Home

Faktura vystavená v lednu DUZP prosinec

prosím o radu, kam mám správně zaúčtovat fakturu za zboží, která má DUZP 30.12.2017, ale je vystavená až 8.1.2018. Mohu ji zaúčtovat do roku 2017 jako 504/321, ale DPH uplatním až v lednu 2018 nebo ji zaúčtuji přes 389/321 v roce 2018? Moc si s tím nevím rady. Děkuji Jan Faktura vystavená a proplacená v Lednu 2018, za služby dodané v Prosinci 2017 se počítá do jakého roku? Díky Re: FV za prosinec vystavená v lednu-Poh >>Ale na faktuře není uvedeno datum zaúčtování, není >>důvod ho na fakturu uvádět. Toto datum je uvedeno v >>účetnictví dodavatele. >>A datum vystavení dokladu se nemusí rovnat datu >>zaúčtování. Stejně tak, jako se datum vystavení >>dokladu >>nemusí rovnat DUZP. >> >Děkuji za odpověď Faktura vystavená v prosinci (DUZP v prosinci) 2011 a proplacená v lednu 2012 patří: - z hlediska DPH do 4. čtvrtletí (u čtvrtletního plátce). - z hlediska daně z příjmu do roku 2012. (Za předpokladu, že vedeš DE nebo uplatňuješ výdaje paušálem, respektive nevedeš účetnictví.

Faktura za prosinec vystavená v lednu - BusinessCenter

  1. V případě právnických osob je u faktury rozhodující DUZP neboli datum uskutečnění zdanitelného plnění. Dle tohoto data se zúčtovává faktura bez ohledu na to, kdy byla zaplacena. Pokud jím nedisponuje, pak je určující datum vydání samotné faktury
  2. Dobrý den, mohla bych mít dotaz jak vyřešit tuto situaci: V prosinci jsem vystavila fakturu, platba byla na dobírku. Zákaznice balíček do 14ti dní vrátila (na odstoupení od smlouvy je prosincové datum), ale balíček dorazil v lednu. Tudíž jsem ji v lednu vrátila peníze zpět. Mohu vystavit dobropis, kde bude prosincové datum
  3. faktura vystavená v lednu s DUZP 31.12.2006 Zapsal: 3. 1. 2007 10:44:27 - LiPo . Přišla mi faktura s DUZP 31.12.2006, ale vystavena 1.1.2007. Můžu zadat ještě do roku 2006? Nebo podle datumu vystavení musím už do roku 2007, s tím, že zaúčtuji přes 383 a DPH uplatním v dodatečném přiznání? přidat reakci
  4. Do jakého oddílu máme zahrnout vystavený daňový doklad pro plátce (vydaná faktura), který bude v celkové částce např. 25.000 Kč včetně daně, když z toho je 22.000 Kč osvobozeno od DPH (např. nájemné) a 3.000 Kč je za poplatky včetně 21 % DPH. Máme částku 3.000 Kč včetně DPH vyplnit do oddílu A.5., nebo do oddílu A.4

Totéž platí pro zálohové faktury. Podstatný je moment skutečné úhrady fakturované částky, nikoliv to, kdy je vystavena finální účetní faktura. I když k definitivnímu dodání předmětu faktury a vystavení finální účetní faktury dojde až v novém roce, musí být zúčtována a zdaněna v tom roce, kdy došlo k jejímu uhrazení. Subjekty, které vedou účetnictv Odběratel na základě svého uvážení neuplatňuje nárok na odpočet z poskytnutých úplat (jednotlivě placených záloh) v okamžiku jejich úhrady, ale až v okamžiku obdržení vyúčtovací faktury, tj. v tomto případě až ve zdaňovacím období prosinec 2016. Vyúčtovací fakturu č. 506 také obdržel v prosinci 2016 (kdy uplatňuje i nárok na odpočet daně) a je zde uveden doplatek 605,- Kč DUZP, datum vystavení faktury období. Společnost obdržela přijatou fakturu s DUZP 31. 12. 2020 a datem vystavení 15. 1. 2021 s textem dokladu nájem za rok 2020

Nejčastěji faktura vystavené v prosinci, která má DUZP v prosinci, ale byla přijata až v lednu. DPH si tedy můžete nárokovat až v lednu, ale faktura - protože DUZP je 31.12.2015 - je fyzicky zaúčtovaná v loňské účetní databázi, kam se ale při přípravě přiznání DPH systém nedívá a ani technicky nemůže, jedná se o úplně jiný, samostatný soubor Obdrželi jsme fakturu od neplátce DPH na částku 25.000 Kč s datem vystavení 6/2016, jedná se o služby provedené v roce 2015. V roce 2015 byl také zúčtován výnos na tuto zakázku. Tento náklad nebyl v roce 2015 zaúčtován ani přes dohadné položky

Faktura DUZP v prosinci 2013 vystavená v lednu 2014 a daňové přiznání Dobrý den, Jsem OSVČ čtvrťletní plátce DPH, výdají si uplatňuji paušálem a fakturuji jednu fakturu s DUZP 31.12.2013 za služby které jsem poskytl v prosinci Veškeré provedené práce byly vyúčtovány již v prosinci 2020 v přenosu DPH ve výši 870 500 Kč. Fakturu jsme zaslali elektronicky a také poštou na adresu odběratele. Koncem ledna 2021 odběratel reklamoval drobné vady a chtěl po nás slevu ve výši cca 150 000 Kč

Jak v přiznání uvést, když faktura dojde v lednu 20 % DPH patří totiž do roku 2012. Krátíme koeficientem. Zkrátíme tedy koeficientem letošního roku /2013/ Jaké je DUZP v případě, kdy je odběratelem vystavena objednávka na mimořádný úklid prosinec 2017 - únor 2018 s tím, že fakturace bude prováděna měsíčně na základě předávacího protokolu odsouhlaseného odběratelem? Předávací protokol za prosinec 2017 je vystaven a oběma stranami podepsán 4. 1

Faktura za Prosinec v Lednu - do jakého roku se počítá

Tak ještě zkontrolujeme ty dvě povinné osoby. Živnostník (který přihlásil dvě osoby) má fakturu na 9 800. Hurá. Tak toho taky v položkové sekci vykazovat nemusíme. Ale právnická osoba s třemi přihlášenými už do položkové sekce spadne. Dobrá.. máme evidenční číslo (je to naše vystavená faktura, tak asi máme) Pokud se faktura týká čehokoliv co bylo dodané v roce 2020, čísluje se už novým číselným řádem, např.: 2020001, 2020002, atd. Není tedy podstatné, kdy byla faktura vystavená ani kdy byla uhrazena - z hlediska jejího zpracování v účetnictví a zejména DPH patří do číselného řádu roku, na který se vztahuj Já jsem v lednu 2019 přes Interní doklad zaúčtovala nájem podle faktury na účet 518/381002, kde jsem tu částku opsala v korunách 130.509,79. Tudíž mi teď vzniká rozdíl a mám víc o 226,58 Kč

10. Podkladem pro úhradu je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti dañového dokladu dle zákona d. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, v platném znëní (dále jen faktura), kde piílohou bude soupis provedených prací, potvrzený technickým dozorem stavby. 11 I na konci roku můžete faktury, které mají zdanitelné plnění 31.12. a jsou vystavené v lednu zaúčtovat až do dalšího roku, akorát musíte účtovat přes časové rozlišení (383/321), ale v roce minulém na základě interního dokladu (518/383). Pokud vedete daňovou evidenci, pak je úplně jedno, kdy faktury zaúčtujete Daňový doklad s DUZP v prosinci běžného roku (2005) lze uplatnit v dodatečném přiznání za leden až prosinec následujícího roku (2006). Daňový doklad s DUZP v prosinci běžného roku (2005) nelze uplatnit po skončení následujícího roku v dodatečném přiznání k prosinci původního roku (2005) Zkuste nejprve, jestli váš problém není již řešen v rámci stavajících dotazů. Pro vyhledání můžete použít několik způsobů filtrování: vyberte kategorii, která se Vás týká, případně vyberte téma vlevo dole, která vás zajímá, zadejte klíčové slovo do rámečku níže 65 Af 57/2018-49. ČESKÁ REPUBLIKA . ROZSUDEK. JMÉNEM REPUBLIKY. Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr

FV za prosinec vystavená v lednu-Pohoda - BusinessCenter

Informace o tom, kdo je poplatníkem nebo plátcem některé daně, v jakých termínech se podává daňové přiznání nebo vyúčtování, dokdy je povinen každý poplatník (plátce) zaplatit daň a případně další povinnosti vážící se k jednotlivým daním, najdete v příslušných právních předpisech a v některých případech ve speciálních letácích, které jsou. 104 1 45789053 1/4/2016 22608 1/12/2016. 104 2 45789053 1/4/2016 2251.6999999999998 1/12/2016. 104 3 45789053 1/4/2016 55000 1/12/2016. 104 4 45789053 1/4/2016 14940 1/12/201 16.05.2005 verze 2.52 série 312 databáze 464 - Ceha slovaca document online, dezbatere in articol scri

Faktura vystavená v prosinci, zaplacená v lednu, kdy se

Dodatečné zaúčtování faktury. Otázka: Teprve teď koncem ledna (29.1.) mi dorazila faktura s datem zdanitelného plnění v prosinci. Samozřejmě jsem už daňové přiznání za prosinec vystavila a poslala Počítá se prosím do toho příjmu pouze to, co mi skutečně na účet v tomto roce přistane, tedy dle data skutečné úhrady faktury, nebo se tam počítá i pouhá faktura vystavená v tomto roce s datem uskutečnění zdanitelného plnění v tomto roce? Musím fakturu za prosinec vystavit s datem uskutečnění zdanitelného plnění.

Nemusí tak učinit, pokud jeho obrat v DPH za měsíce leden až prosinec 2013 nepřevýší částku 6 000 000 Kč. Výši obratu však musí průběžně sledovat. Pro plátce, kteří budou podávat daňová přiznání, připomínáme, že GFŘ připravuje aplikace pro bezproblémové používání datových schránek. Navigace příspěvků Například pokud máme prosinec 2019, sledujeme obrat od prosince 2018 do listopadu 2019. V lednu 2020 zase leden 2019 až prosinec 2019, atd. Kdy vzniká obrat pro účely DPH - je to datum vystavení faktury nebo něco jiného? Tohle je dobrá otázka, kterou mě klade téměř každý, komu hrozí plátcovství Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (pro žádosti podané v lednu a únoru 2016 zůstává v platnosti stávající vzor ČSSZ - 89 621 6 I/2015, pro žádosti podané od 1.3.2016 je třeba použít nový vzor ČSSZ - 89 621 10 I/2016) Režie / Mzdy - tiskové sestav

Jak zaúčtovat faktury na přelomu roku Průvodce

Video: Ekonomika > Příklady účtování > Zaúčtování dokladů s jiným

Přijatá faktura za služby provedené v minulém roce