termická kontinentalita klimatu, a to zpravidla některým z řady empir. vzorců, které hodnotí roční chod teploty vzduchu, přičemž eliminují zonalitu prům. roční amplitudy potenciální insolace. Klasický index L. Gorczyńského (1920) má původní podobu K G =    1, 7 A sin φ-20.4

Generalizace, která by měla být stěžejním cílem výuky, je jen naznačena (šířková pásmovitost, oceanita versus kontinentalita, těžba ropy v šelfových mořích a dal.). Pokud učitel zůstane u spotřebitelského způsobu používání učebnice, má jeho výuka podobu transmisivní (nalévání do hlav žáků) a. Slapové jevy. 9. Litosféra a georeliéf Skladba zemského t ělesa a zdroje informací o vnit řku Zem ě. Litosférické desky, jejich pohyby a oceanita či kontinentalita, srážkové pom ěry, vlivy na podnebí. Vodstvo a jeho charakteristika. Typy krajiny - vegeta ční pásma, jejich využití a problémy. Obyvatelstvo a sídla -

zohledňují charakter tundry podle měnící se zeměpisné šířky (na gradientu sever-jih) a vzdálenosti od oceánů (na gradientu oceanita-kontinentalita). Nově je Arktida až Subarktida členěna do 6 podoblastí (A až F) rozlišených podle vztahu mezi klimatem, typem mrazem formovaných půd a tomu odpovídající vegetac PODNEB EVROPA Fyzická geografie Podnebí OBSAH Hlavní klimatotvorné faktory Energetické faktory formování klimatu (vliv zářivé energie, oblačnost, globální záření, radiační bilance) Atmosférická cirkulace (Středomořská frontální zóna, Atlantsko- arktická frontální zóna) Teplotní poměry Kontinentalita a oceanita. vzdálenost od oceánu - blízkost oceánu má vliv na malé změny teploty během dne i roku - oceanita podnebí x kontinentalita podnebí - velké a rychlejší změny teploty obecný oběh atmosféry oceánské proudy - studené a teplé mezoklima, místní klima a mikroklima - podnebí nad malými oblastmi ovlivňují Geoinženýring. Klimatologie, klimatické oblasti . Klimatické klasifikace Klimatický pás oblasti na zemském povrchu se stejným charakterem makroklimatu; jsou to jednotky makroklimatu nejvyššího řádu, které jsou uspořádány převážně zonálně a vytvářeny spolupůsobením hlavních klimatotvorných faktorů pásma klimatická fyzická klimatická pásma, která se vytvořila na reálném. Mierne pásmo- vlhké /1000 mm /oceanita, /klesá až k 250 mm smerom do vnútra. kontinentu/- kontinentalita. Studené pásmo- suché/ pod 250 mm/ zrážkový tieň-/bariérny efekt/ oblasť zmenšeného množstva výskytu a častosti atmosférických zrážok, ktorá sa vytvára za prekážkou. 3, prúdenie vzduchu v troposfér

Interakce teploty a vlhkosti, klasifikace klimatu, klimatické oblasti a jejich distribuce, změna klimatu s nadmořskou výškou, oceanita a kontinentalita, klimadiagramy. Klima, mikroklima a vegetace, sukcese a klimaxová vegetace, vazba biomů na klimatická pásma. Klasifikace klimatu v ČR, klimatické oblasti a jejich rozložení Referát o Austrálii na zeměpis pro první ročník středních škol, základní fakta - poloha, státní zřízení atd. Státy-Belgie,Nizozemi,Lucembursko-obecné povídání (počet obyvatel,rozloha,hospodářství,...) Beskydy, klima, fauna, flora, vodstvo, podnebí, 10 zajímavých míst.. Podnebí - podnebný pás, oceanita či kontinentalita, srážkové poměry, vlivy na podnebí. Pudní typy a jejich úrodnost. Vegetační pásma Země - jejich klimatické charakteristiky, druhy rostlin, zvířata jednotlivých kontinentu, využití jednotlivých vegetačních pásem pro člověka Subtropický podnebný pás obecně pohlcování určitého, nejčastěji elektromagnetického záření v daném prostředí. V meteorologii jde o pohlcování krátkovlnného nebo dlouhovlnného záření atmosférou, svrchní vrstvou pedosféry nebo litosféry, vegetačním krytem a vodními plochami. V atmosféře se v průměru absorbuje přibližně 15 % slunečního záření, které do ní vstoupilo, a. - kontinentalita = velký rozdíl teplot během dne i roku - vysoká kontinentalita = méně srážek - oceanita = minimální rozdíl teplot během dne i roku - 6) směr a výška pohoří - návětrná Krušné hory 2000 mm závětrná strana 420 mm dešťový stín - Žatec, Loun Ornella Koktová (27) jednoduše ví, jak šokovat

Akakce.com. Kategoriler Faktory ovlivňující podnebí 1. vzdálenost od moře s rostoucí vzdáleností od moře se zvětšují rozdíly mezi létem a zimou, klesají srážky, rozlišujeme: • oceánské podnebí (oceanita)-malé teplotní rozdíly mezi létem a zimou, • kontinentální podnebí( kontinentalita)-velké rozdíly(teplé. Atmosféra. Zmes plynov, ktorá obklopuje Zem, sa nazýva atmosféra. Rozlišuje sa v nej niekoľko koncentricky usporiadaných vrstiev, ktoré smerom od zemského povrchu nasledujú za sebou takto: troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra Atmosféra. Je vzdušný obal Zeme, k Zemi pripútaný gravitačnou silou, rotuje spolu so Zemou, nevyhnutná pre život,v nej prebiehajú všetky atmosferické proces Academia.edu is a platform for academics to share research papers